تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

عدالت ناتمام

 

همانطور که انتظار می‌رفت، و در پی همبستگی بین‌المللی، به ویژه مواضع همبستگی گسترده با مردم فلسطین در مقابل مقر دیوان کیفری بین‌المللی، تصمیم بالاترین نهاد قضایی بین‌المللی، در پرونده‌ای که در برابر آن علیه اسرائیل مطرح شده است، با واکنش‌های متفاوتی از امیدواری و نومیدی روبه‌رو شد. البته، امپریالیسم آمریکا این تصمیم را پیش‌بینی کرده بود و مدعی شد که این شکایت «بی‌اساس» است و «نتایج نامطلوبی خواهد داشت».

دیوان دادگستری بین‌المللی در تصمیم اولیه خود پس از بررسی پرونده آفریقای جنوبی که در آن اسرائیل متهم به ارتکاب جنایات نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است، تأکید کرد که رژیم اشغالگر باید «فوراً برای جلوگیری از ارتکاب کلیه اعمالی که در محدوده ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی قرار می‌گیرند، همه اقداماتی را که می‌تواند انجام دهد».

کمیته دیوان به اتفاق آرا به حق غیرنظامیان در نوار غزه برای محافظت در برابر اقدامات نسل‌کشی رأی داد، و وجود شرایط قانونی الزام‌آوری را تأیید نمود، که به آن اجازه می‌دهد از اسرائیل بخواهد به اقدامات موقت مورد نظر تیم حقوقی آفریقای جنوبی، و مندرج در دادخواست عمل کند.