تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منیع: سایت حزب کمونیست یونان
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳

نظر بخش روابط بین‌الملل کمونیست حزب کمونیست یونان پیرامون پایان فعالیت ابتکار کمونیستی اروپایی

سردرگمی…

 

سیر اجتناب‌ناپذیر خاتمه فعالیت ابتکار کمونیستی اروپایی (ECI) موجب سردرگمی برخی از نیروهای شرکت‌کننده در آن شده است.

آن‌ها تصور می‌کردند که ابتکار کمونیستی اروپایی را، که ۱۰ سال پیش همانطور که در اعلامیه تأسیس آن آمده است، به عنوان یک فضای عمل احزاب کمونیستی اروپایی برای «یک جامعه بدون استثمار انسان توسط انسان، بدون فقر، بی‌عدالتی اجتماعی و جنگ‌های امپریالیستی» تأسیس شد، به یک فضای رویارویی و در نهایت توجیه جهان به‌اصطلاح چندقطبی عادلانه‌ مبدل نمایند، که ظاهراً می‌تواند توسط بریکس ساخته شود بدون اینکه پایه‌های استثمار سرمایه‌داری و رقابت امپریالیستی را که منجر به جنگ‌های ناعادلانه می‌شود متزلزل کند.

در این مورد، «قطب زایش کمونیستی در فرانسه» (Pôle de Renaissance Communiste en France) به این دلیل واهی که گویا حزب کمونیست یونان بدون به رأی‌گیری گذاشتن مسأله انحلال در جریان کنفرانس از راه دور اخیر، بطور یک‌جانبه ابتکار کمونیستی اروپایی را منحل کرده است، اتهامات سخیفی را به حزب کمونیست یونان نسبت داده است، در حالی‌که خوب می‌داند که دببرخانه ابتکار کمونیستی اروپایی با خاتمه دادن به فعالیت آن موافق بود و این‌که طی ۱۰ سال فعالیت آن هرگز رأی‌گیری نشد.

این حتا از احزابی كه با اين رویداد موافق نبودند خواست كه ابتکار کمونیستی اروپایی را دوباره تأسیس کنند.

این اتهامات از جانب قطب زایش کمونیستی در فرانسه علیه حزب کمونیست یونان در واقع کین‌ورزی و جهل کامل از اصول اساسی عملکرد ابتکار کمونیستی اروپایی نشان می‌دهند، که متأسفانه به نظر می‌رسد قطب زایش کمونیستی در فرانسه در طول شرکت خود در آن قادر به هضم آن‌ اصول نبوده است.

چارچوب کارکرد ابتکار کمونیستی اروپایی که در وب‌سایت آن (http://www.initiative-cwpe.org/en/home/) منتشر شده است، به صراحت می‌گوید که «”ابتکار” شکلی از همکاری احزاب کمونیستی و کارگری، در وحله اول در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این بر اساس یک بیانیه مؤسسان، که اصول و اهداف آن را تشریح می‌کند قرار دارد. این نه یک حزب سیاسی واحد، و نه یک «حزب اروپایی» شبیه احزابی است که توسط اتحادیه اروپا تأسیس شده‌اند. بر اساس موارد فوق، همه احزاب شرکت‌کننده در “ابتکار” دارای حقوق و تعهدات یکسان هستند، در حالی‌که تصمیمات سیاسی بر اساس اصل اتفاق آرا اتخاذ می‌شود.»

در طی سال‌ها، همه تصمیمات سیاسی ابتکار کمونیستی اروپایی بر اساس اصل اتفاق‌نظر اتخاذ شده است.

قطب زایش کمونیستی در فرانسه در صدد پنهان کردن این است که اتفاق‌نظر سیاسی که یکی از ویژگی‌های بارز کارکرد ابتکار کمونیستی اروپایی بود، پس از تهاجم غیرقابل قبول روسیه به اوکرایین، در چارچوب جنگ امپریالیستی که بین اردوگاه اورو-آتلانتیک و اردوگاه نوظهور اوارسیا درگرفته است، از بین رفت. و این عدم اتفاق‌نظر و یک‌سال و نیم است که عملاً به فعالیت ابتکار کمونیستی اروپایی پایان داده است.

