تارنگاشت عدالت – بایگانی دورۀ دوم

ع. سهند
‏۱۴ آبان ۱۳٨٨‏

به نظر می‌رسد برخی از چپ‌های «حقوق بشری»، که ‏به بهانه «دمکراسی‌خواهی» در فعاليت‌های مطبوعاتی فردی و گروهی خود از همه سنن چپ انقلابی ‏فاصله گرفته اند، بدجوری دچار بحران هويتی شده‌اند. اين‌ها در عمل نه به سنن فعاليت مطبوعاتی چپ ‏انقلابی پايبندند و نه به جای آن آداب و رسوم، و اتيکت کار مطبوعاتی جوامع و روشنفکران بورژوايی را قرار ‏داده‌اند. در نتيجه به کارهايی دست می‌زنند که در همين کشورهای سرمايه‌داری قابل پيگيری قانونی و در ‏خور مجازات است.

 

پيرامون بزهکاری مطبوعاتی برخی «چپ»ها

 

در روزگار عجيب و غريبی زندگی و مبارزه می‌کنيم. به نظر می‌رسد برخی از چپ‌های «حقوق بشری»، که ‏به بهانه «دمکراسی‌خواهی» در فعاليت‌های مطبوعاتی فردی و گروهی خود از همه سنن چپ انقلابی ‏فاصله گرفته اند، بدجوری دچار بحران هويتی شده اند. اين‌ها در عمل نه به سنن فعاليت مطبوعاتی چپ ‏انقلابی پايبندند و نه به جای آن آداب و رسوم، و اتيکت کار مطبوعاتی جوامع و روشنفکران بورژوايی را قرار ‏داده اند. در نتيجه به کارهايی دست می‌زنند که در همين کشورهای سرمايه‌داری قابل پيگيری قانونی و در ‏خور مجازات است. لابد، در اذهان آن‌ها، اين بزهکاری مطبوعاتی نوعی توجيه «منطقی» و «انقلابی» هم ‏دارد.‏

اين‌ها می‌آيند مطلبی را که در گذشته‌ای نه چندان دور تهيه، ترجمه و منتشر شده است با اندکی تغيير، و ‏در مواردی بدون هيچ‌گونه تغيير، و بدون ذکر منبع و مأخذ، در بسته‌بندی جديد به نام خودشان منتشر ‏می‌کنند. در کنار اين‌ها، برخی ديگر، مانند «مال خر‌»هايی که روی جنس‌های دزدی هم معامله می‌کنند، ‏وجود دارند که با «خريد و فروش» مطالب به سرقت رفته، به اين بزهکاری مطبوعاتی کمک کرده و دامن ‏می‌زنند. «تارنگاشت عدالت» يکی از عمده‌ترين قربانيان اين بزهکاری مطبوعاتی است.‏

تازه‌ترين مورد از دستبرد به «عدالت»  به مطلبی مربوط می‌شود که تحت عنوان «ميراث لنينی اقتصاد بازار ‏سوسياليستی» برای اولين بار در ۶ آبان ۱۳٨٧ در «تارنگاشت عدالت» منتشر شد. ظاهراً سايت «صدای ‏مردم» اين مطلب را به نام خودش باز انتشار داده است. سايت «فرهنگ توسعه» هم با انتساب آن به ‏‏«صدای مردم» اقدام به بازانتشار آن کرده است و سايت «راه توده» هم طبق معمول به همه رودست زده و ‏ترجمه را بدون ذکر منبع فارسی آن منتشر کرده است!!!‏

البته، سايت «صدای مردم» در اين مورد از «سابقه‌دار»ترين‌هاست. به عنوان نمونه مقاله «انقلاب ايران و ‏وظايف مبرم ما» به قلم زنده ياد احسان طبری را که برای اولين بار ۱۱ مهر ۱۳٨٨ در «تارنگاشت عدالت» ‏منتشر شد، چند هفته بعد بدون ذکر منبع به نام خود باز منتشر کرد.‏

به اين‌ها چه می‌توان گفت و در مقابل اين بزهکاری مطبوعاتی چه می‌توان کرد؟؟ با اين فرهنگ آلوده که ‏برخی‌ها دانسته و حساب شده هر روز آلوده‌ترش می‌کنند به کجا خواهيم رسيد آخر؟

در اساطير مذهبی مردم ما آمده است که حسين بن علی در ميدان مبارزه و در نقد شيوه‌های به کار گرفته ‏از طرف حريفان مسلمان نمای خود به آن‌ها گفت: «اگر مسلمان نيستيد، حداقل آزاده باشيد.» در قبال اين ‏بزهکاران مطبوعاتی هم راه بهتر از اين نيست که به آن‌ها گفته شود: «اگر چپ انقلابی نيستيد، حداقل ‏همانطور که ادعا می‌کنيد دمکرات باشيد.»‏

 

‏۱- ترجمه «تارنگاشت عدالت»:

http://www.edalat.org/sys/content/view/2499/47/

‏۲- همين مطلب در «صدای مردم»:‏
http://www.sedayemardom.net/maghalat/articles_detail_siasi.php?aid=631#‎

‏۳- نشانی در «فرهنگ توسعه»:‏
http://www.farhangetowsee.com/326/326-15.htm

‏۴- اين هم دسته گل «راه توده»:‏
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Sarmaghaleh-vasat/HTML/2009/nov/chin.html

پیوند کوتاه: https://tinyurl.com/bdeth8aa