تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: لنین درباره همزیستی مسالمت‌آمیز
گردآورنده مجموعه گزیده آثار و نگارنده پیشگفتار: س لیتیزن
ترجمه از: م. هرمزان
بنگاه نشریات پروگرس، ۱۹۷۷

«کتابی که از نظر خواننده می‌گذرد به هیچوجه فراگیر همه آثار و سخنرانی‌های لنین پیرامون مسائل همزیستی مسالمت‌آمیز نیست، ولی همان آثاری هم که در این مجموعه کم حجم درج است، بروشنی نشان می‌دهد که بنیادگذار بزرگ نخستین کشور سوسیالیستی جهان چرا اجرای سیاست همزیستی مسالمت،آمیز را ضرور می‌شمرد، هدف‌های اصلی این سیاست را چگونه تنظیم می‌کرد و چه اهمیت عظیمی برای مبارزه در راه تحقق اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در مناسبات میان کشورهای پیرو نظام‌های اجتماعی-اقتصادی گوناگون قائل بود.»

***

گزارش «روزنامه خلق» از دیدار شی-کیسینجر در پکن

https://tinyurl.com/2s7whaek

***

صدای مردم

 

دیدار شی جین‌پینگ و هنری کیسینجر در مکانی تاریخی

 

در چنین موقعیتی کیسینجر گفت ماندن بر بنیادهای نگاشته شده در بیانیه شانگهای و درک این‌ موضوع که اصل چین واحد بیشترین اهمیت را دارد، بسیار مهم است.

رئیس جمهور شی جین‌پینگ روز پنجشنبه در پکن با هنری کیسینجر وزیر امورخارجه پیشین آمریکا دیدار کرد.

کیسینجر که به‌تازگی یکصدمین زادروز خود را جشن گرفته است، از هنگام نخستین سفر پنهانی‌اش به‌چین درسال ۱۹۷۱که آغازگر به‌هنجارسازی پیوندهای چین و آمریکا بود، تاکنون بیش از ۱۰۰ سفر به این کشور داشته‌ است.

شی در این دیدار گفت: ۵۲ سال پیش، چین و ایالات متحده در نقطۀ عطفی بسیار دشوار قرار داشتند.

شی گفت: «در آن ماه جولای نیز در همین مکان – ویلای شماره ۵ مهمانخانه ایالتی دیائیوتای – شما با نخست وزیر چو ئنلای نشستی برای آغاز روند به‌هنجارسازی داشتید.»

او گفت:«مردم چین به دوستی‌ها ارج می‌نهند و از دوستان دیرینی همچون کیسینجر سپاسگزارند. ما، هم‌انبازی تاریخی شما در گسترش یافتن پیوندها میان چین و آمریکا و دوستی میان مردم دوکشور را فراموش نخواهیم کرد.»

وی افزود که جهان دستخوش دگرگونی‌های بسیار بزرگی است که در گذار یک سده گذشته دیده نشده‌اند و چشم‌انداز روابط بین‌المللی در حال آزمودن دگرگونی‌هایی است که درخور نگرش‌اند. چین و ایالات متحده بارِدیگر خود را بر سر یک دوراهی می‌بینند که نیاز به گزینش دارند.

شی با اشاره به‌این‌که چین و آمریکا می‌توانند به کامکاری دوسویه و به به‌زیستی مشترک دست یابند، گفت: “کلید کار در این است که دو کشور از بنیادهای همزیستی آشتی جویانه، گرامی‌داشت متقابل و همکاری برد-برد پیروی کنند.”

وی گفت: بر پایۀ چنین خاستگاهی، چین خواهان کاویدن راهی درست برای دو کشور است، برای باهم‌زیستن و به‌پیش راندن توسعه‌ای پایدار در پیوندها. این به سود هر دو طرف و همۀ جهان خواهد بود.

شی گفت: «امید است که شما و دیگر کسان خردمند در ایالات متحده همچنان نقشی سازنده در رهنمون شدن پیوندهای چین و آمریکا به گذاری درست داشته باشید.»

کیسینجر از میزبانان خود برای برپاداشتن این دیدار در جایگاهی‌که وی برای نخستین‌بار با رهبران چین دیدار کرده بود، سپاسگزاری کرد. وی گفت: پیوندهای دو کشور ما، برای صلح جهانی و برای پیشرفت همزیستگاه‌های‌مان بسیار ارزشمند است.

در چنین موقعیتی کیسینجر گفت ماندن بر بنیادهای نگاشته شده در بیانیه شانگهای و درک این‌ موضوع که اصل چین واحد بیشترین اهمیت را دارد، بسیار مهم است.
وی گفت: باید کوشش شود تا پیوندهای آمریکا و چین در سویی درست به‌پیش برود.
چاینا دیلی – ۲۰ جولای ۲۰۲۳
برگردان: جهان – ۲۹ تیر ۱۴۰۲

https://www.chinadaily.com.cn/a/202307/20/WS64b8c2f4a31035260b817891.html

 پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p9fyr4w