تارنگاشت عدالت- بایگانی دورۀ دوم

۲۴ فروردین ۱۳۹۳

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)

در دوران ارباب و رعیتی، ارباب‌ها و مباشرین آن‌ها به هر بهانه‌ای روستاییان بینوا را سرکیسه می‌کردند. می‌گویند روزی مباشری در مقابل ارباب اهالی یک ده را صف کرد و از اولی پرسید «امروز به مرغ و خروس‌هات چی دادی؟» روستایی گفت «مشتی برنج». مباشر گفت برنجی را که با رنج بدست می‌آید می‌دهی مرغ و خروس بخورد؟» و دستور داد او را جریمه کنند. نفر بعدی در پاسخ گفت «گندم». مباشر گفت «مردم آرد ندارند گندم را می‌دهی به مرغ و خروس؟» او را هم توبیخ و جریمه کردند. نفر بعدی گفت «جو» او هم جریمه و توبیخ شد… تا نوبت رسید به دخو. مباشر از دخو پرسد «امروز به مرغ و خروس‌هات چی دادی؟» دخو گفت «قبله عالم سلامت باشد مثل هر روز یک شاهی گذاشتم کف دستشان، خودشان هر چی دوست دارند از سرگذر بخرند.»!

نوع جدیدی از «رهبری کمونیستی» که اخیراً در گوشه و کنار جهان ظهور کرده است، یادآور زیرکی دخو در مواجهه با دشواری‌های زندگی است. اخیراً رهبری حزب کمونیست مصر، در ادامه سیاست‌های حمایت از کودتای نظامیان در آن کشور، طی یک رفتار کاملاً «دموکراتیک»-که شبیه آن‌را در ایران در انتخاباتی که اصلاح‌طلبان برگزار می‌کردند شاهده بودیم- به اعضای خود، و به توده‌های مردم گفته است: خودتان بروید و در انتخابات به هر کس که دوست دارید رأی بدهید و بعد بیایید تحت رهبری ما و دیگر انقلابیون به مبارزه «برای زندگی در آزادی، عدالت اجتماعی و حرمت انسانی» ادامه بدهید!

بیانیه نشست وسیع حزب کمونیست مصر برای موضع‌گیری پیرامون انتخابات ریاست جمهوری مصر

 

کمیته مرکزی یک نشست وسیع با شرکت تعداد زیادی از اعضاء در قاهره و در مناطق برای بررسی موضوع انتخابات ریاست جمهوری و موضع حزب پیرامون این انتخابات و نامزدهای شرکت‌کننده در آن برگزار نمود.

هیأت سیاسی حزب پیش از این نشست بحث‌های طولانی با اعضاء در سازمان‌های گوناگون داشت. از طريق مناظره دموکراتیک معلوم شد در ارتباط با دو نامزد اصلی چندین گرایش و نقطه‌نظر در میان اعضاء وجود دارد. نقطه‌نظر دیگری نیز وجود داشت که توسط تعدادی مطرح شد و خواهان تحریم انتخابات است.

پس از آن‌که در به‌روی اعلام نامزدها باز شد و صحنه انتخابات ریاست جمهوری سرانجام آماده شد، حزب مشتاق برگزاری این نشست بود. نتیجتاً بحث‌های نشست در پرتو تکمیل تصویر سیاسی انتخابات صورت گرفت. مشخصه این بحث‌ها روشنی، حداکثر شفافیت و احترام به نظر دیگران بود. بیش از ٢٠‌ عضو، به نمایندگی نقطه نظرات و مناطق گوناگون در نشست صحبت کردند.

بسیاری ازسخنرانان نظرات و تحلیل سیاسی خود از وضعیت سیاسی و دلایل خود برای حمایت از یکی از دو نامزد اصلی (عبدالفتاح السیسی و حمدین صباحی) را مطرح کرده، مواضع اعضای حزب در مناطق متبوع خود را بیان نمودند.