حزب کمونیست یونان و تعداد قابل توجهی از احزاب ابتکار کمونیستی اروپایی تهاجم را محکوم نمودند، دستاویزهای هم ایالات متحده آمریکا-ناتو- اتحادیه اروپا و هم رهبری روسیه را رد کردند، و خاطرنشان شدند که جنگ توسط طبقات بورژوازی براه افتاده و هدایت می‌شود و بنابراین از هر دو طرف امپریالیستی است. براین اساس، آن‌ها طبقه کارگر و مردم را به مخالفت با جنگ امپریالیستی و ادامه مبارزه بر اساس منافع مستقل خود، علیه دخالت کشورهایشان در جنگ، علیه طبقات بورژوازی و دولت‌های ضدمردمی، در جهت سرنگونی قدرت بورژوازی فراخواندند.

برعکس، قطب زایش کمونیستی در فرانسه و برخی احزاب دیگر خود را با یک طرف کشتارگاه جنگ امپریالیستی، که برای مواد خام و سهم بازار و سود سرمایه به راه انداخته شده است هم‌سو نمودند و حتا به نام «ضد-فاشیسم»، «ضد-امپریالیسم» یا تشکیل «جهان چندقطبی» کشتار مردم را ستودند. آن‌ها با حمایت کردن از بورژوازی روسیه، دولت و جنگ امپریالیستی آن، در عمل هر گونه احساس طبقاتی و انترناسیونالیستی را از دست داده‌اند.

قطب زایش کمونیستی در فرانسه همچنین این واقعیت را پنهان می‌کند که رویکردهای قطراً متقابل در صفوف جنبش جهانی کمونیستی و ابتکار کمونیستی اروپایی پیرامون موضوعات دیگر وحود دارد؛ مانند موضوع چین، که امروزه برای برتری در نظام امپریالیستی با ایالات متحده رقابت می‌کند و برخلاف باور قطب زایش کمونیستی در فرانسه و برخی احزاب دیگر، از ساختمان سوسیالیسم بسیار فاصله دارد.

اختلافات جدی نیز به دلیل موضع برخی از احزاب ابتکار کمونیستی اروپایی، که علیه پناه‌جویان و مهاجرین در کشورهای خود صحبت کرده و از ابراز همبستگی با این مردم که به نظر حزب کمونیست یونان و احزاب دیگر، قربانیان جنگ‌های امپریالیستی و استثمار سرمایه‌داری هستند، خودداری کرده‌اند. فاکتی که در بیانیه‌های ابتکار کمونیستی اروپایی نیز منعکس است.

قطب زایش کمونیستی در فرانسه که حزب کمونیست یونان را به انحلال یک‌جانبه ابتکار کمونیستی اروپایی متهم می‌کند، و برخی احزاب دیگر ابتکار کمونیستی اروپایی، در به‌اصطلاح «پلاتفرم جهانی ضد-امپریالیستی»، در کنار برخی گروه‌های مشکوک، که فقط در توهین‌های مبتذل علیه مواضع حزب کمونیست یونان فعالند، شرکت دارد. این موضع «ضد-امپریالیستی» و دیدن این‌که به‌اصطلاح ضد‌امپریالیست‌های «پلاتفرم» چگونه به حزب کمونیست یونان، که در خط مقدم مبارزه برای برچیدن پایگاه‌های ایالات متحده – ناتو در یونان و خروج کشور از ناتو اتحادیه اروپا قرار دارد حمله می‌کنند، و تنها نیروی سیاسی در کشور است که با مشارکت یونان در جنگ امپریالیستی در اوکرایین مخالف می‌باشد، مطمئناً ایالات متحده را به وجد می‌آورد. بنابراین، آیا ممکن است «پلاتفرم» توسط نیروهای دیگری غیر از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد ساخته شده باشد؟

به هر حال، قطب زایش کمونیستی در فرانسه باید بداند که احساسات ضد-حزب کمونیست یونان شکست خواهد خورد و بی پاسخ نمی‌ماند! نه قطب زایش کمونیستی در فرانسه و نه هیچ نیروی دیگری حق استفاده از نمادها و نام ابتکار کمونیستی اروپایی را در آینده ندارد، اما اگر آرزوی آن‌را دارد، می‌تواند با آن نیروهایی که با مواضع سیاسی آن موافق هستند، گردهم آیند. علاوه بر این، هر نیروی سیاسی با توجه به جایگاه و موضع خود در قبال مسائل ملی و بین‌المللی مورد قضاوت کارگران قرار خواهد گرفت.

https://inter.kke.gr/en/articles/Comment-of-the-International-Relations-Section-of-the-CC-of-the-KKE/