تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)

۹ اکتبر ۲۰۲۳

خلق فلسطین حق دارد از خود دفاع کند و به حمایت و همبستگی مردمی بیش‌تر نیاز دارد

 

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان درباره تحولات فلسطین و اسرائیل بیانیه زیر را صادر کرد:

«حزب کمونیست یونان اشغال چند ده ساله دولت اسرائیل و جنایاتی را که – با حمایت آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدین آن‌ها –  به طور سیستماتیک علیه مردم فلسطین مرتکب شده، و در نتیجه  آن هزاران فلسطینی را کشته  و مجروح کرده، مردم  را به زندان انداخته، شهرها و روستاها و آبادی‌ها را در سرزمین فلسطین ویران کرده است، محکوم می‌کند.

وقایع امروز غیرمنتظره نیست. کسانی که به دنبال علل آن هستند باید با حقیقت روبرو شوند، که نشان می‌دهد حملات ارتش اسرائیل هر روز در حال افزایش است و منجر به کشته شدن ده‌ها فلسطینی، از جمله افراد مسن و کودکان خردسال می‌شود. این‌ها جنایاتی است که اخیراً تشدید شده و بارها توسط حزب کمونیست یونان محکوم شده است. تجاوزات دولت اسرائیل در نهایت علیه خود مردم اسرائیل است.

دولت دموکراسی نو و سیریزا، که با بیانیه‌های غیرقابل قبول خود از نیروهای اشغالگر حمایت می‌کنند، کاملاً افشا شده‌اند، زیرا از سال ۲۰۱۵ چشم خود را بسته‌اند و از برسمیت شناختن کشور فلسطین براساس قطع‌نامه پارلمان بونان سرباز می‌زنند.

خلق فلسطین حق دارند از حقوق خود دفاع کنند و برای ادامه مبارزه خود برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل، برای ایجاد کشوری مستقل در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتخت آن در بیت المقدس شرقی، به حمایت و همبستگی مردمی بیش‌تر نیاز دارند.»

http://solidnet.org/article/CP-of-Greece-The-Palestinian-people-have-the-right-to-defend-their-rights-and-need-greater-popular-support-and-solidarity