دولت بهار

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

 

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: در روزها و هفته‌هایی که گذشت، آنچه شرط بلاغ بود با صاحبان منصب و قدرت و شوکت در میان گذاشتیم. به آن‌ها گفتیم که مردم را صاحب اختیار همه امور می‌دانیم و بر این باوریم که راه نجات کشور از مسیر همدلی و همبستگی و همراهی با مردم عبور می کند و کنار گذاشتن مردم از صحنه تصمیم‌گیری برای کشور و انقلاب خسارت‌بار است.

مصرانه بر این مهم پای فشردیم که هدف از گزینش مسئولان، این نبوده است که بدون توجه به خواست و نظر مردم هر کاری خواستند، انجام دهند. همه مسئولان باید باور کنند که خادم مردمند و نقشی جز تامین خواست و جاری کردن اراده مردم ندارند و هر برشی در عملکرد آن‌ها، باید خواست و اراده مردم را نشان دهد.

گفتیم که این سرزمین بسیار غنی است و از ثروت‌های فراوان خدادادی برخوردار است، چه نیکوست که آن را به طور مساوی در اختیار بندگان خدا یعنی مردمان همین آب و خاک قرار دهیم تا جانی دوباره بگیرند، زیرا ایمان داریم که به همت والای آنان، می‌توان ایران عزیز را به اوج عزت و عظمت، یعنی جایگاهی که شایسته آن است، ارتقاء داد.

گفتیم که مخالف امتیازطلبی، برتری‌جویی و انحصارگری عده‌ای خاص و محدود کردن اختیارات و آزادی‌های مردم هستیم و نباید اجازه داده شود که مدار قدرت به روی استعدادهای فراوان و ارزشمند درون ملت ایران بسته بماند.

تصریح کردیم که نگاه ما به حکومت، اصلاح‌گرانه است و بیان مطالبات به حق مردم را وظیفه خود می‌دانیم و پیوسته خواستار انجام اصلاحات اساسی و بنیادین در شیوه اداره امور جامعه با هدف اجرای عدالت و پیشرفت همه جانبه کشور هستیم.

به همگان یادآور شدیم که به دنبال جامعه‌ای رشد یافته هستیم که در آن احساس سعادت، امنیت، رفاه و آسایش، امری عمومی باشد زیرا معتقدیم که انسان تراز آرمان‌های انقلاب، باید بتواند راهش را آزادانه و به صورت استدلالی انتخاب کند. اگر آزادی و انتخاب آزاد وجود نداشته نباشد، هیچ کمالی اتفاق نمی‌افتد.

اکنون نیز با صراحت می‌گوییم که ما نگران سرنوشت مردم، کشور و انقلاب هستیم. این نگرانی قابل کتمان نیست زیرا کسانی که خود را مالک و صاحب اختیار همه امور کشور و برتر از دیگران تلقی می کنند با سوء تدبیرها، ناکارامدیها، بدفهمی ها و تصمیمات خسارت بار چند ده ساله خود، کار را به جایی رسانده اند که همه‌پرسی ۹۸ درصدی مردم ایران به جمهوری اسلامی را به مشارکت ۴۸درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل کرده‌اند که همواره از آن به عنوان رفراندومی برای تایید نظام یاد شده است.

ما همچنان در میانه میدان دفاع از انقلاب و حقوق بدیهی و مسلم مردم، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب ایستاده ایم و از راه روشنی که در آن قرار داریم، گامی به عقب برنخواهیم داشت.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ctwmwjxw