دولت بهار
۳۰ تیر ۱۴۰۰

 

جوانفکر: اجرای سد گتوند سال ۷۶ در دولت خاتمی شروع شد

 

به دروغ و از قول کارشناسان مجعول می گویند آنان درسال ۹۰ نسبت به شوری آب هشدار داده اند. این مدعیان در طول ۱۵ سال ساخت سد کجا بودند و چرا درست همزمان با آب گیری ناگهان فهمیده اند مشکل شوری وجود دارد. این درحالی است که برای این ادعا نیز هیچ سندی ارائه نمی دهند. مشکل وجود سازند نمکی در دیواره سد را وزارت نیرو تشخیص داده و خودش هم نسبت به راه حل اقدام کرده است.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: تحریف، دروغ و فریب، رویکرد ثابت و تغییرناپذیر جریان مدعی اصلاح طلبی و دولت تحت الحمایه آنها در ۸ سال گذشته است و چنین به نظر می رسد که آنها همچنان بقای خود را در تداوم این جهت گیری ضد اخلاقی جست و جو می کنند.

در شرایطی که مردم استان خوزستان بر اثر سوء مدیریت مقامات کشوری و مسئولان محلی با مشکلات پیچیده ای در زمینه فقدان آب کشاورزی و آشامیدنی و قطع برق مواجه شده اند، دولت روحانی و جریان سیاسی حامی آن یعنی مدعیان اصلاح طلبی، در صدد برآمده اند تا با فرافکنی و تحریف و دروغگویی، دولت دکتر احمدی نژاد را عامل وضع اسفبار کنونی در این استان زرخیر معرفی کنند.

در این ارتباط بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد:

۱- معضلات امروز کشور به طور عام و مشکلات خوزستان به طور خاص، منتج از سوء مدیریت و ناکارامدی آشکار و تنبلی و بی حالی مقامات و مسئولان دولت است. بنابراین مرتبط کردن بحران کنونی به شوری آب ناشی از احداث سد گتوند، یک تلاش مفتضح برای فریب افکار و منحرف کردن اذهان مردم، از حقیقتی است که امروز پیش چشم مردم خوزستان قرار دارد.

۲- مساله امروز خوزستان به طور مشخص به عدم مدیریت رها سازی آب و به تعبیری نبود آب در اختیار کشاورزان و البته تامین آب آشامیدنی بخش‌هایی از خوزستان مربوط می‌شود.

۳- اجرای سدگتوند از سال ۱۳۷۶ یعنی در دولت خاتمی شروع شده و دولت دکتر احمدی نژاد وارث این طرح نیمه تمام بوده و تلاش کرده است تا آن را به اتمام برساند که اجرای آن در سال ۹۰ هم تمام شده است.

۴- مسئولیت بروز هرگونه اشکالی در ساخت سد، متوجه دولت‌هایی است که کارهای مطالعاتی آن را انجام داده و سپس آن را به اجرا در آورده اند. بنابراین دولتی که وارث یک طرح نیمه تمام بوده، هیچ مسئولیتی در قبال آن برعهده ندارد.

۵- به دروغ و از قول کارشناسان مجعول می‌گویند آنان درسال ۹۰ نسبت به شوری آب هشدار داده اند.. این مدعیان در طول ۱۵ سال ساخت سد کجا بودند و چرا درست همزمان با آب گیری ناگهان فهمیده اند مشکل شوری وجود دارد. این درحالی است که برای این ادعا نیز هیچ سندی ارائه نمی دهند.مشکل وجود سازند نمکی در دیواره سد را وزارت نیرو تشخیص داده و خودش هم نسبت به راه حل اقدام کرده است.

۶- در فیلم زیر، پیرمردی ادعا می کند که آغاز خشک شدن نخل‌ها از سال ۸۶ و براثر پیشروی آب شور دریا بوده است و البته در این سال، سد گتوند هنوز آبگیری نشده بود.

۷- درطول دوره هشت ساله حد فاصل ۸۴ تا ۹۲، هیچگونه اعتراضی نسبت به مدیریت منابع آب درخوزستان وجود نداشته است.

۸- از سدهای خوزستان هیچ آبی به خارج از استان منتقل نمی‌شود. تمام طرح‌های انتقال آب از سرشاخه ها در دوره دولت‌های قبل از ۸۴ بوده است. دردوره دولت‌های نهم و دهم عملیات تنها تونل در دست احداث از سرشاخه‌ها به استان اصفهان، به دلیل مخالفت مردم چهار محال متوقف شد.

۹- اگر دلیل خشک شدن نخل‌ها آب شور سد باشد، خوب قبل از آن باید محصولات کشاورزی، که مقاومت آنها دربرابر شوری بسیارکم‌تر از نخل است و در دشت خوزستان قراردارد، خشک شود که هیچ گزارشی دراین باره منتشر نشده است.

۱۰- سدهای خوزستان ذخیره ارزشمند آب برای استان است ولی مدیریت رهاسازی آن بسیار مهم است که متاسفانه به نحو بسیار نادرستی در حال انجام است.

با سیاسی کردن مسایل فنی و با دروغ و مونتاژ فیلم و تحریف تاریخ می‌خواهند متخصص‌ترین دولت پس از انقلاب را زیر سوال ببرند و مسئولیت ناکارآمدی و سوء مدیریت خود را متوجه خادم ملت ایران کنند. این نهایت بی اخلاقی است.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/25jmpsjt