تارنگاشت عدالت- دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۱۱ آوریل ۲۰۲۲

 

«قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه»: در دور دوم نه ماکرون، نه لوپن

 

در پی اعلام نتیجه دور اول انتحابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یک‌شنبه، «قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه» (PRCF) و شاخه جوانان آن «جوانان برای نوزایی کمونیستی در فرانسه» (JRCF)، خواهان تحریم گسترده دور دوم انتخابات شدند.

«قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه» در بیانیه‌ای، برای مشروعیت‌زدایی هر چه بیش‌تر از رییس‌جمهور آینده، طبقه کارگر را به عدم شرکت در رأی‌گیری در روز ۲۴ آوریل فراخواند.

بیانیه حزب می‌گوید: «نتیجه دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ به سناریوی کابوس‌وار رویارویی ماکرون، نماینده «جنبش بنگاه‌های فرانسه» (MEDEF) [بزرگ‌ترین فدراسیون سرمایه‎داران فرانسه – عدالت]، اتحادیه اروپا و ناتو و لوپن، کاهن اعظم راست افراطی بیگانه‌هراس و فاشیست، که «قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه» و «جوانان برای توزایی کمونیستی در فرانسه» سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند، منجر شده است.»

«قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه» خاطرنشان می‌شود که بخشی از چپ‌، از جمله «حزب سوسیالیست» که زمانی مسلط بود، «سبزها» و حزب کمونیست فرانسه، بهای همسویی استراتژیک خود را با اتحادیه اروپا، با «همه عواقب فاجعه‌بار آن برای صلح، استاندارد زندگی، اشتغال مولد» می‌پردازند.

بیانیه به ویژه می‌گوید «پس از بیش از ۴۵ سال اوروکمونیسم و اورو-دگردیسی فاجعه‌بار حزب کمونیست فرانسه، فابین روسل (نامزد حزب کمونیست فرانسه) که مرگ تدریحی حزب کمونیست بزرگ تورز و دوکلوس را ترجیح داد، پس از ژان لاسال دومین درصد پایین آراء را، که کم‌تر از آراء رابرت هیو در سال ۲۰۰۲ و کم‌تر از آراء ماری-ژرژ بافه در سال ۲۰۰۷ است به دست آورد.»

«قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه» هم‌چنین از ژان-لوک ملانشون، نامزد چپ‌گرا، به دلیل دامن‌زدن به توهمات درباره امکان تغییر جانبدار-مردم در اتحادیه اروپا و هم‌چنین به دلیل تلاش وی برای متقاعد کردن رای‌دهندگان به این باور که او می‌تواند «در درون صندوق بین‌المللی پول طرجحهایی را علیه نولیبرالیسم انجام دهد» انتقاد می‌کند.

«قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه» و شاخه جوانان آن تأکید می‌کنند که راه‌حل برای کارگران، و بطور کلی برای مردم، از بالماسکه انتخاباتی که در آن انتخاب بین «طاعون و وبا» است، به دست نخواهد آمد؛ راه‌حل در جنگ طبقاتی علیه نظام سرمایه‌داری اورو-آتلانتیک است. از اینرو، «قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه و جوانان برای نوزایی کمونیستی در فرانسه، به نبرد برای بازسازی یک حزب کمونیست واقعی به نفع گزینه سرخ و سه رنگ، که تنها گزینه معتبری است که کارگران فرانسه برای گشودن راه به سوسیالیسم و قدرت برای زحمتکشان به آن نیاز فوری دارند ادامه خواهند داد.»

* متن بیانیه به فرانسوی:

https://www.initiative-communiste.fr/articles/prcf/face-a-un-second-tour-largement-illegitime-et-non-representatif-detourner-la-colere-populaire-du-vote-le-pen-et-preparer-la-grande-explication-avec-lordre-euro-atlantique/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/nbtkak2d