نگری که پیوسته با سوسیالیسم قرن بیستم و با اتحاد شوروی دشمنی داشت، به تدریج، به ویژه در دهه‌های آخر خود، به مدافع سوسیال دموکراسی مدرن تبدیل شد، او در مه ۲۰۰۵ ، از رای «آری» به همه‌پرسی قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا که در فرانسه برگزار شد، حمایت کرد. او با کنار نهادن همه مشخصه‌های تفکر مارکسیستی انقلابی، در پایان عمر خود از گروه سوسیال دمکراتیک موسوم به «جنبش دموکراسی در اروپا ۲۰۲۵» که توسط یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان تأسیس شده بود، حمایت کرد.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
شنبه، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳

آنتونیو نگری، نظریه پرداز سیاسی ایتالیایی در سن ۹۰ سالگی درگذشت

 

آنتونیو نگری، نظریه‌پرداز سیاسی و فیلسوف برجسته ایتالیایی در سن ۹۰ سالگی در پاریس درگذشت.

نگری که بیش‌تر به خاطر کار خود درباره خودگردانی شناخته می‌شود، در سال ۱۹۶۹ گروه «قدرت کارگر» (Potere Operaio) را تأسیس کرد و یکی از اعضای اصلی گروه بود. او کتاب‌های بسیار تأثیرگذاری را منتشر کرد که «آگاهی انقلابی» را تشویق می‌کرد.

او در اواخر دهه ۱۹۷۰ به اتهامات مختلف، از جمله مغز متفکر سازمان «بریگاد سرخ» (Brigate Rosse) بودن، که در مه ۱۹۷۸ در ربودن آلدو مورو دست داشت، متهم شد.

اگرچه دادگاه نتوانست به طور قطع رابطه او را ثابت کند، اما او در سال ۱۹۸۴ مجرم شناخته شد و (غیابی) به ۳۰ سال زندان محکوم گردید. او به اتهام «مسئولیت اخلاقی» در قبال خشونت‌های فعالان سیاسی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ چهار سال دیگر محکوم شد.

نگری به فرانسه گریخت و به همراه ژاک دریدا، میشل فوکو و ژیل دلوز در «پاریس هشتم» (وینسنس) و «کالج بین‌المللی فلسفه» تدریس کرد. نگری در سال ۱۹۹۷، پس از توافقی که مدت زندان او را از ۳۰ سال به ۱۳ سال کاهش داد، برای گذراندن دوران محکومیت خود به ایتالیا بازگشت.

او در کنار آلتوسر و دلوز یکی از شخصیت‌های اصلی نئو-اسپینوزایسم الهام گرفته از فرانسه در فلسفه قاره‌ای اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم بوده است.

در سال ۲۰۰۰، او در کنار مایکل هارت، «امپراتوری» را منتشر کرد، کتابی که گذار مداوم از یک پدیده «مدرن» امپریالیسم را که بر محوریت ملت-دولت‌ها قرار دارد، به یک ساختار نوظهور پسا-مدرن ایجاد شده در میان قدرت‌های حاکم تئوریزه می‌کند.

نگری که پیوسته با سوسیالیسم قرن بیستم و با اتحاد شوروی دشمنی داشت، به تدریج، به ویژه در دهه‌های آخر خود، به مدافع سوسیال دموکراسی مدرن تبدیل شد، او در مه ۲۰۰۵ ، از رای «آری» به همه‌پرسی قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا که در فرانسه برگزار شد، حمایت کرد.

او با کنار نهادن همه مشخصه‌های تفکر مارکسیستی انقلابی، در پایان عمر خود از گروه سوسیال دمکراتیک موسوم به «جنبش دموکراسی در اروپا ۲۰۲۵» (DiEM25) که توسط یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان تأسیس شده بود، حمایت کرد.

https://www.idcommunism.com/2023/12/antonio-negri-italian-political-theorist-dies-at-90.html#more