تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: حزب کمونیست یونان

توضیح عدالت: در روز ۹ آذر ۱۴۰۲ در «اخبار روز» یک گزارش خبری تحت عنوان اعلامیه تأسیس اقدام کمونیستی اروپا منتشر شد، که البته در تهیه آن اصول بنیادین روزنا‌مه‌نگاری سیاسی متعهد رعایت نشده است.

از جمله موارد حذف شده در گزارش «اخبار روز» بخشی است که به «ابتکار کمونستی اروپایی» اشاره دارد و می‌گوید «در دوره گذشته، بسیاری از احزاب ما در «ابتکار کمونیستی اروپایی» (ECI) و در مواضع و اقدام آن برای منافع طبقه کارگر و خلق‌ها، در تضاد با سرمایه و نظام استثماری مشارکت نمودند. «ابتکار کمونیستی اروپایی» نقش مثبتی در مبارزات جنبش کمونیستی اروپا ایفا کرده است. اما، تحولات نیازمند یک گام به پیش برای غنی‌سازی چهارچوب ایدئولوژیک-سیاسی و سازمان دادن مبارزه بر یک پایه استوارتر است. در این راستا، «اقدام کمونیستی اروپایی» به جای «ابتکار کمونیستی اروپایی» تأسیس می‌شود.»

با توجه به سر و صدایی که محافل ضد-کمونیست هوادار به‌اصطلاح «پلتفرم جهانی ضد-امپریالیستی» در ارتباط با انحلال «ابتکار کمونیستی اروپایی» براه انداختند، هدفمند بودن شیوه تهیه آن گزارش برای «اخبار روز» دور از ذهن نیست.

https://www.akhbar-rooz.com/225119/1402/09/09/

***

به دعوت حزب کمونیست یونان، نشست تأسیس یک شکل منطقه‌ای جدید همکاری بین احزاب کمونیست و کارگری اروپا به نام «اقدام کمونیستی اروپایی» (ECA) در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳در آتن برگزار شد.

در نشست تأسیس، هیأت‌هایی از ۱۲ حزب در اروپا، حزب کار اتریش، حزب کمونیست کارگران – برای صلح و سوسیالیسم (فنلاند)، حزب انقلابی کمونیست فرانسه، حزب کمونیست یونان، حزب کارگران ایرلند، جبهه کمونیست (ایتالیا)، حزب کمونیست جدید هلند، حزب کمونیست کارگران اسپانیا، حزب کمونیست سوئد، حزب کمونیست سوئیس، حزب کمونیست ترکیه و اتحادیه کمونیست‌ها اوکرایین، شرکت کردند.

در نشست تأسیس، بیانیه تأسیس که در زیر ارائه می‌شود و هم‌چنین برنامه اولیه فعالیت‌های دوره آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آستانه اجلاس تأسیس، هیأت‌ها در راه‌پیمایی توده‌ای ضد- امپریالیستی به مناسبت پنجاهمین سالگرد قیام پلی‌تکنیک شرکت کردند.

 

اعلامیه تأسیس «اقدام کمونیستی اروپایی»

 

احزاب کمونیست و کارگری کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای مرتبط و دیگر کشورهای اروپایی اعلام می‌کنند:

ما از اصول سوسیالیسم علمی حمایت می‌کنیم و با چشم‌انداز یک جامعه بدون استثمار انسان توسط انسان، بدون فقر، بی‌عدالتی اجتماعی و جنگ‌های امپریالیستی متحد هستیم.

ما بر آنیم که اتحادیه اروپا گزینه سرمایه است. اتحادیه اروپا اقدامات به نفع انحصارات، تمرکز و مرکزیت سرمایه را ارتقاء می‌دهد؛ ویژگی‌های خود را به مثابه یک بلوک اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیستی در مقابل منافع طبقه کارگر، اقشار مردمی تقویت می‌کند؛ تسلیحات، اقتدارگرایی، سرکوب دولتی، محدود کردن حقوق حاکمیتی را تشدید می‌نماید.

ما بر آنیم است که اتحادیه اروپا مرکز امپریالیستی اروپاست، از طرح‌های‌ تجاوزگرانه علیه خلق‌ها حمایت می‌کند، و با ایالات متحده آمریکا و ناتو هم‌سو است. اتحادیه اروپا نظامی‌گری را به مثابه یک عنصر ساختاری در بر دارد. رسوایی‌هایی که به طور مداوم در پارلمان اروپا فوران می‌کنند ماهیت اتحادیه اروپا را به مثابه اتحادیه انحصارها و لابی‌ها و بستری برای رشد فساد تأیید می‌کنند.

ما بر آنیم که مسیر توسعه دیگری برای خلق‌ها وجود دارد. چشم‌انداز اروپای دیگر، بهروزی مردم، پیشرفت اجتماعی، حقوق دموکراتیک، همکاری برابر، صلح و سوسیالیسم از طریق مبارزات کارگری برجسته می‌شوند.

ما به حق هر خلق برای انتخاب مسیر توسعه مستقل خود، از جمله حق جدا‌شدن از اتحادیه اروپا و ناتو باور داریم. ما علیه استثمار سرمایه‌داری، برای ساختنمان سوسیالیسم مبارزه می‌کنیم.

ما اعضای احزاب به‌اصطلاح اروپایی، از جمله آن‌ها، به ‌اصطلاح حزب چپ اروپایی، که توسط اتحادیه اروپا تشکیل شده‌اند نیستیم.

در دوره گذشته، بسیاری از احزاب ما در «ابتکار کمونیستی اروپایی» (ECI) و در مواضع و اقدام آن برای منافع طبقه کارگر و خلق‌ها، در تضاد با سرمایه و نظام استثماری مشارکت نمودند.

«ابتکار کمونیستی اروپایی» نقش مثبتی در مبارزات جنبش کمونیستی اروپا ایفا کرده است. اما، تحولات نیازمند یک گام به پیش برای غنی‌سازی چهارچوب ایدئولوژیک-سیاسی و سازمان دادن مبارزه بر یک پایه استوارتر است.

در این راستا، «اقدام کمونیستی اروپایی» به جای «ابتکار کمونیستی اروپایی» تأسیس می‌شود.

هر حزب کمونیست و کارگری از یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا کشور مرتبط [با آن]، و هم‌چنین از دیگر کشورهای اروپایی که این اعلامیه و شرایط آن را می‌پذیرد، می‌تواند در «اقدام کمونیستی اروپایی» شرکت کند.

هدف «اقدام» کمک به پژوهش و مطالعه مسائل مربوط به اروپا، به ویژه درباره اتحادیه اروپا، خط سیاسی که در چهارچوب آن ترسیم شده و بر زندگی کارگران تأثیر می‌گذارد، هم‌چنین کمک به تدقیق مواضع مشترک احزاب، هماهنگی مبارزات آن‌ها و توسعه همبستگی و اقدامات دیگر است.

احزاب ما در پی ایجاد پیوندهای مستحکم با طبقه کارگر و اقشار مردمی، قرار گرفتن در جایگاه بهتر و ایفای نقش رهبری در مبارزه طبقاتی هستند، تا بتوانیم با هم در یک خط گسست از نظام سرمایه‌داری و انواع مدیران آن عمل نماییم.

ما بر آنیم که دوران ما دوران گذار انقلابی از سرمایه‌داری به سوسیالیسم است. بر این اساس، ما هر گونه حمایت یا مشارکت در دولت‌های بورژوایی را رد نموده، علیه احزاب لیبرال و سوسیال دمکرات، علیه انواع دولت‌های بورژوایی که در خدمت منافع انحصارات هستند، مبارزه می‌کنیم.

ارزیابی احزاب ما این است که امپریالیسم فقط یک سیاست تهاجمی نیست. امپریالیسم سرمایه‌داری انحصاری، سرمایه‌داری در ارتجاعی‌ترین دوران آن، یعنی در بالاترین مرحله آن است. امپریالیسم اساساً ذاتی رکود، شکاف بزرگ بین ظرفیت تولیدی و برآوردن نیازهای معاصر کارگران، به دلیل استثمار طبقاتی، ذاتی تضادهای بین انحصارها و دولت‌های بورژوایی است که به جنگ‌های امپریالیستی می‌انجامد.

ما معتقدیم که مداخلات و جنگ‌های امپریالیستی، مانند آن‌چه در اوکرایین در سال ۲۰۲۲ رخ داد، جایی که منافع و نقشه‌های ایالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا با روسیه سرمایه‌داری بر سر کنترل بازارها، مواد خام و شبکه‌های حمل‌و‌نقل اوکرایین تصادم می‌کند، و هم‌چنین به دست آوردن امتیازات ژئوپلیتیک نتیجه رقابت امپریالیستی است.

