خبرگزاری فارس

۱۶ آذر ۱۳۸۹

 

علی‌اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس‌جمهور در خصوص «روز دانشجو»، گفت: جنبش دانشجویی در ایران همواره یك جنبش مبارزه كننده با دیكتاتوری، استعمار، دخالت‌های بیگانگان و یك جنبش حق‌طلب بوده است. جنبش دانشجویی در كشور همیشه ضد استكبار، ضد سلطه، در مقابل استبداد و اختناق و به شدت عدالتخواه بوده است و اگر كسی مدعی جنبش دانشجویی است، نمی‌تواند این امتیازات را نفی كند و در موضع همصدایی با قاتلان مردم فلسطین، عراق و افغانستان قرار گیرد. جنبش دانشجویی در اینگونه موارد باید از خود هوشیاری و بیداری لازم را نشان دهد و اجازه ندهد كه افراد یا گروه‌های قدرت‌طلب از آن‌ها برای اهداف خود سوءاستفاده كنند.

 

ریشه‌ جنبش دانشجویی ایران آرمانخواهی و اعتراض به دخالت‌های آمریكا بود

 

مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس جمهور گفت: اگر بخواهیم اعتراض جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر ۳۲ را ریشه یابی كنیم یكی به دخالت‌های آمریكا در امور داخلی ایران و دیگری هم به اصالت آرمانخواهی جنبش دانشجویی برمی‌گردد.

علی‌اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص «روز دانشجو»، گفت: جنبش دانشجویی در ایران همواره یك جنبش مبارزه كننده با دیكتاتوری، استعمار، دخالت‌های بیگانگان و یك جنبش حق‌طلب بوده است.

وی افزود: جنبش دانشجویی در كشور همیشه ضد استكبار، ضد سلطه، در مقابل استبداد و اختناق و به شدت عدالتخواه بوده است و اگر كسی مدعی جنبش دانشجویی است، نمی‌تواند این امتیازات را نفی‌كند و در موضع هم‌صدایی با قاتلان مردم فلسطین، عراق و افغانستان قرار گیرد.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا با بیان این‌كه خصلت جنبش دانشجویی در ضد استكباری، ضد سلطه، ضد دیكتاتوری و طرفدار عدالت بودن آن است، اظهارداشت: در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ نیز جنبش دانشجویی با همین ویژگی‌ها در برابر رژیم ستم‌شاهی و حامیان آمریكایی آنها قد علم كرد.

وی اضافه كرد: در این ایام ریچارد نیكسون معاون رئیس‌جمهور وقت آمریكا به ایران سفر كرده بود، یعنی در زمانی كم‌تر از چهار ماه پس از كودتای ۲۸ مرداد به ایران آمد تا حمایت خود را از رژیم كودتاگر شاه اعلام كند.

مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس جمهور تصریح كرد: دانشجویان بیداری و هوشیاری خود را با برپایی تظاهرات و اعتصابات دانشجویی نشان دادند كه با حمله وحشیانه رژیم مواجه شدند و سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند.

وی افزود: اگر بخواهیم اعتراض جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر ۳۲ را ریشه یابی كنیم یكی به دخالت‌های آمریكا در امور داخلی ایران و دیگری هم به اصالت آرمانخواهی جنبش دانشجویی برمی‌گردد.

جوانفكر درباره خصوصیات جنبش دانشجویی ایران گفت: این جنبش همواره به برخی خصوصیات و شاخص‌ها مبرز بوده و شناخته ‌شده كه در درجه اول نیرویی بیدار، هوشیار و آگاه جامعه است كه نسبت به تحولات كشور دارای تحلیل روشن و دقیقی بوده است و در درجه دوم نیز جنبش دانشجویی اهل عمل و واكنش بوده است.

وی ادامه داد: جنبش دانشجویی هیچ وقت دست روی دست نگذاشته و منتظر تحولات نمانده و بر اساس وظیفه و تكلیف دینی و ملی دست به اقدام زده و بر تحولات و وقایع كشور اثر گذاشته است.

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا ویژگی دیگر جنبش دانشجویی را روشنگری و دادن آگاهی دانست و سایر ویژگی‌های این جنبش را برشمرد و گفت: جنبش دانشجویی همیشه از خاستگاه ارزشی، دینی و انسانی با تحولات اجتماعی و سیاسی در كشور مواجه شده است.

وی تصریح كرد: روند فعالیت جنبش دانشجویی در ایران نشان می‌دهد كه این جنبش با جهت‌گیری و حركت عمومی ملت ایران همسو و همراه بوده و در مقاطع سرنوشت‌ساز با تقدیم جان خود، راه مبارزه با ظلم و ستم متجاوزین به این آب و خاك پاك را به نسل‌های بعد از خود نشان داده است.

مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی رئیس جمهور با بیان اینكه جنبش دانشجویی قطعا یك جنبش آرمانخواه، عدالت‌طلب و مدافع منافع و حقوق مردم است، اظهارداشت: اگر حركت دانشجویی فاقد این خصوصیات بود دیگر نمی‌توان به آن جنبش دانشجویی نام نهاد.

وی با بیان اینكه جنبش دانشجویی یك نیروی عدالتخواه و آرمانگراست كه به دنبال تحقق اهداف متعالی است، گفت: جریان‌های سیاسی و حزبی به دنبال دستیابی به قدرت هستند و همت و تلاش آن‌ها معطوف به مجادله با طیف‌های سیاسی دیگر است و بارها مشاهده شده است كه جریان‌های سیاسی برای نیل به اهداف خود می كوشند كه جنبش دانشجویی را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار دهند.

جوانفكر با اشتباه دانستن رویكرد برخی احزاب و جریانات سیاسی به جنبش دانشجویی، تصریح كرد: باید با این رویكرد مقابله شود كه احزاب و گروه‌های سیاسی به دلیل گرایشی كه به كسب قدرت دارند، بعضا وقتی با ناكامی و شكست مواجه می‌شوند حتی با نظام و ساختارهای حكومتی نیز به ستیز بر می‌خیزند و برای تحقق خواسته‌های خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند.

وی در پایان گفت: جنبش دانشجویی در اینگونه موارد باید از خود هوشیاری و بیداری لازم را نشان دهد و اجازه ندهد كه افراد یا گروه‌های قدرت‌طلب از آنها برای اهداف خود سوءاستفاده كنند.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p93scm5