تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲

کمونیسم ستیزی بی‌شرمانه سیریزا دوباره خود را نشان می‌دهد

 

این روزها، سازمان جوانان سیریزا جشنواره سالانه خود را با نام «اسپوتنیک» در آتن برگزار می‌کند. سوسیال دموکرات‌ها را با نامی که بسیار از نزدیک با اتحاد شوروی مرتبط است چه کار؟

پاسخ را می‌توان در تلاش سیریزا برای فریب زحمتکشان با استفاده از نامی برای جشنواره خود یافت که نماد یکی از دستاوردهای بزرگ سوسیالیسم، یعنی تسخیر فضا است.

با این وجود، کمونیسم ستیزی یکی از ویژگی‌های اساسی هویت ایدئولوژیک و سیاسی سوسیال دموکراسی است. سیریزا طی سال‌ها، علی‌رغم لفاظی‌های خود، ماهیت سیاسی ضدکمونیستی و شدیداً ضدشوروی خود را ثابت کرده است. به همین دلیل است که برنامه جشنواره جوانان آن شامل نمایش یک فیلم شدیداً ضد کمونیستی آلمانی به نام «زندگی دیگران» (Das Leben der Anderen) محصول ۲۰۰۶ است که در واقع جمهوری دموکراتیک آلمان را به عنوان دولتی توتالیتر و ضددمکراتیک، جایی که همه چیز زیر نظر دولت بود، نشان می‌دهد.

اما بدتر از آن، انتخاب مهمانی است که، در بستر رسوایی اخیر نرم‌افزار جاسوسی یونانی، از سوی جوانان سیریزا برای صحبت درباره فیلم بستر رسوایی دعوت شده است. مهمان نیکوس مارانتزیدیس ضدکمونیست، استاد مشهور علوم سیاسی است که ویژگی آثارش دشمنی تقریباً بیمارگونه علیه حزب کمونیست یونان و جنبش کمونیستی یونان است.

کمونیسم ستیزی سیریزا مطمئناً تعجب‌آور نیست. به عنوان مثال، در ماه مه ۲۰۱۹، الکسیس تسیپراس، رهبر این حزب و نخست‌وزیر وقت یونان، در جریان اجلاس سران اتحادیه اروپا در رومانی بیانیه نفرت‌انگیزی را امضا کرده بود. این سند آشکارا ضدکمونیستی که امضای سیپراس را داشت، زا جمله جنین می‌گفت: «سی سال پیش میلیون‌ها نفر برای آزادی و وحدت خود جنگیدند و پرده آهنینی را که اروپا را برای دهه‌ها تقسیم کرده بود، فرو ریختند. برای تفرقه‌هایی که علیه منافع جمعی ما عمل می‌کنند، جایی وجود ندارد.»
به هر حال، سیناسپیسموس، سلف سیاسی سیریزا، یکی از نیروهایی بود که با شور و شوق از تغییرات ضدانقلابی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی در آغاز دهه ۱۹۹۰ استقبال می‌کرد و «دوران جدیدی» را که ظاهراً برای مردم سراسر جهان آغاز می‌شد، تحسین می‌کرد.

حیف که میخائیل گورباچف خائن دیگر زنده نیست، تا بتوان از او به عنوان سخنران اصلی در جشنواره جوانان سیریزا دعوت کرد…

http://www.idcommunism.com/2022/09/syrizas-shameless-anti-communism-strikes-back.html

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bve6shkn