تارنگاشت عدالت- دورۀ سوم

منبع: دمکراسی انقلابی

از گفت‌وگو با هیأت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مسکو*

(یازدهم ژوئیه ۱۹۴۹)

 

«شما از سوسیالیسم چینی‌شده صحبت می‌کنید. چیزی از این دست در طبیعت وجود ندارد. سوسیالیسم روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، چینی وجود ندارد. تنها یک سوسیالیسم مارکسیستی-لنینیستی وجود دارد. نکته دیگر این است که، در ساختمان سوسیالیسم باید ویژگی‌های مشخص یک کشور خاص را در نظر گرفت. سوسیالیسم یک علم است، که لزوماً مانند همه علوم، قوانین عام مشخصی دارد، و کافی است شخص آن‌ها را نادیده بگیرد تا ساختمان سوسیالیسم محکوم به شکست شود.

این قوانین عام ساختمان سوسیالیسم کدامند؟

۱- از همه مهم‌تر دیکتاتوری پرولتاریا، دولت کارگران و دهقانان است، شکل خاصی از اتحاد این طبقات تحت رهبری اجباری انقلابی‌ترین طبقه تاریخ، طبقه کارگر. فقط این طبقه قادر به ساختمان سوسیالیسم و سرکوب مقاومت استثمارگران و خرده بورژوازی است.

۲- مالکیت اجتماعی‌شده وسائل و ابزار اصلی تولید. مصادره همه کارخانه‌های بزرگ و مدیریت آن‌ها بوسیله دولت.

۳- ملی‌ کردن همه بانک‌های سرمایه‌داری، ادغام همه آن‌ها در یک بانک دولتی واحد و تنظیم دقیق عملکرد آن بوسیله دولت.

۴- هدایت علمی و برنامه‌ریزی شده اقتصاد ملی از یک مرکز واحد. استفاده اجباری از اصل زیر در ساختمان سوسیالیسم: از هرکس به اندازه توانایی‌اش، به هرکس به اندازه کارش، توزیع کالای مادی بسته به کیفیت و کمیّت کار هر کس.

۵- تسلط اجباری ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی.

۶- ایجاد نیروهای مسلحی که امکان دفاع از دستاوردهای انقلاب را فراهم کند و همیشه به یاد داشته باشد که هر انقلاب فقط تا میزانی ارزش دارد که بتواند از خود دفاع کند.

۷ – سرکوب مسلحانه بی‌رحمانه ضد انقلابیون و عوامل خارجی.

این‌ها، به طور خلاصه، قوانین اصلی سوسیالیسم بمثابه یک علم هستند، که لازم است ما به آن‌ها بمثابه قوانین علمی برخورد کنیم. اگر این را بفهمید همه چیز در ارتباط با ساختمان سوسیالیسم در چین خوب خواهدبود. اگر این‌را نفهمیمد صدمه بزرگی به جنبش بین‌المللی کمونیستی وارد خواهید کرد. تا آن‌جا که من می‌دانم در حزب کمونیست چین قشر نازکی از پرولتاریا وجود دارد و احساسات ناسیونالیستی بسیار قوی است و اگر شما سیاست‌های طبقاتی مارکسیستی-لنینیستی را خالصانه پیش نبرید و علیه ناسیونالیسم بورژوایی مبارزه نکنید، ناسیونالیست‌ها شما را خفه خواهند کرد. در این صورت نه تنها ساختمان سوسیالیستی فسخ خواهد شد، بلکه چین ممکن است به بازیچه خطرناکی در دست امپریالیست‌های آمریکایی مبدل شود. من به شما توصیه می‎‌کنم در ساختمان سوسیالیسم در چین از اثر وزین لنین «وظائف فوری قدرت شوروی» کاملاً استفاده کنید. این موفقیت را تضمین خواهد کرد.»

* ژ. و. استالین، [کلیات] آثار، جلد ۱۸، مرکز انتشارات و اطلاعات سایوز، [استان] تِور، ۲۰۰۶، ص. ۵۳۳-۵۳۱.

برگردان از روسی بوسیله طاهر اصغر

http://www.revolutionarydemocracy.org/rdv16n1/china.htm