تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: حزب کمونیست یونان
۱۲ فوریه ۲۰۱۳

کنار گذاشتن داس‌وچکش از طرف حزب کمونیست فرانسه در یک لحظه تصادفی صورت نگرفت، بلکه در زمانی رخ داد که مقامات در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نمادهای کمونیستی را ممنوع می‌کنند، در زمانی که اتحادیه اروپا سعی دارد به شیوه‌ای ضدتاریخی کمونیسم را با فاشسیم برابر قرار دهد. این لحظه است که «ریاست» حزب چپ اروپایی دانسته برای کنار گذاشتن داس‌و‌چکش انتخاب کرد. حزب کمونیست فرانسه مدت‌ها پیش مارکسیسم- لنینیسم و اصول انقلابی احزاب کمونیست را رها کرد، در حالی که از موضع خود به عنوان رهبر حزب چپ اروپایی نقش سرکردگی را در تبلیغات اپورتونیستی، با هدف استحاله احزاب کمونیست در اروپا، بازی می‌کند.

 

حزب استحاله شده داس‌و‌چکش را حذف می‌کند
تفسیر «ریزوسپاستیس» ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

 

نتیجه ناگزیر… حزب کمونیست فرانسه در ٣۶-مین کنگره خود که روز یک‌شنبه در پاریس خاتمه یافت، حتا داس‌و‌چکش را رد کرد.

کنار گذاشتن داس‌وچکش از طرف حزب کمونیست فرانسه در یک لحظه تصادفی صورت نگرفت، بلکه در زمانی رخ داد که مقامات در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نمادهای کمونیستی را ممنوع می‌کنند، در زمانی که اتحادیه اروپا سعی دارد به شیوه‌ای ضدتاریخی کمونیسم را با فاشسیم برابر قرار دهد. این لحظه است که «ریاست» حزب چپ اروپایی (ELP) دانسته برای کنار گذاشتن داس‌و‌چکش انتخاب کرد.

روزنامه «ریزوسپاستیس» ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان در ١٢ فوریه [٢٠١٣] تفسیر زیر را منتشر کرد:
حزب کمونیست فرانسه مدت‌ها پیش مارکسیسم- لنینیسم و اصول انقلابی احزاب کمونیست را رها کرد، در حالی که از موضع خود به عنوان رهبر حزب چپ اروپایی نقش سرکردگی را در تبلیغات اپورتونیستی، با هدف استحاله احزاب کمونیست در اروپا، بازی می‌کند.

پیر لوران دبیرکل حزب کمونیست فرانسه و ريیس حزب چپ اروپایی، با اظهارات خود در ایستگاه تلویزیون «ال سی آی» شخصاً مطمئن شد که از هر طریق هدف کنگره را نشان دهد، او در پاسخ به پرسشی درباره کارت‌های عضویت جدید حزب، که بر روی آن «ستاره» حزب چپ اروپایی جای داس‌و‌چکش را گرفته گفت: «این یک نماد رسمی و مورد احترام است که هم‌چنان در تمام تظاهرات ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما داس‌و‌چکش واقعیت آن‌چه را که امروز هستیم، بازتاب نمی‌دهد؛ آن به نسل جدیدی از کمونیست‌ها زیاد مربوط نمی‌شود.»…

در واقع پس از اعتراضات بخشی از نمایندگان به این اظهارات او، و هم‌چنین در اعتراض به جایگزینی داس‌و‌چکش، لوران یک کارت عضویت حزب از سال ١٩۴۴، زمانی که حزب کمونیست فرانسه غیرقانونی بود را نشان داد و با طعنه گفت این هم علامت داس‌وچکش نداشت!

ورای ابتذال و انحطاط رهبری اپورتونیستی حزب کمونیست فرانسه، که موجب خشم همه احزاب انقلابی جهان است، ماهیت امر این است که جایگزین کردن نماد تاریخی احزاب کمونیست از طرف حزب فرانسه نتیجه راهی است که تاکنون طی چندین دهه پیموده است. حزب فرانسه، به طور متدولوژیک و مستمر، از تئوری مارکسیسم- لنینیسم، اصول شکل‌گیری و عمل‌کرد یک حزب کمونیست انقلابی فاصله گرفته است، و مهم‌تر این‌که، مدیریت سرمایه‌داری، سیاست غیراصولی اتحاد، مشارکت در دولت‌های بورژوایی را استراتژی خود ساخته، به هدف سرنگون کردن بربریت سرمایه‌داری خیانت نموده و مبارزه برای سوسیالیسم را بدنام کرده است. باید خاطر نشان کرد که به نام کثرت‌گرایی و دمکراسی، سال‌هاست گرایشات و پلاتفرم‌هایی عمل کرده‌اند که هیچ ربطی با یک حزب کمونیست ندارند، بلکه ادامه سنت کمونیسم اروپایی اند.

حزب کمونیست فرانسه قطعاً به طبقه کارگر و اقشار مردمی در فرانسه خیانت کرده است. حزب در دو مورد همراه با سوسیال-دمکرات‌ها حکومت کرده است، در حملات به مردم فرانسه مشارکت نموده، و تاکنون به طور سیستماتیک، به سوسیال-دمکراسی کمک کرده، از کارگران می‌خواهد از نیروهایی حمایت کنند که چاله می‌کَنَند تا کارگران را در آن بیاندازند. در مواجهه با بحران، حزب کمونیست فرانسه خواهان «توسعه» است و این را پنهان می‌کند که این در شرایطی رخ خواهد داد که حقوق کارگری پایمال شود و جهنم واقعی برای طبقه کارگر به وجود آید.

اما طبقه کارگر در هر کشور می‌تواند آینده خود را تعیین کند و از ثروتی که تولید می‌کند بهره‌ور شود و در شرایطی زندگی نکند که به اعصار گذشته تعلق دارد. اما حزب کمونیست باید، به مثابه پیشاهنگ طبقه کارگر، یک استراتژی برای سرنگونی سرمایه‌داری، برای سوسیالیسم داشته باشد. حزب کمونیست باید یک برنامه برای تمرکز و تدارک نیروها، حتا امروز، برای این هدف داشته باشد. این با آنچه که حزب اپورتونیست کمونیبست فرانسه درباره «کمونیسم نسل جدید»، با «دمکراسی»، «سوسیالیسمی» که قوانین علمی ساختمان سوسیالیسم را انکار می‌کند، و با چشم‌انداز غیرممکن یک سرمایه‌داری انسانی شده که تبلغ می‌کند، هیچ ربطی ندارد.

کمونیست‌های سرتاسر اروپا باید از این تحول در حزب کمونيست فرانسه، حزبی که در رأس اپورتونیسم اروپایی قرار دارد نتبجه بگیرند، و در کشورهای خود برای درهم شکستن  سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی اپورتونیسم، نبرد کنند.

http://inter.kke.gr/News/news2013/2013-02-12-galliko/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4e9y2pre