ما با جنگ امپریالیستی و مشارکت کشورهای خود در آن، هم‌چنین با خطر واقعی گسترش جنگ و وقوع درگیری‌های امپریالیستی جدید در دیگر نقاط جهان، به ویژه در منطقه جنوب شرق آسیا، جایی که رویارویی بین ایالات متحده آمریکا و چین برای برتری در نظام سرمایه‌داری جهانی بارزتر است مخالفیم.

ما هر روند جدایی یا یکپارچگی دولت‌های سرمایه‌داری را از نقطه نظر طبقاتی و مبارزه علیه ناتو، اتحادیه اروپا و انواع اتحادهای امپریالیستی بررسی می‌کنیم. ما با مشارکت کشورهای خود در چنین اتحادیه‌های ضد مردمی مخالفیم و تلاش‌ها را تشدید می‌کنیم تا کارگران در دام پرچم دروغین گرفتار نشوند، بلکه از منافع خود، در تضاد با استثمارگران و اتحادیه‌های فراملی‌ آن‌ها دفاع کنند.

ما معتقدیم که گردهم آمدن دوباره ایدئولوژیک، سیاسی و سازمانی جنبش جهانی کمونیستی بدون مبارزه تزلزل‌ناپذیر علیه هر نوع مدیریت بورژوایی نظام استثماری، لیبرال یا سوسیال دمکرات، علیه اپورتونیسم، که بیانگر نفوذ ایدئولوژی بورژوایی بر جنبش کارگری است تحقق نمی‌یابد. اشاره یک‌جانبه به «نئولیبرالیسم» باعث سردرگمی می‌شود زیرا ضرورت مبارزه علیه سرمایه‌داری و نظام سیاسی بورژوایی که این نظام استثماری را مدیریت می‌کند تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

ما هم با ناسیونالیسم و هم با جهان‌وطنی سرمایه، نژادپرستی و فاشیسم مخالفیم. ما «ضد- فاشیسم» دروغین و «جبهه‌های ضد- فاشیستی» گوناگونی را که توسط نیروهای سیاسی بورژوایی و اپورتونیست برای به دام انداختن نیروهای کارگری-مردمی در دام مدیریت بورژوایی بکار گرفته می‌شوند، و فاشیسم را از نظام سرمایه‌داری که آن‌را به وجود می‌آورد و در موقع لزوم از آن استفاده می‌کند، جدا می‌نمایند رد می‌کنیم.

ما با همه توان خود قوا برای رفع نیازهای کارگری – مردمی معاصر، از طریق سازماندهی دوباره و تقویت جنبش کارگری – سندیکایی و دیگر جنبش‌های مردمی، در جهت مبارزه با انحصارات و سرمایه‌داری مبارزه می‌کنیم.

ما با استثمار سرمایه‌داری از کره زمین و منابع آن، که تغییرات اقلیمی، آلودگی خطرناک را بوجود می‌آورد و بر شرایط جوی شدیدی که زندگی کارگران را تهدید می‌کند تأثیر می‌گذارد مخالفیم. ما علیه این استثمار، برای افشای اصل مشکل و خلع‌سلاحِ توهم «سرمایه‌داری سبز» که پیوسته در حال فروپاشی است، عمل خواهیم کرد، و بجای آن، به سوی یک جهان سوسیالیستی، که به اقدامات علمی و مستدل برای محافظت کره زمین برای نسل‌های آینده اولویت می‌دهد مبارزه خواهیم کرد.

احزاب شرکت‌کننده در «اقدام کمونیستی اروپایی»، به‌هنگام بودن و ضرورت سوسیالیسم-کمونیسم را به مثابه تنها گزینه برای خلق‌ها می‌شناسند و از سهم انقلاب سوسیالیستی اکتبر و نخستین حکومت سوسیالیستی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دفاع می‌کنند. در عین حال، آن‌ها علل سرنگونی آن‌را از نظر مسائل اقتصادی، روبنای سیاسی و استراتژی جنبش جهانی کمونیستی بررسی می‌کنند.

ما تأکید می‌کنیم که اصول و قوانین علمی، یعنی، قدرت کارگران، اجتماعی‌شدن ابزار تولید و برنامه‌ریزی علمی مرکزی بر سوسیالیسم حاکم است. بر این اساس، مواضعی از این قبیل را که با حفظ بنگاه‌ها و سازوکارهای سرمایه‌داری، با حفظ کار مزدی توسط صاحبان وسایل تولید و زمین، با تلقی نیروی کار به مثابه یک کالا و با استثمار سرمایه از کار مزدی سوسیالیسم بازار می‌تواند ساخته شود، رد می‌‍کنیم.

