اشتراک

نویسنده: دکتر صولت نگی
برگردان: آمادور نویدی

باران موشکی ایران واکنشی به نسل‌کشی اسرائیل

 

درباره پاسخ ایرانی‌ها به شقاوت‌های اسرائیل، سخنان نیشدار و پوچ، بسیار گفته شده است.

واقعیت این‌ست‌که، ایرانی‌ها، کارت‌هایشان‌را بسیار دقیق و هوش‌مندانه بازی کرده‌اند.

هدف ایران این بود که به اسرائیل هُشدار دهد و برای این امر، از تعداد زیادی از موشک‌ها و سلاح‌های قدیمی خود استفاده نمود.

ایران، بدون این‌که آخرین تکنولوژی بالیستیک‌اش را علیه گروه متحد آمریکا– انگلیس– فرانسه– اسرائیل افشاء کند، علاوه بر موشک‌ها، از هواپیماهای انتخاری بدون سرنشین(پهپادهای کامی‌کازی) استفاده کرد که روس‌هااز آن‌ها با موفقیت علیه اوکراین استفاده کرده اند.

همان‌گونه که انتظارش می‌رفت، ۴ قدرت امپریالیستی، مشترکا خیلی از پهپادها و موشک‌های ایرانی را نابود کردند، ولی علی‌رغم کاربُرد همه تکنولوژی غربی، فرودگاه بن گوریون و پای‌گاه نظامی آمریکا در نقب با موفقیت هدف قرار گرفتند.

ایران تصمیم نداشت که به اسرائیل تلفات انسانی برساند، بل‌که تنها می‌خواست به‌قدرت‌های امپریالیستی به‌فهماند که این توانایی را دارد تا اسرائیل را نه‌تنها از ایران، بل‌که بطور هم‌زمان از یمن، سوریه، و عراق مورد هدف قرار دهد.

به‌اضافه، ایران توانست موقعیت‌ها و سایت‌های استراتژیک گروه متحد آمریکا– انگلیس– فرانسه را شناسایی کند تا در آینده بتواند علیه آن‌ها مقابله کند. اینک ایران می‌تواند این سایت‌ها را زیر نظر داشته و نابود کند، زیرا می‌داند که آن‌ها از کجا می‌خواهند با ایران مقابله کنند یا روبرو گردند.

در پایان، آخرین موضوع مهم این‌ست‌که، اردن یک‌بار دیگر نقش ارتجاعی‌اش را نشان‌ داده است.

بقیه کشورهای عربی ازجمله سعودی از ارائه پای‌گاه‌ها به گروه متحدامپریالیستی جهت حمله به ایران امتناع ورزید، که این امر نشانه خوبی‌ست.

IRANIAN RESPONSE TO THE GENOCIDAL ENTITY OF ISRAEL (substack.com)