تارنگاشت عدالت – دورۀ سوم

منبع: در دفاع از کمونیسم
پنج‌شنبه، ۲ مه ۲۰۲۴

اسرائیل: کارگران یهودی و عرب اول ماه مه را گرامی داشتند، در بحبوحه جنگ پیام همبستگی پرولتری فرستادند

 

در روز شنبه، ۲۷ آوریل، هزاران نفر در راه‌پیمایی روز اول ماه مه حزب کمونیست اسرائیل و «هداش» در ناصره شرکت کردند؛ این راه‌پیمایی پس از آن که پلیس در روز جمعه تجهیزات و پرچم‌های «هداش» و شعبه حزب کمونیست ایرائیل در شهر را مصادره و ضبط کرده بود، برگزار شد.

در خیابان پائولوس در ناصره، بین پرچم‌های سرخ و پرچم فلسطین، شعارهایی علیه جنگ مرگبار غزه، اشغال سرزمین‌های فلسطینی، امپریالیسم آمریکا، سرمایه‌داری و به نفع عزت طبقه کارگر نصب شده بود. ارکستر اتحادیه جوانان کمونیست فضا را با صدای طبل پر کرده بود.

عادل عامر، دبیرکل حزب کمونیست اسرائیل، محمد برکه عضو رهبری حزب ، عصام مخول، رهبر سابق «هداش» و رئیس کنونی «نظارت عالیه عربی»، ایمن عوده نماینده سابق کنست و سرپرست «مرکز امیل توما»، عوفر کاسیف و یوسف عطونه در کنار یوسف جباریه، عفو اگبارین، و عبدالله ابومعروف اعضای سابق کنست از «هداش»، از جمله شرگت کنندگان در را‌ه‌پیمایی روز شنبه بوند.

این راه‌پیمایی حوالی ظهر به پایان رسید و پس از آن گردهمایی در «میدان چاه مریم» برگزار شد که در آن سخنرانان بر عزم «هداش» و حزب کمونیست اسرائیل برای رویارویی با چالش‌های دولت فاشیستی نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو تاکید کردند. در پایان تظاهرات اعضای حزب کمونیست سرود «انترناسونال» را خواندند.

عوفر کاسیف نماینده کنست به خبرنگاران گفت: «علی‌رغم تهدید و ترور فاشیستی، امروز هزاران یهودی و عرب با هم راه‌پیمایی کردیم تا علیه کشتار جنایتکارانه غزه، اشغالگری و پاک‌سازی قومی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی، علیه بی‌عدالتی اجتماعی، استثمار طبقاتی و فاشیسم، و برای آزادی گروگان‌ها بر اساس اصل «همه برای همه»، برای برابری اجتماعی و ملی، دموکراسی و صلح عادلانه اعتراض نماییم.»

نیروهای پلیس به شدت مسلح عصر جمعه به «هداش» و شعبه حزب کمونیست اسرائیل در ناصره یورش بردند و دو فعال را که برای راه‌پیمایی اول ماه مه علامت و پرچم نصب می‌کردند دستگیر کردند.

در روز چهارشنبه اول ماه مه، «هداش» و حزب کمونیست در تل آویو، یافا، کفر یاسف و جلیل غربی و سایر نقاط راه‌پیمایی کردند.

http://www.idcommunism.com/2024/05/israel-jewish-and-arab-workers-honored-may-day-sent-message-of-proletarian-solidarity-amid-war.html