اگر من بجای روسای جمهور چین و ویتنام بودم کار دیگری می‌کردم. می‌گفتم ما – ویتنامی‌ها و چینی‌ها – مشترکاً این دریایی را که دریای جنوبی می‌نامیم، کنترل خواهیم کرد. دو نیروی دریایی ما مشترکاً گشت خواهند داد. یک افسر بلند پایه چینی در کشتی ویتنامی و یک افسر بلندپایه ویتنامی در کشتی چینی مستقر خواهد شد. ما ورود مزاحم‌های آمریکایی و ژاپنی را ممنوع خواهیم کرد. و در ارتباط با بهره‌بردای از منابع دریا، یک کمیسیون عالی برای تعیین شکل‌ها و شرایط آن تشکیل خواهیم داد. اولویت در سیاست ما باید تشکیل یک جبهه متحد از ملت‌های جنوب برای مقابله با امپریالیسم باشد.

 

تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم

منبع: وبلاگ سمیر امین
ژوئن ٢٠١۴

درگیری چین-ویتنام

 

امروز، من نمی‌توانم چیزی را تکرار کنم که چندین سال پیش، در سخنرانی برای سیاست‌گذاران در چین و ویتنام گفتم، [و] دقیقاً چیزی که می‌خواستم.

اگر من بجای روسای جمهور چین و ویتنام بودم- و می‌بینید که امکان این صفر است و حرف‌های من نتیجه‌ای ندارند – کار دیگری می‌کردم. می‌گفتم ما – ویتنامی‌ها و چینی‌ها – مشترکاً این دریایی را که دریای جنوبی می‌نامیم، بدون هیچ توضیج دیگری (همان‌طور که می‌گویند «خلیج» تا از گفتن عربی یا فارس اجتناب نمایند) کنترل خواهیم کرد.

دو نیروی دریایی ما مشترکاً گشت خواهند داد. یک افسر بلند پایه چینی در کشتی ویتنامی و یک افسر بلندپایه ویتنامی در کشتی چینی مستقر خواهد شد. ما ورود مزاحم‌های آمریکایی و ژاپنی را ممنوع خواهیم کرد. و در ارتباط با بهره‌بردای از منابع دریا، یک کمیسیون عالی برای تعیین شکل‌ها و شرایط آن تشکیل خواهیم داد.

اضافه می‌کنم که مسؤلیت چین در کل موضوع عمده است. این چین است که طرف قدرتمند در منطقه است. به عهده او است که اول حرکت کند یا امتیاز بدهد تا پنجره واقعی مذاکرات بین دو کشور را باز کند و هر تلاش از جانب امپریالیست‌های آمریکای شمالی و ژاپنی برای سوء‌استفاده از این اختلاف را خنثا نماید. اولویت در سیاست ما باید تشکیل یک جبهه متحد از ملت‌های جنوب برای مقابله با امپریالیسم باشد.

من انتظار پاسخ نداشتم؛ و پاسخی دریافت نکردم. اما می‌توانستم در دو کشور چهره‌ها را بخوانم: این یک آدم رویایی است؛ فاقد واقع‌بینی است. نتیجه‌گیری من: بله، صاحبان قدرت، و هنوز در همه جا، احساس واقع‌بینی می‌کنند. اما سیاست واقعی (رئال‌پولتیک) واقع‌بینی نیست. واقع‌بینی یعنی عمل انقلابی برای ایجاد تغییر و استحکام جبهه متحد خلق‌های جنوب.

http://samiramin1931.blogspot.fr/2014/06/le-conflit-chine-vietnam-juin-2014.html