تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

 

ویدئویی که ارائه می‌شود بخش‌هایی از یکی از گسترده‌ترین تظاهرات سراسری دانش‌آموزان و آموزگاران شیلی علیه سیاست‌های نولیبرالی در آن کشور است. آهنگ و کلام ترانه، از گروه موسیقی «Los Vásquez» است که در سال ۲۰۰۹ توسط ایتالو واسکز و انزو واسکز تشکیل شد.

بخشی از کلام این ترانه می‌گوید «پول مس را سر سفر ما بیاورید، تا ما آموزش و بهداشت داشته باشیم. عدالتِ بیش‌تر برای کارگر. خواستار ملی‌شدن دوباره هستیم.»

 

Basta
بس است!

Aburridos de esperar a que abran sus oídos
Y se dignen algun día a escuchar nuestro canto
Solo les importa cuánto tienen en el banco
No puede seguir así, tenemos que cambiarlo

خسته‌ایم از انتظار برای باز شدن گوش‌هایشان
و برای افتخار این‌که یک روز به ترانه ما گوش بدهند
آن‌ها فقط برایشان مهم است که چقدر در بانک دارند
اینطور نمی‌شود ادامه داد، باید تغییرش بدهیم

En las calles, estudiantes
Reclamando sus derechos de aprender con dignidad
Y no endeudarse, hasta el cuello
Hoy la educación es pura plata, puro cuento
No puede seguir así, tenemos que cambiarlo

در خیابان‌ها، دانش آموزان
حقوق خود برای آموزش با عزت را می‌طلبند
و برای این‌که تا خرخره بدهکار نشوند
امروز آموزش نقره خالص است، لُب مطلب
اینطور نمی‌شود ادامه داد، باید تغییرش بدهیم

Basta de limosnas y promesas
Basta de mentiras, basta de ofertas
Ahora escuchen nuestra voz

بس است صدقه‌ و وعده‌
دروغ بس است، انفاق بس است
حالا صدای را ما بشنوید

Basta le limosnas y promesas
Basta de mentiras, basta de ofertas
Están sordos de ambición
Oh-no-no-no; oh-no-no-no

صدقه و وعده بس است
دروغ بس است، انفاق بس است
جاه‌طلبی آن‌ها را ناشنوا کرده است
اوه – نه – نه – نه، اوه – نه – نه – نه

Hola, señora María
¿Cómo? ¿Otra vez subió el pan?

سلام خانم ماریا
چطوری؟ نان دوباره گران شد؟

Todo sube, no dan tregua
Y al final los que son pobres son más pobres
Y los ricos son más ricos
La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda
No puede seguir así, tenemos que cambiarlo

همه چیز گران می‌شود، آن‌ها دست برنمی‌دارند
و آخر کار، فقرا فقیرتر
و ثروتمندان ثروتمندتر هستند
بینوانی، کلمه‌ای است که این چرخ را می‌گرداند
اینطور نمی‌شود ادامه داد، باید تغییرش بدهیم

La naturaleza para las empresas
Solo es algo pa’ lucrar
Cortando bosques y adueñandose del agua, ¡sinvergüenzas!
Por eso decimos (¡Patagonia sin represas!)
No puede seguir así, tenemos que cambiarlo

طبیعت برای شرکت‌ها
فقط چیزی برای سودورزی است
قطع جنگل ها و تصاحب آب، ای دون‌صفتان!
به این دلیل است که می‌گوییم (پاتاگونیا بدون سد)
اینطور نمی‌تواند پیش برود

Basta de limosnas y promesas
Basta de mentiras, baste de ofertas
Ahora escuchen nuestra voz

صدقه و وعده بس است
دروغ بس است، انفاق بس است
حالا صدای ما را بشنوید

Basta le limosnas y promesas
Basta de mentiras, basta de ofertas
Están sordos de ambición

صدقه و وعده بس است
دروغ بس است، انفاق بس است
جاه‌طلبی آن‌ها را ناشنوا کرده است

Basta de limosnas y promesas
Basta de mentiras, basta de ofertas
Ahora escuchen nuestra voz

صدقه و وعده بس است
دروغ بس است، انفاق بس است
حالا صدای ما را بشنوید

Basta le limosnas y promesas
Basta de mentiras, basta de ofertas
Están sordos de ambición
Oh-no-no-no; oh-no-no-no

صدقه و وعده بس است
دروغ بس است، انفاق بس است
جاه‌طلبی آن‌ها را کَر کرده است
اوه – نه – نه – نه، اوه – نه – نه – نه

Basta, ba-basta
Cambio de constitución binominal pa’ la casa
Basta, ba-basta
Basta ya de que nos roben nuestros bosques, nuestra agua

بس است، بس‌س‌س است
تغییر قانون اساسی دوجمله‌ای
بس است، بس‌س‌س است
سرقت جنگل‌ها، آب‌های ما بوسیله آن‌ها بس است

(Cóbrele al cobre) Así tenemos para educación
(Cóbrele al cobre) Así tenemos para la salud
(Cóbrele al cobre) Más justicia pa’l trabajador
Quiero renacionalización

(پول مس را بگیرید) تا خرج آموزش ما بشود
(پول مس را بگیرید) تا خرج بهداشت ما بشود
(پول مس را بگیرید) عدالت بیش‌تر برای کارگر
من خواستار ملی شدن دوباره هستم

Basta de limosnas y promesas
Basta de mentiras, baste de ofertas
Ahora escuchen nuestra voz

صدقه و وعده بس است
دروغ بس است، انفاق بس است
حالا صدای ما را بشنوید

Basta le limosnas y promesas
Basta de mentiras, basta de ofertas
Están sordos de ambición

صدقه و وعده بس است
دروغ بس است، انفاق بس است
جاه‌طلبی آن‌ها را کَر کرده است
اوه – نه – نه – نه، اوه – نه – نه – نه

Sordos de ambición
Oh-no-no-no (Oh, no, no)
Oh-no-no-no (Oh, no, no)
Oh-no-no

ناشنوا از جاه‌طلبی
اوه – نه – نه – نه (اوه، نه، نه)
اوه – نه – نه- نه (اوه، نه، نه)
اوه نه نه!

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/ye9m6asr