روزی مانند امروز، که ما پیروزی بر فاشیسم نازی را گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم، هم‌چنین این مهم را برجسته می‌سازد که: مبارزه علیه فاشیسم فقط زمانی می‌تواند پیروز شود، که مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری، علیه طبقات بورژوازی، منافع و رقابت آن‌ها، به نفع مبارزه طبقه کارگر، برای سوسیالیسم-کمونیسم باشد. تاریخ این را نشان می‌دهد.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: اقدام کمونیستی اروپایی
۸ مه ۲۰۲۴

بیانیه «اقدام کمونیستی اروپایی» به مناسبت ۷۹-مین سال پیروزی بزرگ ضد فاشیستی خلق‌ها

 

ما امروز ۷۹-مین سالگرد پیروزی بزرگ ضد-فاشیستی خلق‌ها در ۹ مه ۱۹۴۵ را گرامی می‌داریم. ارتش سرخ قهرمان، مردم شوروی و جنبش‌های مقاومت را که علیه فاشیسم، علیه وحشیانه‎ترین شکل سرمایه‌دای، علیه عملیات سازمان‌یافته توسط انحصارها، توسط طبقه بورژوازی برای حمله به قدرت طبقه کارگر و کمونیست‌ها جنگیدند و جان خود را فدا کردند، بیاد آورده و ارج می‌نهیم.

اگرچه طبقه سرمایه‌دار اورو-آتلانتیک سعی کرده است، با این ادعا که ایالات متحده بود که فاشیسم را شکست داد تاریخ را تحریف کند، اما واقعیت‌ها جا برای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارند که این اتحاد شوروی بود که اروپا را از اشغالگر و متجاوز فاشیست آن آزاد کرد. بین ۲۰ تا ۲۷ میلیون شهروند شوروی، از جمله بین ۸ تا ۱۲ میلیون سرباز شوروی جان خود را از دست دادند. این فداکاری عظیم، بی‌نظیر در تاریخ جهان است که فاشیسم نازی را به زانو درآورد. اتحاد شوروی بود که فاشیسم نازی و سپس فاشیسم ژاپن را نیز شکست داد. آن‌ها بودند که مانند اطلس [اسطوره یونانی که جهان را بر دوش خود دارد – عدالت]، سنگینی جهان را بر دوش داشتند و برای آن باید از جهنم عبور می‌کردند. مغزها و عضلات آن‌ها، شهروندان شوروی بود که در اوایل سال ۱۹۴۲ در نبرد بزرگ استالینگراد، روند پیروزی و رهایی از فاشیسم را آغاز کرد.

دروغ‌ها و افتراهایی که توسط ایدئولوگ‌های طبقه حاکم پخش می‌شود، نمی‌تواند کارنامه تاریخی اتحاد شوروی، و هزاران کمونیست و پارتیزانی را که در سراسر جهان با رفتن به مقاومت علیه فاشیسم جان خود را از دست دادند، از تاریخ پاک کند.

هم‌زمان، «فاشیست‌های سابق» در اروپای غربی مناصب بالا را در اتحادیه اروپا و ناتو به دست آوردند و گروه‌ها و دولت‌های فاشیست مخفیانه و بین‌المللی توسط ، از جمله ناتو و ایالات متحده، مورد پشتیبانی قرار گرفتند.

این همان طبقه حاکم و دولت‌های آن‌ها است، که با هدف سرکوب کمونیست‌ها و احزاب آن‌ها در سراسر جهان و پنهان داشتن این‌که یک راه برای عبور از بربریت سرمایه‌داری- راه ساختمان جامعه نوین، سوسیالیستی- در برابر خلق‌هایی که مبارزه می‌کنند وجود دارد- بطور تحریک‌آمیز سعی می‌کنند کمونیسم را با هیولای فاشیسم مقایسه کنند و برابر قرار دهند.

اتحادیه اروپا، اتحادیه امپریالیستی که ایدئولوژی رسمی آن کمونیسم-ستیزی است، و دولت‌های چندین کشور عضو آن، احزاب کمونیست را با این ادعای تحریک‌آمیز که اقدامات آن‌ها «تحریک مخالفان» است، ممنوع و تحت تعقیب قرار می‌دهند، همان افکار پوسیده را از طریق قطع‌نامه‌های غیرتاریخی که حقیقت تاریخی جنگ جهانی دوم را که در خون مردم آغشته است جعل می‌کند، و با هدف حمله به اتحاد شوروی و سعی در تغییر ماهیت ۹ مه، روز پیروزی ضد-فاشیستی، با تغییر نام آن به «روز اروپا» اشاعه می‌دهد.

