تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: چپ (soL)، پایگاه خبری حزب کمونیست ترکیه
۱۰ نوامبر ۲۰۲۳

(…)

همکاری عمیق با اسرائیل
اوکویان با یادآوری سخنان یکی از مشاوران اردوغان درباره دیوان عالی کشور گه گفته بود «حداقل نماینده قوه قضاییه ملی است»، گفت: «شما نمی‌توانید بدون زیر سوال بردن استثمار در مقابل امپریالیسم بایستید. شما نمی‌توانید در مقابل اسرائیل بایستید.» وی یادآور شد که ترکیه و اسرائیل در قفقاز مانند مناطق دیگر همکاری عمیقی دارند.

اوکویان با بیان این‌که بنزین و گازوئیل ماشین جنگی اسرائیل که این روزها بر غزه مرگ می‌بارد از آذربایجان می‌آید گفت « شهروندان فراموش نکنید. آنچه امروز در دنیا و ترکیه می‌گذرد همیشه با آنچه به ما نشان داده می‌شود متفاوت است. من درباره توطئه یا چیز دیگری صحبت نمی‌کنم. من از تضاد طبقاتی صحبت می‌کنم.»

(…)

https://haber.sol.org.tr/haber/okuyan-mucadele-iktidar-kurumlarinin-duzgun-calismasina-bel-baglayarak-surdurulemez-386465