تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
۱۱ اکتبر ۲۰۲۱

 

 

اعتصاب سراسری ایتالیایی‌ها در پاسخ به حملات علیه نیروی کار

 

در روز دوشنبه ۱۱ اکتبر، سندیکاها، گروه‌های دانشجویان و جوانان، احزاب سیاسی چپ، ضدامپریالیست‌ها و گروه‌های حقوق مسکن، علیه سیاست‌های ضدمردمی دولت و وخامت شرایط اجتماعی و اقتصادی، بسیج‌های کشوری و اعتصابات سراسری را سازماندهی کردند. آن‌ها تهاجم دولت علیه حقوق کارگران و تحمیل سیاست‌های ریاضتی، ادامه بحران کووید-۱۹، تورم، بحران مسکن، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، و نشست آتی «گروه ۲۰» در رم را برجسته نمودند.

کارگران هم‌چنین علیه حمله راست افراطی به دفاتر «کنفدراسیون سراسری کار ایتالیا» (CGIL) در رم اعترض کردند. جولیانو گراناتو، سخنگوی ملی «قدرت به مردم» (Potere al Popolo) در ارتباط با حمله گفت: «حمله فقط علیه CGIL نبود بلکه علیه همه مؤسسات و سندیکاها در تاریخ جنبش‌های کارگری است. پس از حمله هزاران نفر از همه احزاب نه فقط با CGIL بلکه با جنبش کارگری همبستگی نشان دادند.»

طی چند ماه گذشته، در پی کاهش حقوق کارگران و اخراج‌های گسترده، اعتراضات کارگری در بخش‌های گوناگون از جمله هواپیمایی، نساجی، و لجستیک افزایش یافته است. گراناتو گفت که این انگیزه مرکزی برای اعتصاب است، در حالی که «هزاران نفر کار خود را از دست می‌دهند، ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم شرکت‌ها و دولت کارگران را به پرداختن هزینه بحران مجبور کنند. این تکرار سال ۲۰۰۸، بحران دیگری که آن‌ها می‌خواهند کارگران هزینه آن را بپردازند. اما آن‌ها، روسا و دولت باید هزینه آن را بپردازند.»

در ۱۱ اکتبر در رم پایتخت ایتالیا اعتراضات در برابر وزارت خدمات عمومی و وزارت آموزش برگزار شد و هواداران اعتصاب از «میدان جمهوری» تا «میدان سانتی آپوستولی» راه‌پیمایی کردند.

هم‌چنین بسیج عمده‌ای در شهرهای تورین، جنوا، میلان، برگامو، برسیا، ترنتو، مستر، تریست، بولونیا، پارما، فلورانس، پیزا، لیورنو، پروجا، کمپوباسو، ناپل، کاتانزارو، کتانیا، پالرمو و کالیاری سازماندهی شد. کارگران از شرکت‌های «ویرپول»، «فدکس»، «جی.ک.ان»، «جیانتی»، «لوجیستا»، «آلیتالیا»، «یونس»، و« توآ» که با اخراج‌ها و دیگر حملات مبارزه کردند، برای تضمین موفقیت اعتصاب در محل‌های کار خود فعالانه در بسیج شرکت کردند.

کارگران مرکز آمازون را در پیاچنزا مسدود کردند، رفت‌و‌آمد کشتی‌ها را در بنادر ناپل و جنوا مختل نمودند و در بخش بزرگی از زنجیره لجستیک دست به اعتصاب زدند. تعداد زیادی از دانشجویان نیز با پیوستن به بسیج‌های سراسر کشور خواستار بازگشت ایمن به مدارس و مخالفت با طرح‌های جدید دولت برای اصلاح مدارس شدند.
«اتحاد پایه سندیکاها» (USB) گفته است: «دولت ماریو درگی، وزیران و سیاست‌های ضدمردمی آن‌ها، در قلب این اعتصاب خواهند بود… از نیروهای اتحاد پایه، عنصر نوینی از عزم و نبرد پدید آمده است، که اکنون در همه جا حضور، و در آن‌هایی ریشه دارد که مبارزه را نفی و رها نکرده‌اند.»

پیش از اعتصاب، «جبهه جوانان کمونیست» (FGC) اعلام کرد که «دو سال همه‌گیری و بیماری در مدارس کافی نبود که دولت در ایمنی ساختمان‌های مدارس سرمایه‌گذاری کند. ما با همان ساختمان‌های مخروبه، اتوبوس‌های قدیمی و پر ازدحام رو‌به‌رو هستیم. آن‌ها قول تأمین پول برای آموزش را دادند، اما ما شاهد گران‌تر شدن کتاب‌های درسی هستیم و تنها رفرم این است که مدارس ما به مدارس تجاری مبدل می‌شوند.»

«جبهه جوانان کمونیست» افزود «دوشنبه به میدان می‌رویم تا بگوییم بس است: همراره با کارگران، کشور را مسدود خواهیم کرد. این دولت به فکر ما نیست: ما می‌رزمیم زیرا آینده به ما وابسته است!»

طبقه کارگر در سراسر ایتالبا از بحران ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و سیاست‌های ریاضتی نولیبرالی دولت‌ها در کشور آسیب بسیار دیده است. نیروهای فاشیستی نیز با حمایت احزاب سیاسی راست افراطی در کشور دوباره آفتابی شده‌اند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4y6xwnc5