تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۸ ژانویه ۲۰۲۲

 

احزاب ما، در ارتباط با تلاش‌های نیروهای امپریالیستی که هدفشان بهره‌برداری از اینگونه بسیج‌های کارگری برای منافع خود و بارآوردن انقلاب‌های رنگی است، تأکید می‌کنند که این مداخلات نه با انگ‌زدن به همه نوع بسیج مردمی، بلکه با دفاع از مبارزه مستقل طبقه کارگر و رد هرگونه مداخله سیاسی -ایدئولوژیک – سازمانی به وسیله هر قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی، بی‌اعتبار می‌شوند. جنبش جهانی کمونیستی نه می‌تواند در درون جهان امپریالیستی در جستجوی دوست باشد و نه می‌تواند مبارزه طبقاتی را با دست‌آویز توازن جهانی نیروها به تعویق بیندازد.

 

بیانیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری پیرامون وضعیت در قزاقستان

بیانیه مشترک احزاب کمونیست و کارگری درباره تجربه ارزشمند اعتصابات و تظاهرات بزرگ طبقه کارگر و مردم قزاقستان

 

۱- در آغاز سال ۲۰۲۲، قزاقستان، جمهوری شوروی سابق آسیای مرکزی، با بسیج‌های توده‌ای کارگری و مردمی تکان خورده است، که علت آن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حادی است که ۳۰ سال پس از ضدانقلاب و انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، زمانی که قدرت و وسائل تولید به دست سرمایه و انحصارات چندملیتی افتاد که اکنون بخش بزرگی از بخش معدنی اقتصاد را کنترل می‌کنند، کارگران با آن مواجه هستند.

۲- احزاب کمونیست و کارگری امضاکننده این بیانیه مشترک، همبستگی خود را با مطالبات عادلانه اقتصادی و سیاسی تظاهرکنندگان که خواستار افزایش حقوق و مزایای بازنشستگی، کاهش قیمت سوخت، کاهش سن بازنشستگی، لغو اثرات خصوصی‌سازی، اقدامات برای حمایت از بیکاران، اتحادیه‌های کارگری و آزادی‌ها و حقوق سیاسی بودند، اعلام می‌کنند. ما به ویژه به کارگران صنعتی قزاقستان غربی، که قلب این بسیج توده‌ای مردم بودند درود می‌فرستیم.

۳- نیروهای بورژوازی سعی کردند از بسیج در آلماآتی و قزاقستان جنوبی، در چهارچوب مبارزه قدرت خود برای توزیع کیک قدرت اقتصادی و سیاسی خود بهره‌برداری نمایند.

۴- مداخله نظامی غیرقابل قبول روسیه از طریق «سازمان پیمان امنیت جمعی»، تحت رهبری روسیه، برای جلوگیری از شوک قدرت بورژوازی در شرایط تشدید رقابت امپریالیستی در منطقه حیاتی آسیای مرکزی، که میدان جنگ سخت قدرت در میان انحصارات قدرتمند و دولت‌های سرمایه‌داری، مانند ایالات متحده آمریکا است، مورد استفاده قرار گرفت.

۵- حضور نیروهای «سازمان پیمان امنیت جمعی» باعث تسهیل سرکوب بسیج مردمی به وسیله دولت بورژوازی شد. تحولات ماهیت طبقاتی اتحادهای فراملی را نشان می‌دهند، که مانند اتحادیه اروپا و ناتو بر اساس سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند و وظیفه اصلی حفاظت از قدرت بورژوایی در هر کشور و در کل اتحاد را برای ادامه استثمار طبقاتی کارگران بر عهده دارند. وجود و فعالیت این اتحادها، همانطور که مورد اخیر قزاقستان نشان داد، ضدمردمی است و باید محکوم شود.

۶- احزاب ما، در ارتباط با تلاش‌های نیروهای امپریالیستی که هدفشان بهره‌برداری از اینگونه بسیج‌های کارگری برای منافع خود و بارآوردن انقلاب‌های رنگی است، تأکید می‌کنند که این مداخلات نه با انگ‌زدن به همه نوع بسیج مردمی، بلکه با دفاع از مبارزه مستقل طبقه کارگر و رد هرگونه مداخله سیاسی -ایدئولوژیک – سازمانی به وسیله هر قدرت منطقه‌ای یا بین‌المللی، بی‌اعتبار می‌شوند. جنبش جهانی کمونیستی نه می‌تواند در درون جهان امپریالیستی در جستجوی دوست باشد و نه می‌تواند مبارزه طبقاتی را با دست‌آویز توازن جهانی نیروها به تعویق بیندازد. از سوی دیگر، وظیفه جنبش کمونیستی است که از بسیج‌های اجتماعی در برابر برنامه‌های دولت‌های بورژوایی و تضادهای میان-بورژوایی حفاظت نماید و در این امر هوشیار باشد.

۷- تحولات قزاقستان بر ضرورت وجود یک حزب کمونیست قدرتمند در هر کشور، با برنامه انقلابی و پیوندهای مستحکم با طبقه کارگر، قادر به تجمع و بسیج نیروهای کارگری – مردمی علیه سرمایه‌داری و انحصارات برای این‌که مبارزات مردم ثمربخش باشد و راه سوسیالیسم را که تنها راه‌حل بدیل برای بربریت سرمایه‌داری است برجسته نماید، تأکید می‌کنند.

۸- رویدادهای قزاقستان و سایر کشورهایی که در آن، قدرت بورژوازی با قهر بسیج‌های مردمی را سرکوب کرد، بار دیگر اهمیت بسیار زیاد همبستگی انترناسیونالیستی کارگران و بهنگام بودن شعار «پرولتاریای همه کشورها، متحد شوید!» را نشان می‌دهد.

بیانیه برای اشتراک بیش‌تر باز است.

احزاب SolidNet
حزب کار اتریش
حزب کمونیست یونان
حزب کارگران ایرلند
حزب کمونیست اردن
جنبش سوسیالیستی قزاقستان
حزب کمونیست مکزیک
حزب کمونیست پاکستان
حزب کمونیست پاراگوئه
حزب کمونیست فیلیپین [پ.ک.پ ۱۹۳۰]
حزب کمونیست کارگران روسیه
حزب کمونیست اتحاد شوروی
حزب کمونیست کارگران اسپانیا
حزب کمونیست سوئد
حزب کمونیست ترکیه
اتحادیه کمونیست‌های اوکرائین
حزب کمونیست ونزوئلا

دیگر احزاب
قطب نوزایی کمونیستی در فرانسه (PRCF)
جبهه کمونیستی (ایتالیا)

http://solidnet.org/article/CP-of-Greece-Joint-Statement-of-Communist-and-Workers-Parties-On-the-valuable-experience-of-the-great-strikes-and-demonstrations-of-the-working-class-and-the-people-of-Kazakhstan/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yckw3euj