تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۷ژانویه ۲۰۲۲

 

حزب کمونیست مکزیک: همبستگی با مبارزه کارگران قزاقستان

 

حزب کمونیست مکزیک همبستگی خود را با طبقه کارگر و مردم قزاقستان در مبارزه عادلانه آن‌ها علیه استثمار، ستم و بینوایی طاقت‌فرسا اعلام می‌کند.

ما اقدامات سرکوبگرانه دولت را محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان هستیم.

ما خواستار توقف اقدامات ضدکمونیستی و پایان فوری ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست قزاقستان و جنبش سوسیالیستی قزاقستان هستیم.

پرولتاریای همه کشورها متحد شوید!

http://www.solidnet.org/article/CP-of-Mexico-Solidaridad-con-la-lucha-de-los-trabajadores-de-Kazajistan/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yckcsbk6