اتحادیه اروپا علی‌رغم جشن‌های بسیاری که به‌مناسبت ۶۰مین سالگرد تشکیل خود برگزار می‌کند، نمی‌تواند ماهیت امپریالیستی، مأموریت ضدمردمی خود را پنهان نماید. اتحادیه اروپا برای خدمت به منافع سرمایه‌داران، نه کارگران، تشکیل شد. هدف از تشکیل اتحادیه اروپا و معیار استراتژی آن دائمی ساختن استثمار سرمایه‌داری، تأمین قابلیت رقابت سرمایه اروپایی و نیاز آن به نیروی کار بدون حقوق است. هر آن‌چه کارگران از طريق مبارزه طبقاتی و فشار اعمال‌شده توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و دیگر کشورهای سوسیالیستی بدست آورده بودند پس گرفته می‌شود. در هر‌حال، تصادفی نیست که اتحادیه اروپا در کمونیسم‌ستیزی، تحریف حقیقت تاریخی، مقایسه تحریک‌آمیز کمونیسم با دیو فاشسیم نقش فعالی دارد.

 

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی

بیانیه ابتکار کمونیستی اروپایی دربارۀ ۶۰مین سالگرد پیمان رم

 

اتحادیه اروپا علی‌رغم جشن‌های بسیاری که به‌مناسبت ۶۰مین سالگرد تشکیل خود برگزار می‌کند، نمی‌تواند ماهیت امپریالیستی، مأموریت ضدمردمی خود را پنهان نماید. اتحادیه اروپا برای خدمت به منافع سرمایه‌داران، نه کارگران، تشکیل شد. هدف از تشکیل اتحادیه اروپا و معیار استراتژی آن دائمی ساختن استثمار سرمایه‌داری، تأمین قابلیت رقابت سرمایه اروپایی و نیاز آن به نیروی کار بدون حقوق است. به این دلیل در عمل نشان داده شده که جشن‌ها درباره کامیابی اقشار مردمی پس از بنیانگذاری جامعه اقتصادی اروپایی، تشکیل اتحادیۀ اروپایی و پول واحد اروپایی نه تنها برای خلق‌ها هیچ پایه واقعی ندارد، بلکه بالعکس حمله تمام عیار علیه کارگران-مردم را پنهان می‌نماید. هر آن‌چه کارگران از طريق مبارزه طبقاتی و فشار اعمال‌شده توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و دیگر کشورهای سوسیالیستی بدست آورده بودند پس گرفته می‌شود. در هر‌حال، تصادفی نیست که اتحادیۀ اروپایی در کمونیسم‌ستیزی، تحریف حقیقت تاریخی، مقایسه تحریک‌آمیز کمونیسم با دیو فاشسیم نقش فعالی دارد.

خط سیاسی اتحادیه اروپا بار بحران اقتصادی را بر دوش کارگران می‌گذارد، و در کنار اقدامات برای رونق بخشیدن به اقتصاد سرمایه‌داری و افزایش سوددهی سرمایه، بر ویرانه‌های حقوق کارگران-مردم پا می‌نهد. با این هدف، اقدامات ضدمردمی جدید به اجرا گذاشته می‌شوند، و در جهت تقویت سرمایه اتحادیه اروپا به زیان رقبای بین‌المللی آن – یعنی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه – مکانیسم‌هایی که با امتیازات، معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های جدید از آن حمایت می‌کنند تکثیر می‌گردند.

در فضای حاد شدن رقابت بر سر منابع انرژی، راه‌های انتقال آن منابع و کنترل بر بازارها، انحصارات اروپایی برای تحمیل منافع خود در مناطق دارای اهمیت استراتژیک، یک نقش رهبری در مداخلات امپریالیستی علیه سوریه، اوکرائین، عراق، لیبی و دیگران بازی می‌کنند. بعلاوه، اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن تدارک نظامی خود را از طريق اتحادیه دفاعی اروپایی، ارتش اروپایی، تقویت همکاری بین اتحادیه اروپا و ناتو، مسابقه تسلیحاتی افزایش می‌دهند، این‌ها فاکت‌هایی است که بر تشدید خطر یک درگیری نظامی گسترده اشارت دارند.

اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن، در همان جهت ارتجاعی، مکانیسم‌های سرکوب، شنود، پروفایلینگ و ارعاب مردم را با هدف اساسی جلوگیری از فعالیت جنبش کارگری-مردمی تشدید می‌کنند.

مردم باید هشیار باشند. آن‌ها نیابد خون خود را در جنگ‌ها برای منافع امپریالیست‌ها بریزند، جنگ‌هایی که قربانیان اصلی آن آوارگان هستند.

طبقه کارگر و اقشار مردمی فقیر در اروپا طی سال‌ها تجربیات زیادی کسب کرده‌اند؛ تنها را به پیش، زیر سؤال بردن اتحادیه اروپا است. نشان داده می‌شود که اتحادیه اروپا نه ابدی است و نه ناگزیر.

هر سناریویی که «درباره آینده اروپا» پیش گرفته شود، مردم بازندگان اصلی خواهند بود. ابتکار کمونیستی اروپایی مردم را به مبارزه و رد هم هواداران دیرپای اتحادیه اروپا – سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها – و هم آن‌هایی که به نام به اصطلاح «اصول اساسی اتحادیه اروپا که نادیده گرفته شد»-مانند نیروهای حزب چپ اروپایی-توهم می‌آفرینند فرامی‌خواند.

در عین‌حال، ابتکار کمونیستی اروپایی تأکید می‌کند که مردم باید برای منزوی ساختن مدیران و نیروهای ذخبره سرمایه، مانند به اصطلاح اروپا گریزان، ناسیونالیست‌ها و نیروهای فاشیستی، که با مواضع خود درباره اتحادیه اروپا شعار می‌دهند و در عمل هدفشان نگه داشتن مردم هر کشور در راه رشد سرمایه‌داری است مبارزه نمایند، آن‌ها بخش‌ها طبقه بورژوازی را نمایندگی می‌کنند و می‌خواهند خود مدیریت و دائمی ساختن نظام سرمایه‌داری را بدست گیرند

طبقه کارگر، مردم اروپا نیرومندند و می‌توانند مبارزات خود را تشدید کنند، برای جبران زیان‌هایی که طی بحران متحمل شدند و بطور کلی برای تأمین خواست‌های خود براساس نیازهای خویش نبرد کنند، با انحصارات و نظام استثمارگر مبارزه نموده راه خود را برای قدرت خود و اقتصادی که در خدمت منافع آن‌ها و ارضای نیازهای معاصر آن‌هاست برگزینند، خود را از زنجیرهای اتحادیه اروپا و دیگر اتحاد‌ها امپریالیستی آزاد سازند. آینده مردم اروپا سوسیالیسم، تنها راه واقعی خروج از بربریت سرمایه‌داری است.

مردم باید با اسثتمار سرمایه‌داری بشیوه‌ای گسترده و سازمان‌یافته مبارزه نمایند، باید مبارزه علیه اتحادیۀ اروپایی و ناتو را تشدید نمایند.

۲۴ مارس ۲۰۱۷

http://icp.sol.org.tr/sites/default/files/pdf/treaty_rome_60_years.pdf