خبرگزاری آریا

۲۸خرداد  ۱۳۸۸

جنبش عدم تعهد حق مسلم و اساسی همه کشورها را برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز ، بدون هرگونه تبعیض و مطابق وظایف قانونی مربوطه آنها مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد، بنابراین هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر شود که از حق کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به منظور توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز جلوگیری یا برای آن محدودیت ایجاد شود ، به علاوه آن‌ها مجدداً تایید نمودند که انتخاب‌ها و تصمیمات کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌ای و سیاست‌های چرخه سوخت آن باید مورد احترام قرار بگیرد.

 

 متن کامل بیانیه اعضای جنبش عدم تعهد درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران

 

اعضای جنبش عدم تعهد درنشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کردند نباید از حق کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، برای توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز جلوگیری یا برای آن محدودیت ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری آریا، اعضای جنبش عدم تعهد درباره برنامه هسته‌ای صلح امیز ایران در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ( IAEA) بیانیه‌ای صادر کردند که به شرح ذیل است :

۱- گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین مایل است از مدیرکل به دلیل گزارش ایشان درباره اجرای موافقتنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند GOV/2009/35 و همچنین از دبیرخانه به دلیل برگزاری جلسه توجیهی فنی در این باره تشکر کند.

۲- قبل از آنکه نقطه نظرات‌مان را درباره گزارش مدیرکل ابراز کنیم  جنبش عدم تعهد مایل است مواضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تاکید مجدد قرار دهد:

جنبش عدم تعهد حق مسلم و اساسی همه کشورها را برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هرگونه تبعیض و مطابق وظایف قانونی مربوطه آنها مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد، بنابراین هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر شود که از حق کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به منظور توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز جلوگیری یا برای آن محدودیت ایجاد شود ، به علاوه آن‌ها مجدداً تایید نمودند که انتخاب‌ها و تصمیمات کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده صلح آمیز از فن‌آوری هسته‌ای و سیاست‌های چرخه سوخت آن باید مورد احترام قرار بگیرد.

جنبش عدم تعهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بعنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی آزمایی وظایف پادمانی مربوطه کشورهای عضو مورد تصدیق قرار داده است و تاکید می‌کند هیچ‌گونه فشار یا مداخله در فعالیت‌های آژانس ، بویژه در فرآیند راستی آزمایی که به کارآیی و اعتبار آژانس لطمه خواهد زد، نباید وجود داشته باشد.

– جنبش عدم تعهد بر تمایز اساسی بین وظایف پادمانی کشورها در قبال موافقتنامه‌های پادمان مربوطه آن‌ها با هرگونه اقدام اعتمادساز که بطور داوطلبانه برای حل موضوعات دشوار اتخاذ می‌شود تاکید کرده و اعتقاد دارد این گونه اقدامات داوطلبانه وظایف پادمانی نیستند.

جنبش عدم تعهد ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای (NWFZs) را به عنوان گام مثبتی به سوی نیل به هدف خلع‌سلاح هسته‌ای مد نظر قرار دادند و بر حمایت از تاسیس یک منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه طبق قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی و شورای امنیت تاکید کردند.

– جنبش عدم تعهد غیرقابل نقض بودن فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز را بار دیگر مورد تایید قرار دادند و تایید کردند هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در حال فعالیت یا در حال ساخت خطر بزرگی را برای انسان‌ها و محیط زیست به وجود می آورد و نقض جدی حقوق بین‌الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. جنبش عدم تعهد بر لزوم یک سند جامع که به صورت چندجانبه مورد مذاکره قرار گرفته باشد و حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای مختص استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را منع کند، تصدیق نمودند.

جنبش عدم تعهد قویاً بر این باور است که همه مسایل پادمانی و راستی آزمایی، از جمله آن‌هایی که مربوط به ایران است، باید درچارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل شود و مبتنی بر زمینه‌های فنی و حقوقی باشد.جنبش عدم تعهد بار دیگر تاکید می‌کند آژانس باید کار خود را برای حل مسأله هسته‌ای ایران درچارچوب وظایف خود مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد.

جنبش عدم تعهد تاکید دارد دیپلماسی و گفتگو از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز برای یافتن یک راه حل جامع و درازمدت برای مسأله هسته‌ای ایران باید ادامه یابد. جنبش عدم تعهد اعتقاد راسخ خود را مبنی بر اینکه تنها راه حل و فصل این مسأله ادامه مذاکرات محتوایی بدون هیچ‌گونه قید و شرط از پیش تعیین شده در میان همه طرف‌های ذیربط است بیان کردند.

۳- جنبش عدم تعهد ملاحظه می‌نماید که مدیرکل در آخرین گزارش خود بار دیگر بیان کرده که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران ادامه دهد. جنبش عدم تعهد همچنین ملاحظه می‌نماید که آژانس هیچ‌گونه شواهدی دال بر فعالیت‌های جاری باز فرآوری در تاسیساتی در ایران که از سوی آژانس تحت نظارت قرار دارند، نیافته است.

۴- به علاوه، جنبش عدم تعهد ملاحظه می‌نماید که فعالیت‌های تولید مواد هسته‌ای، بویژه مربوط به غنی‌سازی، همانگونه که براساس واقعیت‌های انعکاس یافته در گزارش نشان داده می‌شود، همچنان تحت مراقبت و نظارت آژانس قرار دارند:

مواد هسته‌ای در کارخانه غنی‌سازی سوخت (FEP) (شامل خوراک، محصول و دورریزها) و نیز همه آبشارهای نصب شده تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس قرار دارند و آژانس و ایران در باره بهبود نظام حسابرسی تاسیسات در حال گفتگو هستند.

مواد هسته‌ای در کارخانه نیمه‌صنعتی غنی‌سازی سوخت (PFEP) به علاوه محوطه آبشار تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس قرار دارند.

تا به امروز نتایج نمونه برداری‌های محیطی که از کارخانه غنی‌سازی سوخت (FEP) و کارخانه نیمه‌صنعتی غنی‌سازی سوخت (PFEP) انجام گرفته نشان می‌دهد که کارخانه‌ها طبق آنچه اعلام شده در حال کار بوده اند.

از مارس ۲۰۰۷ ، ۲۶ بازرسی اعلام نشده در کارخانه غنی‌سازی سوخت (FEP) به اجرا شده است.

۵- جنبش عدم تعهد از درخواست مدیرکل از آن گروه از کشورهای عضو که اطلاعاتی را در ارتباط با «مطالعات ادعایی» به دبیرخانه ارائه داده اند، مبنی بر موافقت با اینکه آژانس نسخه‌ای را به ایران ارائه دهد، کاملا حمایت می‌نماید. جنبش عدم تعهد یکبار دیگر نگرانی خود را در باره ایجاد موانع در این خصوص، که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می‌سازد، ابراز می‌دارد.

۶ با در نظر گرفتن تحولات اخیر فوق‌الاشعار همچنین گزارش‌های قبلی مدیرکل در خصوص اجرای برنامه عمل در خصوص «تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در باره مدالیتی برای حل وفصل مسائل باقیمانده» (INFCIRC/711)، جنبش عدم تعهد همچنان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به شکل معمول انجام پذیرد.

۷- جنبش عدم تعهد مواضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل و فصل بلند مدت موضوع هسته‌ای ایران می‌باشد، مورد تاکید قرار می‌دهد. جنبش عدم تعهد کشورهای عضو را به مشارکت مثبت در این راستا ترغیب می‌نماید. جنبش عدم تعهد همچنین انتظار دارد که تمامی طرف‌های ذیربط از فشار بی‌مورد که فرآیند سازنده فیمابین آنان را به مخاطره می‌اندازد، پرهیز نمایند.

***

ایسنا

۱۰ آذر ۱۳۹۱

بیانیه ۱۴ بندی جنبش عدم تعهد در حمایت از فعالیت هسته‌ای ایران

 

جنبش عدم تعهد در حمایت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: هیچ فشار یا مداخله غیر مقتـضی در فعالیـتـ‌های آژانـس بویژه در فرآیند راسـتی آزمایی که می‌تواند کارایی و اعتبار آژانس لطمه بزند نباید وجود داشته باشد.

