زنان در قیامی که خواستار نان و پایان دادن به جنگ امپریالیستی بود

 

تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم

منبع: تله‌سور
۵ مارس ۲۰۱۷

زنان روسیه رهبری مارش روز جهانی زن ۱۹۱۷ را که تزار را سرنگون کرد به عهده داشتند

 

تا به امروز، نقش زنان در سقوط تزار که بعداً به انقلاب سوسیالیستی اکتبر انجامید، هم‌چنان جشن گرفته می‌شود.

دقیقاً یک قرن پیش در ۸ مارس ۱۹۱۷، زنان کارگر در کارخانه‌های نساجی در پتروگراد-پایتخت آن زمان روسیه-در روز جهانی زن رهبری یک بسیج تاریخی را داشتند که به چیزی که انقلاب فوریه معروف است، منجر شد و تزار نیکولای دوم را سرنگون کرد و به سلسله رومانف و امپراتوری روسیه خاتمه داد و یک دولت موقت را سر کار آورد.

در جریان مارش که مصادف با ۲۳‌ فوریه طبق تقویم ژولین است، زنان خواستار نان و پایان دادن به شرکت روسیه در جنگ امپریالیستی شدند. در روز بعد، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تظاهرکننده خیابان‌ها را پُر کردند و تا ۱۰ مارس، با قیام تقریباً همه صنایع در پتروگراد تعطیل شد.

درگیر‌ی‌های مسلحانه با پلیس و ژاندارم‌ها-آخرین نیروهای وفادار به سلطنت روسیه – درگرفت، و در ۱۲ مارس با قرار گرفتن شورش نیروهای مسلح روسیه-که بيش‌تر از کارگران و دهقانان تشکیل می‌شد-در کنار انقلابیون ضربه نهایی وارد شد. مارش دوران‌ساز زنان در سقوط سلطنت که جهان را لرزاند، نقش مهمی داشت.

اما زمانی‌که ولادیمیر لنین، که در آن زمان در سوئیس در تبعید بود، بعداً با گاردهای سرخ بلشویک و میلیون‌ها کارگر روسیه در اکتبر ۲۰۱۷ به کاخ زمستانی حمله کرد و دولت موقت را که به نظر بلشویک‌ها یک دولت بورژوا دمکرات بود سرنگون کرد و به جای آن جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی، نخستین دولت سوسیالیستی ماندگار در جهان را بر ویرانه‌های یک نظام فئودالی و عقب‌مانده تشکیل داد، تغییرات اجتماعی و اقتصادی به سطح دیگری ارتقاء یافت.

اتحاد شوروی که یک‌ششم جهان را دربر می‌گرفت در صدد بود یک انقلاب جهانی علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم  انجام دهد، و آشکارا علیه استعمار، نژادپرستی و استثمار اعلام جنگ کرد.

انقلاب روسیه حقوقی را به زنان اعطاء کرد که در زمان خود بسیار مترقی بودند، از آن جمله: برابری کامل حقوقی، حق دسترسی برابر به اشتغال و دستمزد برابر، حق طلاق، حق آموزش مختلط و رایگان.

http://www.telesurtv.net/english/news/Russian-Women-Led-1917-IWD-March-That-Brought-Down-the-Czar-20170305-0018.html

پیوند کوتاه: