تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

سه‌شنبه، ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲

نبرد مذاکره

رئیس «سیا» برای هدایت مذاکرات بین حماس و اسرائیل وارد منطقه شده است.

مذاکرات بین مقاومت فلسطین و دشمن اسراییلی برای دستیابی به یک توافق جدید مبادله اسرا است. اسرائیل از طریق مذاکرات می‌خواهد به یکی از اهداف جنگ خود، که علاوه بر ناکامی آن در «حذف» حماس، نتوانست با فشار نظامی به آن برسد، دست یابد.

در حالی که حماس از طریق آن می‌خواهد تعداد زیادی از اسرای فلسطینی، به‌ویژه آن‌هایی را که محکومیت‌های سنگین دارند، آزاد کند، تجاوزات جاری علیه نوار غزه را متوقف سازد، و توافق‌هایی را در رابطه با وضعیت نوار غزه پس از جنگ، مانند بازسازی و رفع محاصره، ترتیب دهد.

رهبری مقاومت معتقد است که با این تعداد زیاد اسیر، کارت واقعاً قوی در دست دارد، و آن‌چه را که از طریق این کارت می‌تواند به دست آورد از هیچ راه دیگری نمی‌تواند به دست آورد. دشمن مبادله را راهی دشوار و ضروری برای بازگرداندن اسرا می‌داند، اما راهی که در هر حال برای پایان دادن به جنگ نیست.

از این‌جا، «شکاف‌هایی» به وجود می‌آیند که رسیدن به توافق کامل را دشوار می‌کنند.