«انقلاب پرتغال، بمثابه اوج تقریباً ۵٠ سال مقاومت قهرمانانه و مبارزه ضدفاشیستی، فاشیسم را نابود کرد، به جنگ استعماری پایان داد و مبارزات خلق‌ها و حق آن‌ها به استقلال را برسمیت شناخت، تغییرات دموکراتیک ژرفی را انجام داد- به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر شالوده تأکید بر حاکمیت ملی و استقلال نائل آمد، راه را بسوی یک جامعه سوسیالیستی گشود… پس از ٣۷ سال روند ضد انقلابی، بسیاری از دستاوردهای انقلاب پرتغال نابود شده است… اما مردم مصمم به مبارزه، دیر یا زود، در جاده پیروزی گام خواهند نهاد.»

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: مارکسیسم-لنینیسم امروز
۲۵ آوریل ۲۰۱۴
برگردان: ع. سهند


انقلاب پرتغال پس از ۴٠ سال: پنج صدا

 

در آوریل ١۹۷۴ کودتای نظامیان چپ‌گرا  به ۴۸ سال دیکتاتوری نظامی در پرتغال پایان داد. کودتا در ٢۵ آوریل به رهبری سربازان آغاز شد و مقاومت مردمی به آن پیوست. امروزه حمله سیاست‌های ریاضتی به دولت رفاه، خدمات درمانی، آموزش، مزایای بازنشستگی، کار و همه دستاوردهای اجتماعی انقلاب با شدت در جریان است.

انقلاب آوریل طی یک قیام بدون خونریزی به دیکتاتوری فاشیستی «حکومت جدید» یا «جمهوری دوم» (Estado Novo) پایان داد. به این دلیل که سربازان گل‌های سرخ بهاری را در لوله تفنگ‌های خود قرار داده بودند، انقلاب آوریل به انقلاب میخک معرف شد.

طبقه کارگر، کارگران، توده‌ها و نظامیان ترقی‌خواه، متحد در ائتلاف مردم-جنبش نیروهای مسلح (MFA-POVO) در همه دستاوردهای دموکراتیک که بعداً در قانون اساسی جمهوری مصوب ٢ آوریل ١۹۷۶ گنجانده شد نقش کلیدی داشتند.

جنگ خونین پرتغال در آنگولا، موزامبیک و گینه بیسائو عامل اصلی در متقاعد کردن افسران ارتش به قیام بود.

در سال ٢٠١١، پرتغال تحت برنامه‌ای که توسط نخبگانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند تهیه شده بود، و طبق آن مردم عادی باید هزینه حرص و حماقت بانکداران و صاحبان سرمایه مالی و سیاستمداران و تکنوکرات‌های کارگزار آن‌ها را می‌پرداختند از بحرانی که همان نخبگان کشور را دچار آن کرده بودند «نجات داده شد».

به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ٢۵ آوریل پرتغال در اینجا ۵ اظهار نظر دربارۀ انقلاب آوریل ذکر می‌شود.

١– سرهنگ واسکو لورنکو، فرمانده اصلی انقلاب میخک ١۹۷۴
«سیاست‌هایی که اکنون اجرا می‌شود هیچ ارتباطی با ٢۵ آوریل ندارد. همه دستاوردهای اجتماعی انقلاب- خدمات درمانی، آموزش، مزایای بازنشستگی- همه مورد حمله سیاست‌های ریاضتی قرار دارند. مجریان سیاست‌های ریاضتی نمی‌توانند مکث کنند برای رهبران آوریل هورا بکشند و بعد کار خود را در نابود کردن ارزش‌های ٢۵ آوریل از سر بگیرند»

٢– سرتیپ اوتلو ساراویا د کاروالهو، که در ٣۷ سالگی سرهنگ و رهبر کودتای ١۹۷۴ بود
« من به اوضاع امروز در پرتغال که تقریباً یک فاجعه است، با ناامیدی بسیار نگاه می‌کنم. ایده‌آل‌هایی که ما در زمان انجام انقلاب ٢۵ آوریل داشتیم، امیدها برای بهبود سریع شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم- همه از بین رفته است. من فکر می‌کنم به انقلاب دیگری نیاز است.»

٣– کاترینا مارتینس، نماینده پارلمان و هماهنگ کننده بلو ک چپ (Bloco de Esquerd)
انقلاب میخک چهل سال پس از ٢۵ آوریل ١۹۷۴، بمثابه الهام بخش مبارزات همه ما برای دموکراسی و آزادی و علیه دولت ریاضت و دیکتاتوری بازار وابسته به بانکداران و تروئیکا، ایستاده است.»

۴– خواکیم چیسانو، رهبر چریکی پیشین، رئیس‌جمهور موزامبیک از ١۹۸۶ تا ٢٠٠۵
«مبارزه ما همیشه دست در دست مبارزه برای دموکراسی در پرتغال حرکت می‌کرد. به ٢۵ آوریل بمثابه یک روز بزرگ نگاه می‌شود،  روز تاریخی که شاهد سقوط فاشیسم بود و به آزادی خلق‌های ما کمک کرد.»

۵– پدرو گوئریرو، از رهبران کنونی حزب کمونیست پرتغال، حزبی که نقش مرکزی را در کودتا ایفاء نمود
«انقلاب پرتغال، بمثابه اوج تقریباً ۵٠ سال مقاومت قهرمانانه و مبارزه ضدفاشیستی، فاشیسم را نابود کرد، به جنگ استعماری پایان داد و مبارزات خلق‌ها و حق آن‌ها به استقلال را برسمیت شناخت، تغییرات دموکراتیک ژرفی را انجام داد- به دستاوردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر شالوده تأکید بر حاکمیت ملی و استقلال نائل آمد، راه را بسوی یک جامعه سوسیالیستی گشود… پس از ٣۷ سال روند ضد انقلابی، بسیاری از دستاوردهای انقلاب پرتغال نابود شده است… اما مردم مصمم به مبارزه، دیر یا زود، در جاده پیروزی گام خواهند نهاد.»

برگرفته از: اروپای شورشی

https://mltoday.com/portugal-s-revolution-40-years-on-five-voices

——————————-

توضیحات مترجم:

* انقلاب میخک
https://www.youtube.com/watch?v=GQWgz7P0ueA
* نمایش رسانه‌ای در لیسبون بمناسبت چهلمین سالگر ٢۵ آوریل
https://www.youtube.com/watch?v=lotA3O0e-Hw#t=26
* «رفقا، به پیش» سرود حزب کمونیست پرتغال
https://www.youtube.com/watch?v=90TJ6geLBlY
* «گراندولا، ویلا مورنا» سرودی که انقلاب ٢۵ آوریل را آغاز کرد
https://www.youtube.com/watch?v=ci76cKwFLDs