تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاغ از کمونیسم
نویسنده: نیکوس موتاس، سردبیر در دفاع از کمونیسم
۱۷ اوت ۲۰۲۱

 

افغانستان: احیای مجدد طالبان یک استراتژی «ساخت آمریکا» است

 

هرج‌و‌مرج در کابل با به قدرت رسیدن دویارۀ طالبان در افغانستان. بیست سال پس از مداخله امپریالیستی ایالات متحده – ناتو در کشور، پیامدها برای مردم افغانستان بیش از ویرانی است. شعارهای «آزادی»، «امنیت»، «دمکراسی» و «صلح» که امپریالیست‌های آمریکایی و متحدین آن‌ها به مثابه دستاویز برای مداخله نظامی سال ۲۰۰۱، در چهارچوب به‌اصطلاح «جنگ با تروریسم» بکار گرفتند، ثابت شد توخالی بودند.

این فاکت که دولت دست‌نشانده افغانستان بدون هیچ مقاومتی به طالبان تسلیم شد روشن‌ترین دلیل بر این است که آن دولت چیزی بیش از یک سازوکار حمایتی برای اشغال امپریالیستی نبود. زمانی که ایالات متحده تصمیم گرفت سربازان خود را خارج کند، «دولت» کابل مانند یک ساختمان پوشالی فروریخت.

مسئولیت اصلی تراژدی که مردم افغانستان در آن به سر می‌برند با دولت‌های ایالات متحده و متحدین اروپایی آن‌ها است. جنگ جنایت‌کارانه ۲۰۰۱ که بوسیله دولت بوش و متحدین آن در ناتو به راه انداخته شد با پیشبرد «جنگ با تروریسم» یا «آوردن دمکراسی» هیچ ارتباطی نداشت. کنترل مناطق از نظر استراتژیک مهم، منابع انرژی و راه‌های حمل‌و‌نقل، برای انحصارات ایالات متحده، تنها دلیل در پشت مداخله بود.

زمانی که هدف تحقق یافت و تمرکز سیاست خارجی ایالات متحده به مناطق دیگر تغییر کرد، دولت بایدن در آوریل گذشته تصمیم گرفت نیروهای نظامی ایالات متحده را از افغانستان خارج کند. در بستر رقابت شدید بین بلوک ایالات متحده – اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های بزرگ مانند روسیه و چین، ایالات متحده مجبور شد پرسنل و تجهیزات نظامی را به مناطق دیگر، از جمله به بالتیک، دریای سیاه و دریای جنوب چین منتقل کند.

افغانستان دوباره در دست طالبان است، در دست جهادگرایان متعصبی که به وسلیه دولت‌های ایالات متحده و متحدین آن‌ها در دهه ۱۹۸۰، برای شوراندن آن‌ها علیه اتحاد شوروی آموزش دیدند، مسلح و تأمین مایل شدند. ظهور طالبان در رهبری کشور در دهه ۱۹۹۰، با کمک عظیم ایالات متحده و «سیا»، در نتیجه سقوط جمهوری دمکراتیک افغانستان بود.

دولت‌ ایالات متحده در جنگ خود علیه سوسیالیسم – کمونیسم، هیولای جهادگرایی را آفرید و در پناه خود قرار داد که در سال ۲۰۰۱ در راستای تقویت دستاویز خود برای مداخله امپریالیسی در افغانستان، به مثایه «تهدید تروریستی» محکوم کرد.

امروز، نگرانی ظاهری دولت ایالات متحده و دولت‌های اروپایی از احیای مجدد طالبان و آینده افغانستان را تنها می‌توان ریاکاری خام دانست. آن‌ها مسئول وضعیت کنونی کشور هستند. مردان و زنان زحمتکش افغانستان، مرم هر کشور، باید تبلیغات امپریالیستی را محکوم کنند. جنایت علیه مردم افغانستان را نباید یاد برد، زیرا یادآور دائم بربریت و وحشی‌گری امپریالیسم است.

ایالات متحده و بریتانیا از هیولایی که ماجراجویی و فرصت‌طلبی آن‌ها به آفرینش آن کمک کرد فرار می‌کنند- و در حالی که نخبگان به دنبال منافع کوته‌بینانه خود هستند، مردم عادی برای مقابله با پیامدها به حال خود رها می‌شوند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ytj5bus7