متن بیانیه جنبش عدم تعهد درخصوص اجرای موافقتنامه‌های پادمان معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) و قطع‌نامه‌های ذیربط شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این شرح است:

۱- جنبش عدم تعهد مایل است مراتب تشکر خود را از آقای یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخاطر گزارش وی در خصوص اجرای موافقت‌نامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران مندرج در سند ۲۰۱۲/۵۵/ GOV ابراز نماید.

۲- جنبش عدم تعهد مایل است اعتماد به حرفه‌ای و بی‌طرف بودن دبیرخانه آژانس در انجام فعالیت‌هایش نسبت به اجرای پادمان‌های معهده عدم اشاعه هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران را مجدا بیان کند.

۳- قبل از بیان نقطه نظراتش در خصوص گزارش مدیر کل، جنبش عدم تعهد مایل است مواضع اصولی خود را در باره این موضوع مورد تاکید قرار دهد:

الف. جنبش عدم تعهد برحق اولیه و غیر قابل انکار کلیه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز، بدون هر گونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مترتب، تاکید می‌نماید. بنابراین، هیچ موردی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شود. انتخاب‌ها و تصمیمات کشورها، شامل موارد ( مربوط به ) جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفاده های صلح آمیز از فن آوری هسته‌ای و سیاست‌های چرخه سوخت می‌بایست محترم شمرده شوند.

ب‌. جنبش عدم تعهد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بعنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده و تاکید می‌نماید که هیچ فشار یا مداخله غیر مقتـضی در فعالیـت‌ـهای آژانـس بویژه در فرآیند راسـتی آزمایی که می‌تواند کارایی و اعتبار آژانس را به مخاطره اندازد، نمی‌بایستی وجود داشته باشد.

پ. جنبش عدم تعهد بر تفاوت بنیادین میان وظایف قانونی کشورها وفق موافقت‌نامه‌های پادمان مربوط به آنها با هر گونه اقدامات اعتماد ساز که بطور داوطلبانه اتخاذ می‌گردند و این که این امر مــوجد تعهـدات قـانونی پادمـانی نمی‌گردد تاکید می‌نماید.

ت‌. جنبش عدم تعهد تاسیس منطقه عاری از سلاح هسته‌ای (NWFZ) در منطقه خاورمیانه را بعنوان گامی مثبت در راه نائل شدن به هدف خلع سلاح هسته‌ای جهانی مورد تـوجه قرار داده و مراتـب حمـایت خود از تاسیـس چنـین منـطقه‌ای مطابق با قطع‌نـامه‌های مربوطة مجمع عمومی و شورای امـنیت را تکرار می‌کند.

ث‌. جنبش عدم تعهد مصونیت فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را مورد تایید مجدد قرار داده و تاکید می‌نماید هر گونه حمله یا تهدید به حمله بر علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز اعم از در حال فعالیت یا در حال ساخت که بشریت و محیط زیست را در معرض خطر جدی قرار داده و نقض عمده حقوق بین‌الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و آئین نامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود، تاکید می‌نماید. جنبش عدم تعهد نیاز به تدوین سند مذاکراتی چندجانبه جامع برای اعلام ممنوعیت حملات یا تهدید به حملات بر تاسیسات هسته‌ای مختص استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تصدیق می‌نماید.

ج‌. جنبش عدم تعهد قویاً معتقد است که کلیه پادمان‌ها و موضوعات راستی آزمایی منجمله موارد مربوط به ایران می‌بایست در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بر اساس مبانی حقوقی و فنی حل و فصل گردد. علاوه بر آن جنبش عدم تعهد تاکید دارد که آژانس می‌بایـست به کار خود برای حل موضوع هسته‌ای ایران در چارچوب اختیاراتش ذیل اساسنامه آژانس ادامه دهد.

چ. عدم تعهد تاکید می‌نماید که دیپلماسی و گفتگو از طریق صلح‌آمیز و همچنین مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط بین طرف‌های ذیربط می‌بایستی بعنوان تنها روش‌هایی که از طریق آنها یک راه حل فراگیر و پایدار برای موضوع هسته‌ای ایران قابل دستیابی است، باقی بماند.

