آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است آزادی زندانی سیاسی، آزادی احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و سازمان‌های صنفی و توده‌ای عدالت اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر است سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی مغایر منافع زحمتکشان و امنیت ملی است

«نامه مردم» و داستان «دکتر جکیل و آقای هاید»

سیاست جاری نشریه «نامه مردم» به ویژه در ارتباط با ایران، یادآور داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» است. این داستان که رابرت لوییس استیونسون نویسنده آن است و برای نخستین بار در سال ١٨٨۶ در لندن منتشر شد، به مبحث دوگانگی شخصیت می‌پردازد. این رمان نزاع درونی بین خوب و بد را در هر انسانی ترسیم می‌کند. اما، صفحات نشریه «نامه مردم» به جای ترسیم خوب و بد، آگاهانه اکثراً جای خوب را با بد، و بعضاً جای خوب‌ترین را با خوب عوض می‌کند.

تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

 

«نامه مردم» و داستان «دکتر جکیل و آقای هاید»

 

سیاست جاری نشریه «نامه مردم» به ویژه در ارتباط با ایران، یادآور داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» است. این داستان که رابرت لوییس استیونسون نویسنده آن است و برای نخستین بار در سال ١٨٨۶ در لندن منتشر شد، به مبحث دوگانگی شخصیت می‌پردازد. این رمان نزاع درونی بین خوب و بد را در هر انسانی ترسیم می‌کند. اما، صفحات نشریه «نامه مردم» به جای ترسیم خوب و بد، آگاهانه اکثراً جای خوب را با بد، و بعضاً جای خوب‌ترین را با خوب عوض می‌کند.

در شمارۀ ٩١٨ آن نشریه به تاریخ ١٩ فروردین‌ماه ١٣٩٢ پیام «بدرود و تسلیت به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی»١ منتشر شده است. همان‌طور که در این در پیام هم آمده است، مرحوم احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور دولت موقت و از رهبران «نهضت آزادی ایران» بود. همان دولتی که نخست‌وزیر آن در اولین بهار آزادی با استناد به قانون ضدکمونیستی سال ١٣١٠ رضاشاهی می‌گفت فعالیت حزب تودۀ ایران غیرقانونی است و وزارت کشور آن انواع تضیيقات را برای فعالیت علنی حزب تودۀ ایران تا حد ممانعت از توزیع «مردم» آن روز از طريق پست دولتی اعمال می‌کرد. همان «نهضت آزادی» که در پی به اجرا درآمدن سیاست سرکوب حزب تودۀ ایران در ٢٠ اردیبهشت ماه ١٣۶٢ با صدور «بيانيه نهضت آزادی ايران پيرامون دستگيری سران حزب خائن توده»٢ خواهان سرکوب بیش‌تر شد و گفت «خانه را از رسوبات مارکسيستی پاکسازی کنيم.»

در پیام «نامه مردم» آمده است: احمد صدر حاج سید جوادی «پس از کودتای انتخاباتی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران در نامه ای شجاعانه به خامنه‌ای او را به باد انتقاد گرفت»، این البته در ادامه نامه‌نگاری‌های «نهضت آزادی» به «رييس منتخب مجلس خبرگان و رييس منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام» بود.٣

اگر این برخورد «نامه مردم» با دولت‌مردان «خوب» نظام را با توده‌ای‌های «بد»ی که گویا نظام به دلیل سیاست رهبرتراشی برای حزب تودۀ ایران آن‌ها را نکشته است۴ مقایسه کنیم، داستان «دکتر جکیل و آقای هاید» ملموس‌تر می‌شود.

————————————-
١- «بدرود و تسلیت به مناسبت درگذشت احمد صدر حاج سیدجوادی»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1922
٢- «بيانيه نهضت آزادی ايران پيرامون دستگيری سران حزب خائن توده»
http://nedayeazadi.org/cd/fmi/bayanieh/62/html/62_05.htm
٣- متن کامل نامه نهضت آزادی به هاشمی رفسنجانی
http://aftabnews.ir/vdcgzw9y.ak9qt4prra.html
۴- «سی سال از یورش وحشیانه رژیم ولایت فقیه برای نابودی حزب توده ایران می‌گذرد!»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1883

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/y87ehyes