تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

یک‌شنبه،۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲

نگاهی به پخمه‌پروری انتخاباتی «۱۰ مهر»

 

سایت «۱۰ مهر»، در ارتباط با فصل انتخابات برای مجلسی که شورای هماهنگی سران قوا طی بویژه دو دورۀ اخیر قانون‌گذاری آن، قانون‌شکنانه آن‌را دور زده است، تبلیغات پخمه‌پرور خود را تشدید کرده است.

این جمع در نوشتار «نکاتی پیرامون “بیانیه شماره ۱” جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران» چنین نقل می‌کند که: «جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران اصول پیشنهادی خود را برای انتخابات مجلس پیش‌رو به شرح زیر اعلام می‌دارند. از هم‌وطنان عزیز می‌خواهیم که از اکنون تا روز انتخابات مواضعی را که نامزدهای انتخاباتی مطرح می‌کنند بررسی، و از هر نامزدی که از اصول پیشنهادی زیر پیروی می‌کند، جدا از وابستگی گروهی و جناحی او، حمایت نمایند.» و می‌افزایند: «در پایان، “بیانیه” فهرستی از خواست‌های مردمی را که می‌توان بر اساس آن‌ها به نامزدهای انتخاباتی رأی داد، یا نداد، برشمرده‌ است.»[۱]

و سپس با طرح این پرسش «که اگر هیچ‌ نماینده‌ای که از این خواست‌ها پیروی کند پیدا نشود چه باید کرد؟»، «دخو»وار توصیه می‌فرمایند: «پاسخ ما این است: شرکت کنید، به‌دنبال چنین نامزدهایی بگردید، اما اگر چنین نامزدهایی را پیدا نکردید، می‌توانید رأی سفید بدهید.»!!

جل الخالق!

در دوران ارباب و رعیتی، ارباب‌ها و مباشرین آن‌ها به هر بهانه‌ای روستاییان بینوا را سرکیسه می‌کردند. می‌گویند روزی مباشری در مقابل ارباب اهالی یک ده را به صف کرد و از اولی پرسید «امروز به مرغ و خروس‌هات چی دادی؟» روستایی گفت «مشتی برنج». مباشر گفت برنجی را که با رنج بدست می‌آید می‌دهی مرغ و خروس بخورد؟» و دستور داد او را جریمه کنند. نفر بعدی در پاسخ گفت «گندم». مباشر گفت «مردم آرد ندارند گندم را می‌دهی به مرغ و خروس؟» او را هم توبیخ و جریمه کردند. نفر بعدی گفت «جو» او هم جریمه و توبیخ شد… تا نوبت رسید به دخو. مباشر از دخو پرسد «امروز به مرغ و خروس‌هات چی دادی؟» دخو گفت «قبله عالم سلامت باشد مثل هر روز یک شاهی گذاشتم کف دستشان، خودشان هر چی دوست دارند از سرگُذر بخرند.»! نوع جدیدی از «توده‌ای» که اخیراً در گوشه و کنار ظهور کرده است، یادآور زیرکی دخو در مواجهه با دشواری‌های زندگی است.

از این عالی‌جنابان باید پرسید: آیا خود شما «دنبال چنین نامزدهایی» گشته‌اید؟ آیا خود شما «چنین نامزدهایی» را در فهرست تأییدشدگان یافته‌اید؟ اگر یافته‌اید چرا در نام بردن از آن‌ها مصلحت‌اندیشی می‌کنید؟ و «اگر آن‌که یافت می‌نشود»، آنتان «آرزوست»، شجاعت پیشکش‌تان، بصیرت سیاسی اعلام آن‌را داشته باشید، و از ابتدا گزینه شرکت و انداختن رأی سفید به صندوق‌ها را مطرح و برجسته نمایید.

شمایانی که مردم را به شرکت در یک نمایش سیاسی پر هزینه و علی السویه و بدون تأثیر مثبت بر زندگی حال و آینده زحمتکشان فرامی‌خوانید، با کدام مصلحت‌اندیشی از نام‌های مستعار و خُنکی مانند «رضا شه بخش»»[۲] برای دعوت مردم به مشارکت ایجابی در انتخابات استفاده می‌کنید؟ مگر غیر از این است که خود بهتر از هر کس می‌دانید که «‌نظام شما را تحمل و بعد جمع‌تان می‌کند»[۳]

—————————–

[۱]- «نکاتی پیرامون “بیانیه شماره ۱” جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران»

https://tinyurl.com/58fr5mt3

[۲]- «چرا بیانیه جمعی از هوادارن اتحاد چپ ضد-امپریالیستی ایران در مورد انتخابات را امضا و به دیگران هم توصیه می‌کنم»

https://tinyurl.com/ye28e38z

 [۳]- «نظام شما را تحمل و بعد جمعتان می‌کند»

https://tinyurl.com/3se95959