۴- جنبش عدم تعهد تاکید می کند که موضوع عدم اشاعه بایستی از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل گردد و اقدامات و ابتکاراتی که در این رابطه اتخاذ می‌گردند بایستی در چهار چوب حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های ذیربط و منشور سازمان ملل باشند.

۵- جنبش عدم تعهد ملاحظه می نماید که مدیر کل بار دیگر بیان داشته که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران در تاسیسات هسته‌ای و مکان‌های خارج از این تاسیسات که مواد هسته‌ای به طور عرفی استفاده می‌شود (LOFs) همانگونه که توسط ایران ذیل موافقت‌نامه پادمان‌هایش اعلام شده، ادامه دهد.

۶- جنبش عدم تعهد از تمایزی که مدیرکل بین تعهدات ایران ذیل موافقت‌نامه‌های پادمان و سایر درخواست‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل استقبال می‌کند. در این رابطه جنبش عدم تعهد ملاحظه می‌نماید که مدیر کل در گزارشش اظهار داشته که ایران شماری از تعهداتش برخاسته از مقررات مربوطه قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نمی کند. جنبش عدم تعهد یاد آوری می کند که مدیر کل قبلا اظهارات ایران را گزارش کرده مبنی بر اینکه برخی از درخواست‌های آژانس «هیچ مبنای قانونی ندارند زیرا آنها در چهار چوب مواففت‌نامه پادمان قرار نمی‌گیرند» اظهاراتی که توسط ایران نیز در سند INFCIRC/۸۱۰ تشریح شده‌اند. جنبش عدم تعهد ایران را ترغیب می‌کند به منظور فراهم آوردن اطمینان‌های معتبر مبنی بر فقدان مواد و فعالـیت‌های هسـته‌ای اعلام نشده در ایران مطابق با حقوق بین‌الملل، همکاریش با آژانس را تقویت کند.

۷- جنبش عدم تعهد دبیرخانه را ترغیب می‌کند همچنان از درج جزئیات فنی گسترده در رابطه با اطلاعات حساس در گزارش مدیر کل خودداری کند.

۸- عدم تعهد از همکاری مستمر بین آژانس و ایران همانگونه که در آخرین گزارش مدیرکل ذکر شده استقبال نموده و در این رابطه موارد زیر را متذکر می‌شود:

الف. ایران ذیل موافقتنامه پادمانهایش، ۱۶ تاسیسات هسته ای و ۹ LOFs را به آژانس اعلام کرده و آژانس همچنان عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در این تاسیسات و LOFs را تحت راستی آزمایی دارد.

ب. فعالیتهای تولید مواد هسته ای، خصوصاً مواردی که به غنی سازی مربوط می شود همچنان تحت اقدامات کنترلی و نظارتی آژانس قرار داشته، و تا کنون کارخانه غنی سازی سوخت FEP در نطنز و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP) همان طور که اعلام شده اند مشغول فعالیت هستند.

پ. آژانس راستی آزمایی نموده است که کارخانه غنی سازی تولید سوخت فوردو ( FFEP) مطابق با آخرین اطلاعات طراحی ارائه شده از سوی ایران ساخته می شود مطابقت داشته است گرچه آژانس همچنین اظهار داشته که اطلاعات بیشتری از سوی ایران در رابطه با این تاسیسات لازم استت. آژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلولهای داغ در تاسیسات هسته ای مربوطه در ایران ادامه داده و تایید می نماید که ایران فعالیتهای بازفرآوری در هیچیک از تاسیسات اعلامی ذیل موافقتنامه پادمانهای ایران انجام نداده است.

ث‌. آژانس در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتورآب سنگین را در اراک (IR-۴۰) انجام داده و ملاحظه نموده که نصب لوله های گردشی سیستمهای خنک کننده و تعدیل کننده ادامه دارد. طبق اظهارت ایران، پیش بینی می شود عملیات راکتور IR-۴۰ برای فصل چهارم سال ۲۰۱۴ آغاز گردد.

