نبرد برای اوکرائین، گفت‌و‌گو با اسکات ریتر، بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل، ۲۳ مارس ۲۰۲۲

تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

مکس بلومنتال و آرون میت از (Grayzone) به طور زنده با اسکات ریتر، بازرس تسلیحاتی و کارشناس نظامی سازمان ملل درباره جنگ روسیه و اوکرائین گفت‌و‌گو می‌کنند. ریتر تحلیل مفصلی از میدان جنگ ارائه می‌دهد که کاملاً در تضاد با دیدگاه اکثر تحلیل‌گران غربی است و دیدگاه خود را در مورد یلاهت‌های سیاسی که منجر به درگیری شده‌اند ارائه می‌دهد.

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2wcjrdmy