عدالت: بزرگ‌ترین نقاشی دیواری از چه گوارا، ناپل، ایتالیا

اشتراک

سراینده: آنائیس کوسادا ولیز
برگردان: آمادور نویدی
۱۷ مهر ۱۴۰۱

به چریک قهرمان

 

ژوئن ترا به این جهان آورد
با قلبی عظیم
که «فرمانده» باشی
برای خلق تحت ستم آمریکا

دست‌آوردهایت را درهم آمیختی
علم را با عشق
و شور اشتیاق را برای رهایی مردم

متحد و دقیق
با تفنگ چریکی
و ساک دکتری
قلب عظیم تو
نرم و پُربار
نبرد را تزریق کرد از
قلب فداکارت
و کارگران استثمار شده را واکسنیه کردی
علیه تب ظلم

تو به ما یاد دادی
که یک انسان می‌تواند
بالاتر از یک نام
به پهنای زمین باشد

تو به ما یاد دادی
که هر مانعی را بشکنیم
و آن‌چیزی بشویم که می‌خواهیم
همان‌طوری‌که تو بودی و تو شدی

تو به ما یاد دادی
که وظیفه هرگز مرزی ندارد.

درباره سراینده:

آنائیس کوسادا ولیز، یکی از زنان انقلابی کوبا وابسته به گروه «ماریانا» می‌باشد که در سرنگونی رژیم باتیستا در کوبا بهمراه مبارزان دیگر، از جمله چه گوارا در به ثمر ساندن پیروزی انقلاب کوبا نقش بسزایی داشته است. وی این شعر را برای ارنستو چه گوارا، انترناسیونالیست، قهرمان قهرمان و اسطوره جنگ چریکی سروده است که در ۵۵ سال پیش در ۸ یا ۹ اکتبر در جنگل‌های بولیوی بدست جنایت‌کاران سیا بقتل رسید. یاد چه گوارا گرامی باد!

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ya9eftu2