تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۱۷ آوریل ۲۰۲۲

بیانیه فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت روز همبستگی با زندانیان فلسطینی

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، روز همبستگی با زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، در دوره‌ای که خشونت و دستگیری علیه فلسطینی‌ها تشدید می‌شود، بار دیگر بر خواست خود برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل تاکید می‌کند.

حقوق ۴۵۰۰ اسیر فلسطینی پایمال شده است، ارتش اشغالگر اسرائیل هم‌چنان به دستگیری کودکان و نوجوانان فلسطینی و زندانی کردن آن‌ها در شرایط وحشیانه، ادامه می‌دهد. ما به ویژه خواستار آزادی فوری حدود ۱۶۰ کودک زندانی، و هم‌چنین زنان، زندانیان بیمار و معلول هستیم.

ما، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، جنبش سندیکایی جهانی رزمنده و ۱۰۵ میلیون عضو آن، به حمایت از و همبستگی بین‌المللی خود با برادران و خواهران فلسطینی و با اسرای فلسطینی، از طریق کارزارهای‌های بین‌المللی برای آزادی آن‌ها، و با اقدامات مبارزاتی گوناگون با مشارکت اتحادیه‌های کارگری و کارگران در سراسر جهان ادامه خواهیم داد.

ما از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که فوراً مداخله کنند و نقش خود را برای آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی ایفا نمایند.

دبیرخانه

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bp57vz72