تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۰ ژانویه ۲۰۲۲

 

از اعتراضات کارگران و مردم قزاقستان حمایت کنید

 

افزایش قیمت سوخت جرقه‌ای شد که قزاقستان غرق در بیکاری، فقر و اخراج گسترده را منفجر کرد. پس از آن که کارگران مبارز نفت در منطقه جنوب کشور برای ابراز نارضایتی خود به خیابان‌ها آمدند، فقط چند روز طول کشید تا کل کشور یکپارچه بپاخیزد. نارضایتی گسترده است و برای انفجار بشکه باروت فقط یک جرقه لازم بود.

مطالبات کارگران برای شرایط کار، دستمزد و شرایط زندگی بهتر مشروع است و حمایت کمونیست‌های قزاق از کارگران مبارز سرمشق است. حزب کمونیست سوئد به‌طور کامل از آن‌ها و هم‌چنین از خواست‌های جنبش سوسیالیستی قزاقستان حمایت می‌کند:

● توقف فوری خصومت‌ها علیه مردم قزاقستان و خروج نیروها از شهرها!

● استعفای فوری همه مقامات نظربایف از جمله رئیس‌جمهور توقایف!

● آزادی همه زندانیان و بازداشت‌شدگان سیاسی!

● تضمین حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، برگزاری اعتصابات و گردهمایی‌ها!

● قانونی‌شدن فعالیت‌های حزب کمونیست قزاقستان و جنبش سوسیالیستی قزاقستان!

● ما از همه کارگران و کارگران کشور می‌خواهیم مطالبات نفتگران اعدام شده ژانائوزن (جانااوزن) را برای ملی کردن معادن و صنابع بزرگ کشور، تحت کنترل کالکتیو‌های کارگری، عملی نمایند!

هم‌زمان، ما شاهد افزایش مداخله خارجی در قزاقستان هستیم. روسیه قول اعزام سرباز می‌دهد، ایالات متحده شانس خود را برای گسترش حوزه منافع خود می‌بیند و ترکیه نیز منافع عمده‌ای دارد در حفظ دولت فعلی دارد. ما هر گونه دخالت خارجی در کشور را رد می‌کنیم،این وضعیت باید بوسیله کارگران قزاقستان، و نه هیچ‌کس دیگر، حل شود.

همه حمایت از کارگران مبارز قزاقستان!

زنده باد جنبش سوسیالیستی قزاقستان!

بخش بین‌الملل حزب کمونیست سوئد

http://solidnet.org/article/CP-of-Sweden-Statement-on-the-situation-in-Kazakhstan/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p87kbsj