تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: شبکه همبستگی (SoliNet)
۱۹ ژانویه ۲۰۲۴

نمایندگان حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپا: قطع‌نامه نفرت‌انگیز پارلمان اروپا، اسرائیل را از مسئولیت آن برای نسل کشی مردم فلسطین مبرا می‌سازد

 

یک قطع‌نامه نفرت‌انگیز دیگر در حمایت تحریک‌آمیز از رژیم اشغالگر اسرائیل، که در حال کشتار مردم فلسطین است، در پارلمان اروپا تصویب شد. نمایندگان حزب کمونیست یونان در پارلمان اروپا علیه این قطع‌نامه غیرقابل قبول رای دادند.

این بار، اما، ریاکاری قطع‌نامه ارائه شده توسط سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها و سبزها به حد بالایی رسیده است. و این بدین دلیل است که وظیفه اصلی آن این بود که اتحادیه اروپا را به عنوان طرفدار فرضی آتش‌بس و صلح معرفی کند. آن‌ها، نگران از اعتراضات مردمی مداوم و فزاینده علیه اسرائیل در سراسر جهان و محکومیت نسل‌کشی مردم فلسطین، در قطع‌نامه به انواع ترفندها متوسل شده‌اند؛ اما خود متن [قطع‌نامه] دست آن‌ها را رو می‌کند.

آن‌ها از طلبیدن یک آتش‌بس فوری، بدون قیدوشرط و دائمی- آنطور که متممی که نمایندگان حزب کمونیست یونان به آن رأی دادنتد می‌خواست- اجتناب می‌کنند، و از «خواست یک آتش‌بس دائمی و آغاز دوباره تلاش‌ها برای یک راه‌حل سیاسی به شرط آزادی فوری و بدون قیدوشرط همه گروگان‌ها و برچیدن سازمان تروریستی حماس» می‌گویند. به دیگر سخن، یک آتش‌بس فرضی که خودبخود لغو می‌شود، زیرا شرایطی که تعیین می‌کند، همان بهانه‌هایی است که دولت قاتل اسرائیل برای کشتار فلسطینی‌ها به کار می‌گیرد، و قطع‌نامه با بی‌شرمی آن را «نامتناسب» توصیف می‌کند! قطع‌نامه حتا با خباثت قتل‌عام را با به رسمیت شناختن «حق دفاع از خود» اسرائیل توجیه می‌کند و به طور تحریک‌آمیزی تلاش می‌کند تا آرمان عادلانه مردم فلسطین را تروریسم نشان دهد.

با این وصف، این قطع‌نامه هم‌چنین با «استقبال» از عملیات امپریالیستی «پاسدار بهروزی» بسرکردگی آمریکا-ناتو، که برای خلق‌ها خطرناک است و با دستاویز «آزادی دریانوردی» و با هدف پاسداری از سودورزی و بهروزی مالکان کشتی‌ها به وضعیت انفجاری در دریای سرخ دامن می‌زند، به مثابه جلودار تشدید درگیری امپریالیستی عمل می‌کند. یونان، با تصمیم دولت «دموکراسی نو»، در این عملیات که راه را برای تشکیل ناوگان اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده در میدان جنگ دریای سرخ باز می‌کند، شرکت دارد.

دریای خلق‌هایی که بیش از ۱۰۰ روز در سراسر جهان تظاهرات می‌کنند و برای احقاق حقوق ملت فلسطین فریاد می‌زنند، بار دیگر نقشه‌های مبتکران این قطع‌نامه غیرقابل قبول را، که ادعاهای خطرناک دولت جنایتکار اسرائیل را بازگو می‌کند، نقش بر آب خواهد کرد. خلق‌ها با ابراز همبستگی خود می‌توانند انگیزه و قدرت بیش‌تری به مبارزه فلسطینی‌ها برای راه خروج واقعی بدهند: پایان قتل‌عام با برانداختن یوغ اشغالگری اسرائیل از سرزمین‌های فلسطین، و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با بیت‌المقدس شرقی پایتخت آن، در مرزهای ایجاد شده پیش از ژوئن ۱۹۶۷.

http://tinyurl.com/39u3fsf8

——————————-
توضیح عدالت: برای تراوشات ذهنی بهزاد کریمی، این چریک شهری سابق، و «پوستر بوی» (Poster Boy) کنونی سوسیال دمکراسی منحط اروپایی، به نشانی‌های زیر مراجعه نمایید:

http://tinyurl.com/4ef7adas

http://tinyurl.com/2s3f7x3p