تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
۶ فوریه ۲۰۲۳

همبستگی با کارگران و مردم ترکیه، سوریه و همه کسانی که از زلزله آسیب دیده‌اند

 

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری همبستگی کامل خود را با مردم ترکیه و سوریه، که پس از زلزله‌ای که در ساعات اولیه صبح امروز این منطقه را لرزاند و صدها نفر را به کام مرگ فرستاد و خسارات مادی هنگفتی به بار آورد، نیازمند کمک‌های فوری هستند اعلام می‌کند.

همکاران ما در مناطق آسیب دیده تنها نیستند!

همه سازمان‌های صنفی رزمنده در سراسر جهان باید همبستگی خود را در عمل نشان دهند!

همبستگی و اقدام اتحادیه‌های کارگری و مردم همواره یک سپر حفاظتی و کمک موثر به آسیب‌دیدگان حوادث بوده است. ما از تمامی سازمان‌های وابسته بخود می‌خواهیم که در کنار برادران‌مان در ترکیه، سوریه و دیگر مناطق آسیب‌دیده بایستند و به هر وسیله ممکن همبستگی بین‌المللی خود را نشان دهند.

ما خواستار اجرای اقدامات فوری و کافی برای اطمینان از این‌که هیچ جانی دیگری از دست نخواهد رفت و خواستار بازسازی و حمایت مالی از مناطق و مردم آسیب دیده هستیم.

دبیرخانه

https://www.wftucentral.org/solidarity-to-the-workers-and-people-of-turkey-syria-and-everyone-who-is-affected-by-the-earthquake/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p9745d4