تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

مارگارت تاچر در جمع مجاهدین: «قلوب جهان آزاد با شما است»

 

کمی پس از ورود نیروهای نظامی اتحاد شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹، دولت انگلیس چگونگی رساندن کمک مالی و نظامی به «مقاومت اسلامی» را تحت برسی قرار داد.

در سال ۱۹۸۱، مارگارت تاچر نخست‌وزیر انگلیس به مرز پاکستان – افغانستان رفت و برای مجاهدین سخنرانی کرد. تاچر به مجاهدین گفت «قلوب جهان آزاد با شما است» و این‌که «ما در بریتانیا کمک به شما را از هر راه ممکن ادامه خواهیم داد.»

تاچر در سال ۱۹۸۶ در لندن از یکی از رهبران مجاهدین به نام عبدالحق استقبال و با او ملاقات کرد. عبدالحق فرمانده یک عملیات بمب‌گذاری در کابل بود که ۲۸ نفر را که اکثرآً دانش‌آموز بودند به قتل رساند.

تاچر در همان سال هم‌چنین از گلبدین حکمت‌یار برای سفر به لندن دعوت کرد و او را به مثابه یک «رزمنده راه آزادی» ستود. حکمت‌یار با اسید‌پاشی به صورت یک دانشجوی دختر در دانشگاه کابل شهرت یافته بود.

همدستی تاچر با مجاهدین افغانی که بسیار گسترده بود، ریاکاری امپریالیسم اتگلیس را نشان می‌دهد. حمایت تاچر و امپریالیسم انگلیس از مجاهدینی که بعداً رهبری و بدنه اصلی طالبان را تشکیل دادند، در زمانی بود که بابی ساندز و یاران او را به زندان انداخته بود و علیه مردم ایرلند که در برابر اشغال انگلیسی مقاومت می‌کردند، جنگ و ترور دولتی به راه انداخت بود.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2e9rhy2p