تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دقاع از کمونیسم
۱۲ ژانویه ۲۰۲۲

 

 

چندی پیش، رفیق اوربینا تهدیدات «گارد ملی بولیواری» نسبت به جان خود را محکوم کرده بود، او یک مبارزه قاطع علیه زورگویی و ستمی بود، که با شیوه مثبت کاذب [هر کس که با ما نیست، عیله ماست]، شبیه منطق نیروهای سرکوبگر کلمبیایی، علیه جمعیت اعمال می‌شود. ما بستر کارزار جرم‌انگاری و خصومت، افترا و سرکوب سیاسی مادورو، دولت ونزوئلا را علیه حزب کمونیست ونزوئلا نادیده نمی‌گیریم.

 

ونزوئلا: حزب کمونیست ونزوئلا قتل خوزه اوربینا را محکوم می‌کند

 

حزب کمونیست ونزوئلا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، ترور فجیع مبارز کمونیست خوزه اوربینا را که در محل زندگی قربانی در منطقه «پدرو کامه‌جو»، در ایالت آپوره رخ داد، محکوم کرد

در بیانیه حزب کمونیست ونزوئلا آمده است: «کمیته منطقه‌ای در ایالت آپوره قتل فجیع رفیق ما خوزه اوربینا را در خانه‌اش محکوم می‌کند.

«اوربینا یکی از اعضای حزب کمونیست ونزوئلا و یک « ارتباط دهنده مردمی و رهبری بود که تمام زندگی خود را وقف مبارزه برای دفاع از حقوق مردم کرد.»

بیانیه هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا می‌گوید «رفیق خوزه اوربینا فعالیت سیاسی و اجتماعی مثبتی را در دفاع از مردم در شهر پورتو پائز سازماندهی کرد، که باعث شد با مقامات نیروهای امنیتی دولتی که حتا سلامت جسمی او را تهدید می‌کردند، تضادهایی داشته باشد.»

بیانیه حزب کمونیست ونزوئلا می‌گوید: «رفیق خوزه اوربینا در دفاع از منافع مردم و ترویج سیاست حزب کمونیست ونزوئلا در میان توده‌ها همیشه آشکار و شفاف عمل می‌کرد.»

حزب کمونیست از وزارت امور عمومی خواسته است «تحقیقات لازم را انجام دهد تا این جنایت بدون کیفر نماند.»

***

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۳ ژانویه ۲۰۲۲

 

حزب کمونیست یونان تازه‌ترین قتل یکی از اعضای حزب کمونیست ونزوئلا را محکوم می‌کند

 

حزب کمونیست یونان به صراحت ترور خوزه اوربینا، یکی از اعضای حزب کمونیست ونزوئلا را در منطقه آپوره در ۱۰ ژانویه محکوم می کند. این سومین قتل یکی از اعضای حزب کمونیست ونزوئلا در کم‌تر از یک سال گذشته است.

خوزه اوربینا یک کمونیست مبارز بود که از منافع مردم منطقه خود دفاع می‌کرد. همه می‌دانند که وی اخیراً شکایت کرده بود که به دلیل اقدامات و اعلامیه‌های خود علیه ستم و سرکوب مردم بوسیله «گارد ملی بولیواری» تهدید به مرگ شده است.

ما از دولت ونزوئلا می‌خواهیم که فوراً تمام عاملان واقعی و محرکین قتل‌های کمونیستی را مجازات کند و اقداماتی را برای محافظت از جان و حقوق سیاسی مبارزین اتخاذ کند.

ما بار دیگر همبستگی خود را با حزب کمونیست ونزوئلا و جوانان کمونیست ونزوئلا، که برای دفاع از حقوق طبقه کارگر و اقشار مردمی علیه بورژوازی محلی و نهادهای آن و هم‌چنین حملات امپریالیستی ایالات متحده و متحدانش مبارزه می‌کنند، اعلام می‌کنیم.

ما از صمیم قلب به همه رفقا، خانواده و دوستان خوزه اوربینا تسلیت می‌گوییم.

بخش بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

***

 

منبع: شبکه همبستگی (SolidNet)
۱۲ ژانویه ۲۰۲۲

 

همبستگی حزب کمونیست مکزیک با حزب کمونیست ونزوئلا
ما خواهان روش شدن قتل رفیق خوزه اوربینا هستیم

 

حزب کمونیست مکزیک همبستگی خود را با حزب کمونیست ونزوئلا در مواجهه با ترور یک مبارز جوان، رفیق خوزه اوربینا، در ایالت آپوره اعلام می‌کند.

چندی پیش، رفیق اوربینا تهدیدات «گارد ملی بولیواری» نسبت به جان خود را محکوم کرده بود، او یک مبارزه قاطع علیه زورگویی و ستمی بود، که با شیوه مثبت کاذب [هر کس که با ما نیست، عیله ماست – عدالت]، شبیه منطق نیروهای سرکوبگر کلمبیایی، علیه جمعیت اعمال می‌شود.

این یک فاکت جدی است، و مسئولیت روشن کردن آن با دولت نیکولاس مادور است، و ما خواهان روشن کردن فوری فاکت‌ها از جانب آن هستیم.

ما بستر کارزار جرم‌انگاری و خصومت، افترا و سرکوب سیاسی مادور، دولت ونزوئلا را علیه حزب کمونیست ونزوئلا نادیده نمی‌گیریم.

پرولتاریا جهان متحد شوید!

کمیته مرکزی حزب کمونیست مکزیک

http://solidnet.org/article/CP-of-Mexico-Solidaridad-con-el-PCV-exigimos-se-esclarezca-el-asesinato-del-camarada-Jose-Urbina/

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/2p937m2n