تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

غول موسیقی یونان، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های یونان مدرن، میکیس تئودوراکیس امروز در سن ۹۶ سالگی درگذشت.

میراث هنری و مبارزاتی او ابدی است!

میکیس در اکتبر ۲۰۳۰، در نامه‌ای که خطاب به دیمیتریس کوتسومباس، دبیر کل حزب کمونیست یونان نوشت آخرین آرزوی خود را «رفتن از این جهان به مثابه یک کمونیست» اعلام کرد.

میکیس برای همیشه در قلوب ما جا دارد! به درود رفیق میکیس!

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4c857k8b