کمیته مرکزی حزب سوسیالیست متحد آلمان و دولت جمهوری دمکراتیک آلمان به شما از احترام و همبستگی استوار خود درباره تحقق خواست‌های عادلانه خلق و دولت‌های عربی برای خروج کامل اسرائیل از کل اراضی که در ۱۹۶۷ اشغال شد، و برای تحقق بخشیدن به خواست‌های مشروع خلق عرب فلسطین، اطمینان می‌دهند. در این ارتباط، مفتخرم به اطلاع شما برسانم که جمهوری دمکراتیک آلمان، منطبق با پیام ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ خود، فن‌آوری و مهمات نظامی زیر را برای دفاع از نبرد عادلانه آن برای آزادی در اختیار جمهوری عربی سوریه قرار می‌دهد…

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

منبع: مرکز ویلسون
برگردان: ع. سهند

نامه اریش هونکر رهبر جمهوری دمکراتیک آلمان به حافظ الاسد رییس‌جمهور سوریه

 

برلین، ۳‌ نوامبر ۱۹۷۳

به دبیر کل رهبری محلی سوری حزب عربی بعث
رییس‌جمهور جمهوری عربی سوریه
عالیجناب حافظ الاسد

عالیجناب،
کمیته مرکزی حزب سوسیالیست متحد آلمان و دولت جمهوری دمکراتیک آلمان به شما از احترام و همبستگی استوار خود درباره تحقق خواست‌های عادلانه خلق و دولت‌های عربی برای خروج کامل اسرائیل از کل اراضی که در ۱۹۶۷ اشغال شد، و برای تحقق بخشیدن به خواست‌های مشروع خلق عرب فلسطین، اطمینان می‌دهند.

در جریان این رویدادها، مردم جمهوری دمکراتیک آلمان، همراه با مردم اتحاد شوروی و دیگر کشورهای جامعه سوسیالستی، مانند همیشه، از کشورها و مردمی که برای آزادی و استقلال می‌رزمند، حمایت می‌کنند. این هم‌چنین در بیانیه هیأت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب سوسیالست متحد آلمان، شورای حکومتی، شورای وزیران درباره تجاوز اخیر اسرائیل ابراز شده است.

در این ارتباط، مفتخرم به اطلاع شما برسانم که جمهوری دمکراتیک آلمان، منطبق با پیام ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ خود، فن‌آوری و مهمات نظامی زیر را برای دفاع از نبرد عادلانه آن برای آزادی در اختیار جمهوری عربی سوریه قرار می‌دهد:

۱- یک اسکادران هواپیماهای جنگنده راه‌گیر میگ-۲۱، متشکل از ۱۲‌هواپیما با تحهیرات زمینی مربوطه و سه محموله جنگی مهمات و موشک‌های هواپیما.

۲- شصت‌و‌دو تانک میان‌برد نوع ت-۵۴ با سه محموله جنگی مهمات (۶۱۰۰ نارنجک، هزار عدد مهمات مسلسل،  ۳۶۰۰ نارنجک دستی) برای تجهیز دو گردان تانک.

۳- سیصد بازوکای آر. پی. جی-۷ با ۴ محموله مهمات (۲۴ هزار عدد).

۴- ۷۴۵۰۰ نارنجک، متشکل از
۱۵۰۰۰ نارنجک برای نارنج‌انداز ۸۲‌ میلیمتری
۴۰۰۰۰ نارنجک برای توپ ضدتانک ۵۷ میلیمتری
۱۲۰۰۰ نارنج برای توپ ضدتانگ ۸۵ میلیمتری
۲۸۰۰ نارنجک برای توپ ۱۰۰ میلیمتری تانک ت-۱۲.

این فن‌آوری و مهمات نظامی هم‌اکنون به نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه تحویل داده شده است.

کمیته مرکزی حزب سوسیالست متحد و دولت جمهوری دمکراتیک آلمان اعتقاد دارند که این به پیروزی نبرد عادلانه مردم جمهوری عربی سوریه، نبرد برای آزادی و استقلال کمک خواهد کرد، و به شما، عالیجناب، از ادامه همبستگی خود اطمينان می‌دهند.

لطفاً درودهای برادرانه مردم جمهوری دمکراتیک آلمان را برای دوستان صميمی ما، مردم جمهوری عربی سوریه، بپذیرید.

با تقدیم احترامات،

ا. هونکر
دبیر اول کمیته مرکزی حزب سوسیالست متحد
صدر شورای دفاع ملی جمهوری دمکراتیک آلمان

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/111299

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/yumt7y23