عدالت: «اخبار روز» در ادامه سیاست مرضیه خود، برای عملیات  اخیر تروریستی گروهک وابسته به امپریالیسم و ارتجاع عرب، چنان تبلیغاتی براه انداخته است که گویی سیاهکل دومی رخ داده است!

اخبار روز

 

 «جنگ مسلحانه جیش العدل با حکومت در چابهار، راسک و سرباز»، اخبار روز، ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

 «بیانیه جیش العدل: دلایل، اهداف و جزئیات عملیات چابهار، راسک و سرباز»، ۱۷ فروردین ۱۴۰۳