تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: نیوزکلیک
۸ نوامبر ۲۰۲۳

احزاب چپ هند خواستار آتش‌‌بس فوری هستند

 

احزاب چپ هند در ۷ نوامبر در دهلی با حضور عدنان ابوالحیجا سفیر فلسطین، همبستگی خود را در حمایت از فلسطین اعلام کردند و خواستار آتش‌بس فوری شدند.

رهبران و فعالین حزب کمونیست هند (مارکسیست) (CPIM)، حزب کمونیست هند (CPI)، حزب کمونیست هند (مارکسیست- لنینیست) (CPI-ML)، بلوک پیشرو سراسر هند (AIFB)، حزب سوسیالست انقلابی (RSP) در این برنامه شرکت کردند.