تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: دمکراسی مردم
۳ آوریل ۲۰۲۲

فشارهای آمریکا را رد کنید

 

هیأت سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست) بیانیه زیر را در ۱ آوریل ۲۰۲۲ صادر کرده است.

هیأت سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست) چابلوسی‌های ایالات متحده آمریکا را، که از طریق «معاون مشاور امنیت ملی در امور اقتصاد بین‌الملل» نسبت به «پیامدها» دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و توافق پیرامون بک معامله انرژی با تخفیف با مسکو به هند هشدار داده است، قویاً محکوم می‌کند. اشاره مورد نظر برای این بود که هند را از ورود به هر گونه برنامه پرداختی با دور زدن دلار آمریکا، یعنی مسیر روپیه – روبل، منصرف نماید.

دولت مودی اکنون باید به خطرات پیوستن به یک ائتلاف نظامی استراتژیک با ایالات متحده آمریکا، شبیه «کواد» (QUAD) که دروازه‌های باج‌گیری و فشارها را باز کرد، هشیار باشد. دولت هند باید در این بحران منافع عالی ملی هند را در نظر بگیرد و تسلیم این فشارهای آمریکا نشود.

https://peoplesdemocracy.in/2022/0403_pd/rebuff-us-pressures

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/4fczf82t