تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: پیام مردم
نویسنده: اتحادیه بین‌المللی ناشران چپ*
۱۳ دسامبر ۲۰۲۲

«اتحادیه بین‌المللی ناشران چپ» جرم انگاری مارکسیسم بوسیله اندونزی را محکوم می‌‌کند

 

در ۶ دسامبر ۲۰۲۲، پارلمان اندونزی قانون کیفری جدیدی را تصویب کرد. بحث‌های زیادی پیرامون این قانون وجود دارد، از جمله نقض حقوق برابری در برابر قانون و حمایت برابر و هم‌چنین حق حریم خصوصی و حق آزادی بیان و اجتماع.

یکی از جنبه‌های قانون که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است بخشی قانون است که مشخصاً مارکسیسم را با ده سال حبس برای ارتباط با سازمان‌های دارای گرایش مارکسیستی، و چهار سال محکومیت برای اشاعه مارکسیسم غیرقانونی می‌کند. مایه تاسف است که مارکسیسم هراسی، میراث بدترین دوره دیکتاتوری سوهارتو (۱۹۶۸-۱۹۶۵)، بوسیله دولتی تأیید می‌شود که بهره‌بردار از جنبش مردمی است که آن دیکتاتوری را سرنگون کرد.

مارکسیسم ریشه‌های عمیقی در مبارزه اندونزی علیه استعمار دارد و الهام‌بخش چهره‌های برجسته مبارزات آزادی بوده است. دکتر محمد هاتا، معاون اول رئیس‌جمهور اندونزی، بخش‌هایی از سرمایه کارل مارکس را به زبان بهاسا اندونزیایی ترجمه کرد. سوواردی – خالق آموزش ملی اندونزی – کلام سرود انترناسیونال، سرود کمون پاریس و سرود انترناسیونال کمونیستی را ترجمه کرد، و آیا شخص می‌تواند رهایی اندونزی را بدون اندیشه و کار تان مالاکا، یک کمونیست پیشکسوت تصور کند، و آیا شخص می‌تواند سال‌های نخستین جمهوری اندونزی را بدون اندیشه سوکارنو اولین رئیس‌جمهور، که فلسفه‌اش مارکسیسم، ناسیونالیسم و اسلام را در هم آمیخت، تصور نماید.

این بسیار نگران کننده است که دولت کنونی اندونزی این میراث غنی را به نفع روایت جعلی تاریخِ دیکتاتوری رد می‌کند. این قانون جزایی جدید به تاریخ اندونزی پشت می‌کند تا مردم امروز اندونزی را تادیب کند. از آن برای خفه کردن سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های کارگری و هم‌چنین ناشران و پژوهشگران مستقل استفاده خواهد شد.

ما، اتحادیه بین‌المللی ناشران چپ، از دولت اندونزی می‌خواهیم که این قانون را اصلاح کند و از حقوق اساسی مندرج در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۷۶) که اندونزی در سال ۲۰۰۶ آن را امضا کرد، حمایت نماید.

* اتحادیه بین‌المللی ناشران چپ شامل:

1804 Books (USA)

Batalla de Ideas (Argentina)

Chintha Publishers (India)

El Colectivo (Argentina)

EPO (België)

Estrella Roja (Venezuela)

Expressão Popular (Brazil)

IDEA (Romania)

Instituto Simón Bolivar (Venezuela)

International Strategy Center (South Korea)

Kriya Madhyama (India)

LeftWord Books (India)

Liberation Books (USA)

Mangroven Verlag (Germany)

Manifest Libres (Spain)

Naked Punch (Pakistan)

National Book Agency (India)

Vaam Prakashan (India)

Vadell Hermanos Editores (Venezuela)

Yordam Kitap (Turkey)

Založba /*cf. (Slovenia)

Mangroven Verlag (Germany)

Red Star Press (Italy)

https://peoplesdispatch.org/2022/12/13/international-union-of-left-publishers-iulp-condemns-indonesias-criminalization-of-marxism/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4z9bb68x