۹- جنبش عدم تعهد درخواست‌های دبیرخانه برای اطلاعات بیشتر در رابطه با طراحی و زمان‌بندی ساخت تاسیسات هسته‌ای جدید و پرسشنامه به روز شده اطلاعات طراحی برای IR-۴۰ را مورد توجه قرار می‌دهد. جنبش عدم تعهد ایران را به ارائه اطلاعات به روز شده طراحی به آژانس در باره تاسیسات هسته‌ای خود مطابق با موافقت‌نامه پادمان جامع این کشور ترغیب می‌نماید.

۱۰- جنبش عدم تعهد توجه می‌نماید که مدیر کل در گزارش خود متذکر شده که موضعش مبنی بر نیاز به برداشتن گام‌هایی (از سوی ایران) به سوی اجرای کامل موافقت‌نامه پادمان و سایر تعهداتش به منظور ایجاد اعتماد بین‌المللی به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسـته‌ایش، را برای ایران تکرار کرده است.

۱۱- جنبش توجه می‌نماید که این موضوع که علیرغم گفتگوی فشرده بین آژانس و ایران از ژانویه ۲۰۱۲ تا کنون، تلاش‌ها جهت حل همه موضوعات محتوایی باقی مانده به نتیجه ملموسی نائل نشده در گزارش مدیرکل برجسته شده است. بنا بر این، جنبش ادامه این مباحث به منظور نهایی نمودن موافقتنامه‌ای بین آژانس و ایران را تشویق می‌نماید. در این رابطه جنبش عدم تعهد از دعوت اول نوامبر تیم آژانس توسط ایران برای دیدار از تهران به منظور بررسی مدالیته جهت حل و فصل ادعاها بر اساس اصول به دقت طراحی شده در ملاقات جناب آقای دکتر جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و مدیر کل (آژانس) در ماه مه ۲۰۱۲ و نیز از توافق متعاقب آن مبنی بر اینکه آژانس و ایران در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ در تهران ملاقات نمایند، استقبال می‌نماید.

۱۲- جنبش عدم تعهد همچنین توجه دارد که ایران هنوز اسناد مربوط به مطالعات ادعایی را دریافت نداشته است. در این چهار چوب جنبش عدم تعهد از درخواست‌های پیشین مدیر کل خطاب به آن دسته از اعضایی که اطلاعاتی را در ارتباط با «مطالعات ادعایی» به دبیرخانه ارائه کرده‌اند، برای موافقت با اینکه آژانس تمامی اسناد مربوطه را با ایران ارائه نماید، کاملا حمایت می‌نماید. جنبش عدم تعهد یکبار دیگر نگرانی‌های خود را نسبت به ایجاد موانع در این خصوص که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می سازد، ابراز می‌دارد. جنبش عدم تعهد در این رابطه، خاطر نشان می سازد که مدیرکل قبلا طی سند GOV/۲۰۰۹/۵۵ گزارش نموده:

الف. آژانس بطور مستقل ابزارهای محدودی را برای اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعائی را تشکیل می دهند در اختیار دارد.

ب‌. محدودیت‌های اعمال شده از سوی برخی اعضا در قبال در اختیار گذاشتن اطلاعات به ایران، انجام مذاکرات مشروح را با ایران در این خصوص برای آژانس مشکلتر می سازد.

۱۳- جنبش عدم تعهد از تصمیم ایران برای ادامه همکاری با آژانس استقبال می‌کند و کماکان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به صورت معمول به انجام برسد. در این چهار چوب، جنبش عدم تعهد، آژانس و ایران را تشویق می‌کند به منظور فراهم نمودن روشنگری در خصوص موضوعات شناسایی شده در گزارش و با نظر حل و فصل سریع این موضوعات مطابق برنامه عمل «تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و آژانس در خصوص مدالیته حل و فصل موضوعات باقی مانده» (INFCIRC/۷۱)، به فوریت به گفتگوی محتوایی خود ادامه دهند.

۱۴- جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفتگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته‌ای ایران می‌باشند، تصریح می‌نماید جنبش عدم تعهد بدین منظور همه کشورهای عضو را نسبت به مشارکت مثبت، تشویق می‌نماید.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2w86vj6k