تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: دمکراسی مردم
۱۲ نوامبر ۲۰۲۳

«مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» در تاریخ ۷ نوامبر بیانیه زیر را صادر کرد:

بیانیه «مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» :اعزام کارگران هندی را به اسرائیل برای تکمیل اقدامات نسل‌کشی آن متوقف کنید!

 

گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات رژیم اسرائیل، در جریان حمله نسل‌کشی به فلسطین که منجر به کشته شدن چندین هزار فلسطینی، از جمله زنان و کودکان شده است، دستور اخراج کارگران فلسطینی شاغل در بخش‌های مختلف در اسرائیل را صادر کرده‌اند. در پاسخ به این وضعیت، «انجمن شرکت‌های ساختمانی اسرائیل» گام‌هایی برداشته و از هند درخواست کرده است که ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار کارگر، به ویژه کارگران ساختمانی، را برای کار در اسرائیل اعزام کند. طبق گزارش‌ها، «انجمن شرکت‌های ساختمانی اسرائیل» این درخواست را، هم به صورت مستقل و هم از طریق دولت اسرائیل، به دولت هند ابلاغ کرده است.

«مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» اقدامات ددمنشانه و غیرانسانی مقامات اسرائیلی علیه کارگران فلسطینی در اسرائیل را که بر کشتار نسل‌کشی مداوم در فلسطین می‌افزاید، به شدت محکوم و رد می‌کند. «مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» از دولت هند می‌خواهد که به اعزام کارگران هندی، از جمله کارگران ساختمانی، به اسرائیل اجازه ندهد. «مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» همچنین از زحمتکشان می‌خواهد که با اعتراض به این‌گونه اقدامات حکومت پاسخ دهند و آن‌را رد کنند.

«مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» از قطع‌نامه تصویب شده توسط «فدراسیون کارگران ساختمانی هند» برای مخالفت فعال با هرگونه تلاش برای اعزام کارگران هندی به اسرائیل در این زمان حساس استقبال می‌کند.

«مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» به نمایندگی طبقه کارگر، قاطعانه مجدداً تاکید می‌کند که دولت هند هرگونه اقدام دولت اسرائیل و «انجمن شرکت‌های ساختمانی اسرائیل» را رد کند. بجای آن، دولت هند باید صریحاً از آخرین قطع‌نامه سازمان ملل که خواستار آتش بس‌فوری توسط اسرائیل، تسهیل یک وقفه بشردوستانه، و تضمین یک میهن فلسطینی با مرزهای پیش از ۱۹۶۷، و عاری از هرگونه اشغال است، حمایت کند.

«مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» از زحمتکشان در سراسر هند می‌خواهد که بسیج همبستگی گسترده را در حمایت از مردم فلسطین و خواست مشروع آن‌ها برای یک میهن مطابق با قطع‌نامه‌های سازمان ملل سازماندهی کنند. «مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» از طبقه کارگر می‌خواهد که نسل‌کشی جاری در فلسطین را، که توسط امپریالیسم ایالات متحده حمایت می‌شود، محکوم کنند.

«مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» طبقه کارگر را به شرکت در اقدام اعتراضی و همبستگی پیرامون مسأله فلسطین، که توسط نیروهای مترقی و چپ در ۱۰-۷ نوامبر ۲۰۲۳، همزمان با سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به هند برگزار می‌شود، فرامی‌خواند.

https://peoplesdemocracy.in/2023/1112_pd/stop-sending-indian-workers-israel-complement-its-genocidal-actions