«اقدام کمونیستی اروپایی» تحولات بین‌المللی را بررسی خواهد کرد و در همه مشکلات پیش روی طبقه کارگر و اقشار مردمی، کشاورزان زحمتکش و صاحبان مشاغل آزاد، زنان و جوانان طبقه کارگر دخالت خواهد کرد. در این بستر، احزاب ما با هر گونه نژادپرستی و تبعیض بر اساس مذهب، رنگ، جنسیت یا گرایش جنسی مقابله و مخالفت می‌کنند.

«اقدام کمونیستی اروپایی» در موارد زیر اقدام خواهد کرد:

● علیه ضد- کمونیسم، در حمایت از احزاب کمونیست و کارگری که تحت پیگرد و ممنوعیت بر ایدئولوژی کمونیستی و نمادهای کمونیستی مبارزه می‌کنند. «اقدام کمونیستی اروپایی» همبستگی انترناسیونالیستی خود را با همه خلق‌ها اعلام خواهد کرد و در کنار مبارزانی که به دلیل اقدامات صنفی و سیاسی خود با پیگرد روبه‌رو هستند خواهد ایستاد. «اقدام کمونیستی اروپایی» همبستگی با کوبا و مردم کوبا را در برابر محاصره و طرح‌های امپریالیستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، برای پایان دادن به محاصره و هر گونه مداخله در امور داخلی کوبا تقویت خواهد کرد.

● علیه فاشیسم و علل آن، علیه نژادپرستی و بیگانه‌هراسی، در کنار پناهندگان و مهاجرانی که از جنگ‌های امپریالیستی و فقر ناشی از نظام سرمایه‌داری آواره شده‌اند.

«اقدام کمونیستی اروپایی» مبارزات زیر را تقویت خواهد کرد:

● علیه طرح‌های ایالات متحده آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا و دیگر اتحادهای امپریالیستی. علیه مفهوم استراتژیک جدید ناتو، علیه «سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا»، استراتژی «گذار سبز» و «صندوق بازیابی»، که ابزار سرمایه علیه خلق‌ها هستند.

● علیه جنگ امپریالیستی، برای جدایی کشورهای خود از برنامه‌ها و سازمان‌های امپریالیستی. راه‌حل برای خلق‌ها در توهماتی نیست که قدرت‌های بورژوایی درباره امکان وجود یک «معماری امنیتی بهتر»، یا ناتو «بدون طرح‌های نظامی و سامانه‌های تسلیحاتی تهاجمی در قلمروهای آن» یا یک «اتحادیه اروپایی حامی صلح»، یا یک «جهان چندقطبی مسالمت‌آمیز» اشاعه می‌دهند. راه‌حل در تقویت مبارزه طبقاتی برای جدایی از اتحادیه‌های امپریالیستی، علیه جنگ امپریالیستی و زهدانی که آن‌را به وجود می‌آورد، یعنی، نظام سرمایه‌داری است.

ما به برجسته ساختن نقاط عطف تاریخی مبارزات کارگری و جنبش کمونیستی ادامه خواهیم داد. ما به دفاع و ارتقای انقلاب سوسیالیستی اکتبر بزرگ، دستاوردهای اتحاد شوروی و سوسیالیسم ساخته‌شده در قرن بیستم ادامه خواهیم داد، و علل ضد-انقلاب و احیای سرمایه‌داری را بیش‌تر بررسی خواهیم کرد.

در چهارچوب «اقدام کمونیستی اروپایی» و از طریق روابط دوجانبه بین احزاب کمونیست و کارگری که بخشی از صفوف آن هستند، ما تبادل تجربیات حاصل از فعالیت در جنبش کارگری- سندیکایی و دیگر جنبش‌های مردمی، در جنبش برابری و رهایی زنان را، در راستای مؤثرتر کردن مبارزات در حال توسعه و تقویت پیوندهای احزاب با نیروهای کارگری – مردمی را تقویت خواهیم کرد.

«اقدام کمونیستی اروپایی» اقدام مشترک با دیگر احزاب کمونیست و کارگری در اروپا را در ارتباط با مشکلات کارگری-مردمی، موضوعات ضد-کمونیستی و همبستگی انترناسیونالیستی، علیه جنگ‌ها و مداخلات امپریالیستی دنبال خواهد کرد. «اقدام کمونیستی اروپایی» تقویت روابط با احزاب کمونیست و کارگری همه قاره‌ها را که با آن‌ها نقطه مرجع مشترک ایدئولوژیک-سیاسی وجود دارد دنبال خوهد کرد.