تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

اعتصاب ۲۴ ساعته کارگران ایتالیا علیه کمک به اوکرائین

 

در روز جمعه ۲۰ ماه مه، در پاسخ به فراخوان فدراسیون اتحادیه‌های کارگری ایتالیا (USB)، در بیش از ۱۵ شهر، یک اعتصاب عمومی و اجتماعی ۲۴ ساعته علیه جنگ، اقتصاد و دولت جنگی، علیه ارسال تسلیحات به اوکرائین و افزایش هزینه‌های نظامی، برای افزایش دستمزدهای اجتماعی و درآمد پایه برای همه، برای آتش‌بس برگزار شد.

در گذشته، کارگران عضو (USB) ضمن افشای این‌که تسلیحات زیر نام کمک‌های بشردوستانه به اوکرائین ارسال می‌شود، از بارگیری آن‌ها خودداری کردند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/3kwh2hm4