اما برای هر شخصی که به دنبال حقیقت تاریخی است روشن است که این شیوه تولید سرمایه‌داری است که گله‌های فاشیستی را، که به مرگ و سرکوب میلیون‌ها مردم در طول تاریخ انجامیده است، پرورش می‌دهد. برای این‌که بتوانیم امروز علیه فاشیسم و با نظامی که آن را به وجود می‌آورد و تغذیه می‌کند مبارزه کنیم، این نتیجه‌گیری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مادام که سرمایه‌داری وجود دارد، خطر فاشیسم نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، نیاز به یک اپوزیسیون دارای سمت‌گیری طبقاتی علیه فاشیسم هم‌چنان مهم است. عروج رسوای راست افراطی در اروپا حریف مناسبی برای طبقات بورژوازی و اتحادیه اروپا است، که ذخیره سودمندی را برای نظام در چارچوب مدیریت ضد-مردمی بورژوازی، برای حمله به حقوق طبقه کارگر، و تضمین دائمی کردن سلطه انحصارها پرورش می‌دهد. اتحادیه اروپا که گفته می‌شود یک مخالف سرسخت راست افراطی است، در اقدامات ضد-کمونیستی و ارتجاعی با آن‌ رقابت می‌کند، مانند اقداماتی که به طور مشترک توسط دولت‌های راست افراطی ملونی و اوربان علیه پناهندگان و مهاجران با افدامات جدید و غیرانسانی «معاهده مهاجرت و پناهندگی» انجام می‌شود. در عین حال، مردم، دانشجویان و جوانانی را که سرسختانه و رزم‌جویانه نسل‌کشی مردم فلسطین توسط دولت اشغالگر اسرائیل را محکوم می کنند، مورد آزار و پیگرد قرار می‌دهند.

درک معنای واقعی نهم مه در مبارزه با جنگ امپریالیستی که بین اتحادیه اروپا-ایالات متحده آمریکا-ناتو و روسیه سرمایه‌داری در جریان است نیز مهم است. احزاب «اقدام کمونیستی اروپایی» مسئولیت‌های بزرگ نیروهای سرمایه اورو-آتلانتیک در حمایت از رژیم ارتجاعی زلنسکی و گردان نازی آزوف و هم‌چنین دخالت دولت‌های بورژوازی کشورهای ما در تأمین تجهیزات، بودجه، پایگاه‌ها و سایر تسهیلات را رد و محکوم می‌کنند. در عین حال، احزاب «اقدام کمونیستی اروپایی» مسئولیت‌های بزرگ روسیه امپریالیستی و طبقه حاکم آن‌را، که از اقدامات باشکوه ارتش سرخ و اتحاد شوروی سوء استفاده می‌کنند و از نمادهای پیروزی بزرگ ضد-فاشیستی برای مشروعیت بخشیدن به جنگ‌های امپریالیستی خود بهره‌برای می‌نمایند، و در عین حال در جبهه‌ها واحدهای نظامی و باندهای فاشیست را بکار می‌گیرند، رد و محکوم می‌کنند. آن‌هایی که از تهاجم امپریالیستی به اوکرائین در پوشش «نازی‌زدایی» حمایت می‌کنند و این جنگ را با مبارزه اتحاد شوروی علیه فاشیسم مقایسه می‌کنند، خلق‌ها را فریب می‌دهند و برای حمایت از منافع طبقات بورژوا به خلق‌ها پشت کرده‌اند.

روزی مانند امروز، که ما پیروزی بر فاشیسم نازی را گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم، هم‌چنین این مهم را برجسته می‌سازد که: مبارزه علیه فاشیسم فقط زمانی می‌تواند پیروز شود، که مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری، علیه طبقات بورژوازی، منافع و رقابت آن‌ها، به نفع مبارزه طبقه کارگر، برای سوسیالیسم-کمونیسم باشد. تاریخ این را نشان می‌دهد.

ما الهام گرفته‌ایم و مبارزات خود را برای آرمان برحق طبقه کارگر، برای سوسیالیسم تشدید می‌کنیم. ما کمونیسم-ستیزی را محکوم می‌کنیم. ما با جنگ‌های امپریالیستی و مداخله کشورهای‌مان مخالفیم. ما به سازوکارهای ضد-کمونیستی اتحادیه امپریالیستی فراملی اتحادیه اروپا و دولت‌های بورژوایی، به انواع تجدید‌نظرکنندگان بورژوا و اپورتونیست در تاریخ، ابزار خطرناک برابر قراردادن کمونیسم با هیولای فاشیست، قاطعانه پاسخ می‌دهیم. خلق‌های اروپا باید احزاب حامی اتحادیه اروپا و سیاست‌های آن‌را، که از جنگ حمایت و از منافع یک-سویه سرمایه اتحادیه اروپا و به اصطلاح دموکراتیک شدن اتحادیه اروپا دفاع می‌کنند، تضعیف نمایند..

پشتیبانی از احزاب کمونیست و کارگری در مبارزات روزمره، در همه نبردهای سیاسی و در آستانه انتخابات اروپا تنها تکیه‌گاه واقعی مردم است که به خوبی از آن استفاده خواهد شد.

برای تقویت مبارزه برای اروپای بهروزی خلق‌ها، صلح، عدالت اجتماعی، سوسیالیسم!

http://www.eurcomact.org/m-article/Statement-of-the-ECA-on-the-79-years-of-the-Great-Anti-fascist-Victory-of-the-Peoples/