مناظره وجود تفاوت روشن در نظرات شمار زیادی از اعضای حزب پیرامون اولویت‌هایی که باید شالوده انتخاب بین دو نامزد و دیدگاه‌هایی که آن‌ها تا کنون اعلام کرده‌اند باشد را نشان داد. عامل موثر در وجود این گوناگونی نظرات این واقعیت است که کشور لحظۀ مهمی را طی می‌کند و این‌که انقلاب و میهن با خطرات جدی و با شرایط پیچیده محلی، منطقه‌ای و بین‌الملی روبرو است.

این در پایان نیاز به توافق نشست به رأی دادن به یکی از دو پیشنهاد را ضروری نمود:

پیشنهاد اول: اجازه به اعضای حزب برای رأی دادن به یکی از دو نامزد رقیب که مورد حمایت آن‌هاست.

پیشنهاد دوم: رأی به این‌که حزب حمایت از یکی از دو نامزد را برگزیند.

پیشنهاد اول با ۷٠ درصد آراء به تصویب رسید. در میان حامیان این پشنهاد اعضایی وجود داشتند که از حامیان نظرات مطرح شده بودند.

شرکت‌کنندگان در پایان نشست تأکید نمودند که حفظ وحدت حزب و تضمین ادامه مبارزه آن برای رسیدن به اهدف انقلاب و تکمیل برنامه انقلاب ملی دموکراتیک هدف اصلی ما در فاز بعدی است. و این‌که نبرد انتخابات ریاست جمهوری، برغم اهمیت آن، پایان نیست، بلکه نبردهای بزرگی در پیش است، و این‌که متحد کردن نیروهای میهندوست و دمکراتیک برای رسیدن به پیروزی قطعی انقلاب بر نیروهای ضدانقلاب ضروری است. موضع ما نسبت به رئیس‌جمهور بعدی، نام او هر چه باشد، براساس مواضع و سیاست‌های واقعی او، و بر اساس تعهد او به رسیدن به اهداف و تقاضاهای توده‌های مردم در انفلاب‌های ٢۵ ژانویه و ٣٠ ژوئن قرار دارد.

حزب ما، در اتحاد با دیگر نیروهای انقلابی میهندوست، همچنان در پیشاپیش این توده‌ها خواهد بود، برای رسیدن کامل به اهداف زیر مبارزه خواهد کرد:

اول: پایان دادن به خرابکاری ایالات متحده و امپریالیسم جهانی، تأکید بر استقلال و تصمیم‌گیری ملی، و تحکیم و تقویت شالوده‌های وحدت ملی.

دوم: رسیدن به توسعه مستقل همه جانبه که جانبدار فقرا و زحمتکشان باشد، که برای تأمین نیازهای زندگی و حقوق اساسی کار، مراقبت درمانی، مسکن و آموزش، و محو فساد… و محاکمه دزدان و فاسدینی که پول مردم را دزده‌اند کار کند.

سوم: برای رسیدن به دموکراسی به معنی حقیقی و همه جانبه آن، و نیاز به وضع قوانینی که بر آزادی‌های اساسی که توده‌ها با فداکاری‌های انقلابی و مبارزات خود بدست آورده‌اند تأکید نمایند. و برای تضمین مشارکت گستردۀ آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، و ضرورت پایان دادن به تجاوزات و سوء‌رفتارهای مرتکب شده علیه مردم بی‌گناهی که در عملیات تروریستی درگیر نبوده‌اند.

بگذارید برای همه روشن باشد که مردم کبیر مصر، که توانستند دو رژیم و دو رئیس‌جمهور را در دو سال سرنگون کنند، به هیچوجه اجازه نخواهند داد رژیم مبارک یا رژیم اخوان‌المسلمین تروریست و متحدین آن‌ها بازگردند. مردمی که قادرند با هر رئیس‌جمهوری که از قانون اساسی تبعیت نکند و امیدها و آرزوهای آن‌ها برای زندگی در آزادی، عدالت اجتماعی و حرمت انسانی را برآورده نکند مقابله نمایند.

سوسیالیسم آینده است، آن‌را با هم می‌سازیم

١٢ آوریل ٢٠١۴

http://www.solidnet.org/egypt-communist-party-of-egypt/cp-of-egypt-statement-from-the-egyptian-cp-10042014-ar