ولادیمیرا مورنو: مبارزه پایان نیافته است، ما باید مزدکافی برای گذران زندکی دریافت کنیم.

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۶ اوت ۲۰۲۲

کنفرانس مطبوعاتی حزب کمونیست ونزوئلا
مبارزه پایان نیافته است؛ ما باید دستمزدهای منصفانه بدست آوریم

 

کاراکاس، ۱۵ اوت ۲۰۲۲ ( صدای مردم، نشریه حزب کمونیست ونزوئلا) – ولادیمیرا مورنو، عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب ونزوئلا امروز دوشنبه اعلام کرد: با اعلام پرداخت کامل مزایای مرخصی معلمان، ما در نبرد پیروز شدیم، اما مبارزه برای رد دستور‌العمل لغو مزایای قراردادهای دسته جمعی ادامه دارد.

مورنو طی این کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد که «اعلان دولت پس از بسیج‌های متعددی که در سراسر کشور صورت گرفت، نمی‌تواند توچه ما را از مسیری که قوه مجریه به تدریج و مطمئناً از طریق دستورالعمل‌های «سازمان بودجه ملی» (Onapre)حقوق قراردادی را نقض می‌نماید، منحرف سازد.»

رهبر حزب کمونیست ونزوئلا در اشاره به یکی از نخستین ابزاری که رئیس‌جمهور برای لغو حقوق پیش‌بینی شده در قراردادهای دسته‌جمعی در اداره امور دولتی بکار گرفته است افزود «نمی‌توانیم بخشنامه ۲۷۹۲ را فراموش کنیم.»

حزب کمونیست ونزوئلا همچنین نقش پیشگام بازنشستگان و مستمری بگیرانی را که، به‌رغم شرایط نامطمئن زندگی خود، از ماه مارس بسیج شده‌اند ستود.

وی گفت «پیروزی جزئی است، اما یک پیروزی است. این پیروزی بسیج دانشجویان، معلمان، دانش‌آموزان و نمایندگان آن‌ها است، زیرا هر معلم در مدرسه خود، در دانشگاه، در جامعه خود یک رهبر است.»

مورنو گفت از جانب رهبران سندیکایی «که ناف دولت ملی هستند» سعی شد رهبری این بسیج را غصب نمایند و اکنون سعی دارند این اعلان را به مثابه یک پیروزی برای خود تلقی نمایند.

وی تأکید نمود: «این رهبری که ما معلمان در جامعه داریم، توسط رهبران سندیکاهای غیرقانونی فاقد مشروعیت از ما سلب نخواهد شد، و «فدراسیون کارکنان دانشگاهی ونزوئلا» (FTUV) جرات کرد با خیانت با منافع کارگران با دولت قرارداد امضأء کند.»

وی با یادآوری این‌که سخنگویان دولت و گردانندگان سیاسی در رسانه‌ها سعی در تحریف اعتراض داشتند، گفتند: «آن‌ها ما را به تروریست بودن متهم کردند» و افزود: «آن‌ها گفتند ما می‌خواهیم حکومت را سرنگون کنیم، اما معلمان و کارکنان دانشگاه درس بزرگی از کرامت به آن‌ها دادند.»

مورنو یادآور شد هنوز بخش‌هایی مانند بهداشت وجود دارد که حقوق آن‌‌ها اعاده نشده است«ما به مردم می‌گوییم: بیایید به وحدت عمل ادامه دهیم. مبارزه تمام نشده است. ما باید حقوق عادلانه را بدست آوریم.»

او درپایان گفت: « عمل، خیانت و رهبری نامشروع «فدراسیون کارکنان دانشگاهی ونزوئلا» را شکست داده است.»

http://solidnet.org/article/CP-of-Venezuela-The-struggle-is-not-over-we-must-conquer-a-fair-salary/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2v44f3bm