تارنگاشت عدالت – دورۀ دوم

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۲۱ ژوئیه ۲۰۰۶

بیانیه حزب کمونیست یونان

 

روز ۲۶ ژوئیه [۲۰۰۶]، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان، آلکا پاپاریگا، در راس یک هیات حزبی، شامل دیمیتریس کوتسومباس، عضو دفتر سیاسی و النی میرودی، روزنامه‌نگار نشریه روزانه «ریزوسپاستیس» و رفیق روزنامه‌نگار یوآلینت الیاس، از لبنان دیدار خواهد کرد، و «جنایات اسرائیل را قویاً محکوم و حمایت حزب از مبارزه عادلانه مردم لبنان و فلسطین» را ابراز خواهد نمود.

هیات نمایندگی، با حزب کمونیست لبنان و خالد حدیده، دبیر کل آن ملاقات و پیرامون اوضاع کنونی لبنان و برداشتن گام های مشخص برای کمک به مردم لبنان گفتگو خواهد کرد.

همچنین، هیاتی از حزب کمونیست یونان و سازمان حوانان کمونیست یونان و کادرها و فعالین جنبش اجتماعی و دولت های محلی، روز ۲۰ ژوئیه جهت ابراز همبستگی تمام کمونیست‌های یونان با مردم فلسطین و جمعیت منطقه، عازم فلسطین شد.

اعضاء این هیات عبارتند از:
پافیلیس تاناسیس، عضو کمیته مرکزی، عضو پارلمان اورپا از حزب کمونیست یونان، و دبیرکل شورای جهانی صلح.

امپنتاتوس استلوسیس، شهردار نیکتا.

باکالیس ونگلیس، رییس اتحادیه کارگران ساختمانی آتن، کادر جبهه سراسری کارگران مبارز و نامزد شورای آتن- پیرائوس.

کاتسیوتیس کریستوس، رییس اتحادیه کارگران هتل آتن، کادر جبهه سراسری کارگران مبارز و نامزد شهرداری در شهر آگ-دیمیتریوس.

زارگیانوپویلو سوتیریس، کادر جبهه سراسری کارگران مبارز، دبیرکل مرکز کارگری شهر تسالونیکا.

اسکالومپاکا کریستینا، عضو کمیته اجرایی فدراسیون زنان یونان.

پاناگیس گیرگوس، عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان کمونیست یونان.

این ابتکارات بخصوص در حال حاضر که دولت اسرائیل، با پشتیبانی امپریالیست های آمریکا و اتحادیه اروپا، بنحو خطرناکی با حمله به مردم فلسطین و لبنان تجاوزگری خود را تشدید کرده و کشورهای دیگر منطقه را هدف قرار داده است، بسیار مهم اند.

حزب کمونیست یونان، همه مردم یونان را فرامی‌خواند:
خواهان پایان فوری به تجاوز اسرائیل در نوار غزه، خروج فوری نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطینی، و توقف فوری حملات علیه لبنان شوند.

سیاست حزب دموکراسی نو و جنبش پان-هلنیک و سیاست « فاصله گرفتن برابر» را محکوم کنند.

فلسطینی ها حق دارند، مستقل، در حکومت آزادی که پایتخت آن بیت المقدس شرقی است، زندگی کنند.

http://www.solidnet.org/cgi-bin/agent?news/002kke21jul06.doc